Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-11-18

Läkemedelsbolaget når en ny fas: ”Kan bli en game changer på en miljardmarknad”

SynAct Pharma har gjort stora framsteg i processen att nå en ny fas för ett läkemedel som stimulerar och förstärker kroppens egna immunförsvar.
wysiwyg_image

Hormonet i kroppen som benämns melanokortin aktiveras vid inflammatoriska tillstånd och bidrar med anti-inflammatoriska effekter. Det är viktiga komponenter i läkningsprocessen och för återhämtning till normal vävnadsfunktion.

SynActs läkemedelskandidat AP1189 stimulerar, på ett mer selektivt vis, de relevanta receptorerna i immunsystemet, varigenom oönskade biverkningar kan undvikas.

 

wysiwyg_image

Fas II

Nyligen initierad fas II-studie inom aktiv ledsjukdom: SynActs första kliniska fas II-studie med den ledande föreningen AP1189 för behandling av reumatoid artrit (RA) har nyligen initierats på kliniker i Danmark. Studien genomförs på patienter med aktiv artrit som hänvisas till en specialavdelning för behandling med antireumatiska läkemedel där förstahandsbehandling är läkemedlet metotrexat. Läkemedelskandidaten AP1189 ges i studien som ett tillägg till metotrexat och beräknas rapporteras under Q1 2021. Interimsanalys vid avslutning av studiens första del (av två) är planerad att rapporteras under Q1 2020.

Utökat mål att genomföra två kliniska fas II-studier: Efter att bolaget erhållit positiva resultat i en preklinisk studie inom nefrotiskt syndrom (NS), där dosering med läkemedelskandidaten AP1189 gav en signifikant minskning av proteinuri (proteinförlust via njurarna) ser styrelse och ledning i SynAct stor potential i att genomföra ytterligare en fas II-studie inom NS. Nefrotiskt syndrom är en allvarlig njursjukdom som obehandlad gradvis utvecklas till kronisk njursjukdom med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar inklusive hjärtinfarkt och stroke.

Teckna här. 

Läs mer om bolaget.

Bättre medicin

Upp till en tredjedel av alla NS-patienter svarar otillräckligt på aktuella behandlingar och de flesta patienter lider av behandlingsrelaterade biverkningar. Som tidigare rapporterats har AP1189 visat potential att avsevärt minska njurproteinförlusterna i en prediktiv djurmodell av NS i samma mängd som efter behandling med den aktiva substansen i Acthar® Gel (ACTH) från Mallinckrodt Pharmaceuticals.

Med etableringen av två kliniska fas II-program inom två olika indikationer, RA och NS, kommer SynAct att markant öka möjligheten för ett framgångsrikt resultat och samtidigt öka det kommersiella värdet avseende AP1189. Både RA och NS är indikationer med ett stort obemött medicinskt behov och en attraktiv marknad där SynActs läkemedelskandidat har potential att bli en både ny och bättre behandlingsmetod.

Läkemedelskandidat AP1189 – Aktiverar och förstärker kroppens egna immunceller för att minska och läka inflammationen.”

Positiva data i det pågående fas IIa-programmet i RA och i den planerade fas IIa-studien i NS kan medföra att AP1189 kan bli en ”game changer” på melanokortinmarknaden, som för närvarande uppgår till över 1 miljard USD, till förmån för en mycket stor patientgrupp.

wysiwyg_image

Nuvarande marknad och konkurrens

Den globala marknaden för läkemedel mot reumatoid artrit uppgick 2017 till cirka 23,3 miljarder USD, medan försäljningen av läkemedel för behandling av psoriasisartrit uppgick till över 4,5 miljarder USD. Marknaden för NS är något mindre, men ger möjligheten att få särläkemedelsstatus och dra nytta av fast-track-utveckling och exklusivitet efter marknadslansering. För att beskriva potentialen för melanokortin-härledd terapi kan paralleller dras till läkemedlet Acthar® Gel, som för närvarande har en årlig försäljning på cirka 1,25 miljarder USD. Användningen av Acthar® Gel är begränsad till svårbehandlade fall eftersom föreningen har ett antal oönskade biverkningar. AP1189 är i likhet med Acthar® Gel, melanokortinreceptoragonister, men profilen av SynActs föreningar stimulerar inte typ 2 melanokortinreceptorer, vilket innebär att oönskade och i vissa fall behandlingsbegränsade biverkningar som ses efter behandling med Acthar® Gel inte existerar för bolagets förening. AP1189 utvecklas dessutom för oral administrering en gång dagligen, medan Achtar® Gel ges som injektioner med endast begränsade möjligheter för självadministrering.

Teckna här. 

Läs mer om bolaget.

Tar nästa steg

AP1189 banar väg för en ny behandlingsmetod: AP1189 har potential att bli en ”front runner” för en ny behandlingsmetod, kallad resolutionsterapi, vid inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, som i motsats till de flesta av dagens läkemedel inte hämmar kroppens immunförsvar utan istället stimulerar immunsystemets läkningsmekanismer. Detta sker genom att aktivera kroppens immunceller, till skillnad mot biologiska och immunosuppressiva läkemedel, som verkar genom att hämma immunsystemets aktivitet.

 
wysiwyg_image

VDn har ordet

Som ett resultat av ovan skulle positiva data i det pågående fas II-programmet inom RA samt fortsatta framsteg med AP1189 inom NS, kunna medföra att AP1189 har möjlighet att bli en ”game changer” på melanokortinmarknaden till förmån för en mycket stor patientgrupp.

Vi genomför nu en fullt säkerhetsställd kapitalisering bestående av en riktad- och företrädesemission om netto cirka 58,1 MSEK för att finansiera slutförandet av den pågående kliniska fas II-studien med AP1189 inom RA och genomförande av en klinisk fas II-studie med AP1189 inom NS samt återbetalning av tidigare brygglån.

SynAct kommer kontinuerligt att undersöka möjligheterna avseende ytterligare affärsutveckling i samband med att studierna utvecklas.

Vår övergripande målsättning står fast gällande läkemedelskandidaten AP1189, där SynActs ambition är att, baserat på resultaten från de kliniska fas II-studierna, teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Styrelse och ledning uppskattar att det finns goda möjligheter för kommersiella avtal, förutsatt att positiva resultat uppnås när de planerade fas II-studierna för AP1189 har slutförts.

Jag välkomnar er härmed att delta i SynActs fortsatta utveckling och resa, säger Jeppe Øvlesen - Verkställande direktör, SynAct Pharma.  

 

LÄS MER OM SYNACT PHARMA
wysiwyg_image

SynAct Pharma AB utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är avsett för behandling av artrit inklusive psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

 

 

Teckna här. 

 

Läs mer om bolaget.

Annons
Publicerat: 2019-11-18

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.