Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-10-01

Läkemedelsroboten Dosell är först på konsumentmarknaden med att säkerställa rätt medicin vid rätt tid

Hela denna sida är en annons från iZafe
Med en befolkning där 2,3 miljoner individer får fem eller flera olika receptförskrivna läkemedel varje år och där 4 000 patienter dör årligen på grund av felbehandlingar, olyckor och informationsmissar, behöver patientsäkerheten förstärkas. Denna verklighet ställer nya och högre krav på trygghetsskapande teknik i människors omgivning som kan göra livet säkrare och enklare för vårdgivare, vårdtagare samt för nära anhöriga. Nu står iZafe Group i startgroparna för en expansiv utrullning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell, för både offentligt och privat bruk.

iZafe Group är ett svenskt Life Science-bolag som bedriver forskning och utveckling inom medicinteknik, där man är först på marknaden att erbjuda digital läkemedelshantering via en läkemedelsrobot som påminner och ger rätt medicin i rätt tid – automatiskt. Nya läkemedel och behandlingsprinciper har gjort det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd. Samtidigt medför dock en ökande läkemedelsanvändning högre risk för läkemedelsproblem. Idag orsakar läkemedelsrelaterade problem onödigt lidande för många människor och kostar samhället miljardbelopp varje år. Multimedicinering kan därför betraktas som en riskfaktor för patienter i alla åldersgrupper och därför är det viktigt att öka säkerheten kopplad till läkemedelshantering, vilket läkemedelsroboten Dosell kan göra.

wysiwyg_image

Vi har under en längre tid utvecklat Dosell för att erbjuda ett tryggt och enkelt hjälpmedel som säkerställer att rätt läkemedel ges vid rätt tid till vårdtagaren. Efter ett pilotprojekt med ett hundratal robotar i drift hos kommuner fick vi positiv respons och värdefull feedback. Detta gjorde att lanseringen blev något försenad, men vi ansåg att det viktigaste var att vi kunde leverera högsta kvalitét i produktion och slutprodukt. Som ett led i att kontrollera detta har vi flyttat vår produktion till Stockholm. Nu producerar vi Dosell 2.0 löpande för att leverera mot våra partners efterfrågan och för att lansera Europas första konsumentversion av en läkemedelsrobot, säger Anders Segerström, VD på iZafe Group.

Dosell erbjuds till företag som verkar i offentlig sektor genom hälso-och sjukvård, hemtjänst och äldreomsorg. Roboten laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackat i dospåsar. Dospåsarna har dessförinnan genomgått en farmaceutisk kontroll, där det är säkerställt att eventuellt generiskt byte blivit rätt samt att tabletterna passar ihop och att inga dubbletter förekommer. Detta blir ytterligare ett lager av säkerhet för att förhindra felmedicinering. Skulle vårdtagaren någon gång glömma bort sina mediciner påminner Dosell patienten med ljus och ljud och genom att larma personalen så att rätt åtgärder kan sättas in.

- Vi har genom våra partnersamarbeten flera pilotprojekt i gång i Norge och i Finland där vi i Norge, tillsammans med Hepro, vann den största nationella upphandlingen någonsin inom välfärdsteknologi och digitala hjälpmedel. Upphandlingen avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner. Den kritiska fasen för iZafe Group är över, där produktutveckling, certifiering och medicintekniska verifieringar nu är avklarade. Vi är mycket optimistiska till att den kommande tiden blir den som vi alla väntat på – när Dosell kommersialiseras och försäljningen kan accelerera, säger Anders Segerström.

I takt med att Dosell 2.0 har vidareutvecklats har även en konsumentversion av läkemedelsroboten tagit form där ett tjugotal robotar ställts ut hos enskilda individer under sommaren. Dosell är den första läkemedelsroboten på konsumentmarknaden och kommer finnas att köpa redan den 18 oktober via Sveriges största apotekskedja, Apoteket AB, som iZafe Group inlett ett samarbete tillsammans med. Där ska DosPac (Apotekets konsumentversion av dospåsar) tillsammans med Dosell erbjudas i en abonnemangslösning till slutkunden för att öka patientsäkerheten.

- Det har varit ett otroligt spännande pilotprojekt med konsumentversionen av Dosell. Den feedback vi har fått vittnar verkligen om hur intuitiv och enkel roboten är för användaren, något som blev påtagligt när pilotstudien avslutades och konsumenterna började märka av svårigheter med att komma ihåg att ta sina mediciner när de inte längre hade Dosell i sina hem. Det påvisar vilken insats vi kan göra för livskvalitén för de ca 200 000 människorna som idag tar fem mediciner eller mer via dospåsar, eller de 500 000 som idag medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Utöver den svenska marknaden har vi även etablerat vår konsumentversion i Italien där det finns ett liknande system som det Apoteket AB erbjuder, där ser vi goda förutsättningar för att vi ska kunna bli en långsiktig samarbetspartner, säger Anders Segerström.

Bolaget står nu inför en stundande företrädesemission i syfte att stötta de partners som säljer företagsversionen, samt för att skala upp produktionen av konsumentversionen. Samtidigt ser bolaget möjligheter att växa både organiskt och via förvärv.

- Vi ser en enorm fortsatt efterfrågan på Dosell som överskrider produktionskapaciteten. Företrädesemissionen ger iZafe möjlighet att skala upp produktionen och säkerställa snabba och kostnadseffektiva processer för att möta efterfrågan och dra nytta av de starka marknadstrender som gynnar lanseringen av Dosell på en stor skala.

Långsiktigt vill vi bli specialister inom trygghetsskapande medicinteknik och även hjälpa de människor som idag medicinerar utan dospåsar. Vi ska via samarbeten ta in nödvändiga data om vårdtagarens hjärtfrekvens, vätskebalans, vikt, temperatur etc., för att kunna skapa möjlighet att kartlägga hur man påverkas av sina läkemedel, samt om eventuell ändring av dosering eller läkemedel är nödvändigt. Vi är övertygade om att Dosell kommer att öka patientsäkerheten och underlätta vardagen för vårdgivare, vårdtagare och nära anhöriga samt möjliggöra mer tid för kvalitativa vårdbesök, säger Anders Segerström.

Faktraruta företrädesemission:

- Företrädesrätt 1:1. Befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 30 september 2021.
- En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit som består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10 B.
- Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie.
- Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperiod: 4 oktober 2021 – 18 oktober 2021.
- Handel med uniträtter: 4 oktober 2021 – 13 oktober 2021.
- En (1) teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 27 september – 11 oktober 2022. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 12 september – 23 september 2022, dock lägst kvotvärdet 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser (18 %) och garantiåtaganden (82 %).

Annons
Publicerat: 2021-10-01

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.