Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-06-08

Juni viktig milstolpe för kommersialiseringen

Med det sju dagar långa sluttestet senare i juni räknar Cortus Energy med att kunna verifiera hela processen för att förvandla restprodukter till grön energigas. Därefter väntas ett flertal anläggningsorder, en uppskalning av kapaciteten på anläggningarna och positivt kassaflöde 2021.

Cortus Energy grundades 2006 baserat på visionen att revolutionera energimarknaden med ny grön teknik. Affärsidén bygger på den så kallade WoodRoll-tekniken som efter lovande tester i ett dragskåp på KTH motiverade bygget av en testanläggning i Köping på 0,5 MW. När det visats att tekniken gick att skala var bolaget redo att ta steget till kommersiell anläggning. Den 26 mars i år producerades den första förnybara energigasen i bolagets anläggning i Höganäs där Cortus har ett 20-årigt kontrakt med Höganäs AB för leverans av energigas för att ersätta delar av deras naturgasbehov.

En av de unika styrkorna med WoodRoll-tekniken är att den kan producera energigas från en mängd olika sorters biomassa, allt från stallgödsel och växtrester, industriavfall som fiberslam och vissa sorters byggavfall till skogsbaserade bränslen som hyggerester och energiskog. Den här utbytbarheten gör att tekniken är mindre känslig för prisförändringar på de olika insatsvarorna. 

Själva processen har tre huvudsakliga steg där biomassan först värms och torkas. I det andra steget, pyrolysen omvandlas biomassan till pyrolysgas och träkol vid en temperatur på 400 grader C. Därefter förbränns pyrolysgasen och värmer förgasningen där finmalet träkol reagerar med ånga på 1100 grader C och bildar en ren energigas som sedan kan användas för att producera gröna produkter såsom grön el, vätgas eller biogas el. För att ge en uppfattning om storheterna och effektiviteten så motsvarar 35 ton biomassa, vilket är en lastbil med släp, ett dygns drift av woodroll-anläggningen som då producerar energi motsvarande 100 fat olja. Nu är Cortus Energy framme vid de sista utprovningstesterna som ska verifiera tekniken.  

”Man kan se det som en tratt, där alla delsystem är testade. Vi har visat att hela första delen, mata biomassa, torka den till rätt temperatur och förgasa fungerar. Den första gasen som vi producerade 26 mars höll rätt kvalitet och nu ska vi binda ihop allt med pyrolyssteget i ett sju dygn långt test med oavbruten drift”, säger Håkan Sigfridsson, vd på Cortus.   

Att kunna verifiera obruten drift av processens alla delar kommer markera en viktig milstolpe, inte minst för att flera av bolagets prospektiva kunder väntar på utfallet från testet. Att det finns ett intresse för bolagets anläggningar är förståeligt då tekniken har ett högt energiutbyte på 80 procent, där de höga temperaturer som processen kräver uppnås med intern spillvärme och biprodukter. Slutprodukten har också en hög renhet som minskar behovet av dyra reningsprocesser.

”Men, som ett resultat av covid-19 gör vi nu bedömningen att de förväntade beställningarna skjuts fram med upp till sex månader. Så istället för den tidigare bedömningen på tre anläggningsorder 2020 ser vi nu två som möjliga, där vårt projekt i Mariposa väntas vara ett av dem. Därefter är förhoppningen fyra anläggningsorder 2021 och sex order 2022. VI räknar med att nå positivt kassaflöde 2021”, säger Håkan Sigfridsson.  

Efter verifieringen av processen i juni kan man också börja arbetet med att fortsätta skala upp anläggningskapaciteten från 6 MW till 20 MW i ett första steg, och därefter 50 MW i framtiden. Men det arbetet kommer kräva nytt kapital där Cortus Energy är aktiva med att söka bidrag. Framtida affärer väntas dock inte ha samma upplägg som kontraktet med Höganäs där man är leverantör av gasen, utan istället vara rena försäljningar av anläggningar. Någon indikation om vad en anläggning väntas inbringa vid en försäljning är svår att få, men i ljuset av den höga effektiviteten och därigenom kostnadsbesparingarna för kunden, borde prislappen på en anläggning vara betydande.  

Trots regeringens och andra myndigheters stödpaket för att sänka de löpande kostnaderna så medför pandemin uteblivna intäkter som skapat ett behov av kapitaltillskott. Därför genomför Cortus Energy nu en företrädesemission av konvertibler på drygt 69 miljoner kronor före kostnader.

Läs mer om Cortus Energys företrädesemission här.

Annons
Publicerat: 2020-06-08

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.