Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-06-03

Mångmiljardmarknad i sikte

Alzecure Pharma har genom tre forskningsplattformar en diversifierad pipeline. Med stark klinisk evidens är man på väg in i nästa fas för att ta bolagets längst gångna produkt inom Alzheimers. En sjukdom som är under stort medicinskt behov med potential om 100-tals miljarder.

Om bolaget

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades av fyra stycken forskare som varit verksamma inom AstraZenecas CNS-område och primärt fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget  arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

Tre forskningsplattformar skapar diversifiering

AlzeCure utvecklar parallellt flera läkemedelskandidater utifrån de olika forskningsplattformarna:

- Inom NeuroRestore utvecklas en ny generation symptomlindrande läkemedel för Alzheimers.

- Inom Alzstatin utvecklas sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimers.

- Inom Painless finns två projekt; TrkA-NAM som utvecklas för behandling av patienter med smärtsam osteoartrit samt VR1/ACD440 som utvecklas för behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta.

- Inom VR1 utvecklas ett nytt läkemedel för behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta.

För en bredare bolagsgenomgång presenterade Vd, Martin Jönsson, Alzecure på Aktiedagen i Stockholm den 16 mars. Se bolagspresentation här. 

wysiwyg_image

Alzecures plattformar skapar diversifierade möjligheter

AlzeCures plattformar NeuroRestore och Alzstatin har helt andra angreppssätt en dagens befintliga behandlingsalternativ. Målet med Alzecures plattform NeuroRestore är att förbättra kommunikationen mellan nervcellerna i hjärnan via en unik mekanism, så att minnesfunktionen förbättras hos patienten samtidigt som man undviker besvärliga sidoeffekter. Bolagets andra plattform-Alzstatin syftar till att förhindra själva uppkomsten av sjukdomen genom att angripa och förhindra bildningen av amyloida plack, vilket förväntas kunna bidra till minskad risk för att utveckla sjukdomen. 

Alzheimers sjukdom - kostsam för samhället

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad livslängd har medfört en dramatisk ökning av förekomsten av sjukdomar som drabbar äldre, som olika former av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom och den vanligaste formen av demens. Den svarar för 60 till 80 procent av alla diagnostiserade demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är en av dyraste  sjukdomarna för samhället där de totala kostnaderna för sjukdomen uppgick till nära 1 000 miljarder USD under 2019, vilket är dyrare än både onkologi och hjärt- och kärlsjukdomar kombinerat. 

wysiwyg_image

Existerande behandlingsalternativ är begränsat

Det finns idag inga behandlingar tillgängliga på marknaden som kan bromsa eller modifiera sjukdomsförloppet. De läkemedel som idag finns tillgängliga på marknaden för Alzheimers sjukdom utgörs enbart av symptomlindrande behandlingar med begränsad effekt, det gör att sjukdomen befinner sig i ett stort ”Unmet medical need”, där behovet av behandlingsalternativet är enormt medan få alternativ finns tillgängliga. 

Mångmiljardmarknad vid marknadsgodkännande

Ett läkemedel som når marknaden med egenskaper som kan påverka sjuk- domsförloppet på Alzheimerpatienter beräknas nå flera miljarder dollar i årlig försäljning på grund av det stora medicinska behovet. Både J.P Morgan och Goldman Sach bedömer att läkemedel som har sjukdomsmodifierande egenskaper inom Alzheimers kan komma att nå en årlig omsättning om mellan 10–15 miljarder USD. I dagsläget är läkemedelspreparatet Aducanumab från Biogen/Esai närmast att få ett potentiellt godkännande för en kandidat med sjukdomsmodifierande egenskaper. Läkemedelskandidaten kan nå marknaden under 2021. Framgången för detta preparat kan komma att innebära värdeskapande även för Alzecure

Aducanumab kan bana vägen för Alzecure

I dagsläget är läkemedelspreparatet Aducanumab från Biogen/Esai närmast att få ett potentiellt godkännande för en kandidat med sjukdomsmodifierande egenskaper. Läkemedelskandidaten kan nå marknaden under 2021. Framgången för detta preparat kan komma att innebära stort värdeskapande även för Alzecure då de båda bolagens preparat baseras på samma hypotes om hur man kan komma att förhindra utvecklingen av Alzheimers. 

Halveringstiden imponerar

Den 5 juni släppte Alzecure utfallet av ACD856 studie för halveringstiden i människa. Utfallet av studien i kombination med stark pre-klinisk data styrker preparatets fortsatta kliniska utveckling i fas 1, vilket förhoppningsvis kan dra igång i slutet av 2020. Studien som startades under december 2019 möjliggör vidare utveckling för att mäta tolabiritet och tidig effektsignaler. 

- Vi är väldigt glada över att ACD856 uppvisar en mycket god profil för vidare klinisk utveckling, säger Johan Sandin, forskningschef på Alzecure Pharma. 

- Substansen har tidigare visat på kraftfulla kognitions- och minnesförbättrande egenskaper i våra prekliniska studier, såsom de resultat vi i april månad presenterade tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Med sin potential att förbättra minnesfunktioner i en rad olika sjukdomar kan ACD856 få en betydande roll vid behandling av indikationer där dessa nyckelfunktioner är nedsatta, såsom vid Alzheimers sjukdom, sömnapné, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom, fortsätter Johan Sandin.

- Vi ser fram emot att nu gå vidare med de inplanerade kliniska prövningarna. Detta kommer också att stimulera potentiella partnerskaps- och utlicensieringsdiskussioner samt öka intresset för Neurorestore-plattformen, avslutar Martin Jönsson.

Diversifierad portfölj - men tydligt fokus på Alzheimers

Alzecure har genom sina tre plattformar en bred pipeline av potentiella läkemedelskandidater inom intressanta sjukdomar. Under innevarande år förväntas man ha två kandidater i kliniska studier mot sjukdomar med stort unmet medical need och adresserbara marknader som överstiger ett flertal miljarder dollar. 

För en bredare bolagsgenomgång har Analysguiden träffat Martin Jönsson för en inspelad intervju, se intervjun här: "Vi fokuserar på Alzheimers sjukdom och smärta"

 

Om Alzecure
wysiwyg_image

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

Annons
Publicerat: 2020-06-03

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.