Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-04-06

Mitt i accelerationsfasen mot en större utbildnings- och omsorgskoncern

Hela denna sida är en annons FRÅN Tellusgruppen
Baserat på de tre koncepten hälsa, språk och skapande har Tellusgruppen byggt en koncern av 23 förskolor, fyra grundskolor samt även barnpassning och läxhjälp, i vitt skilda socioekonomiska områden. Med noteringen på First North är fokus inställt på att accelerera tillväxten för att fånga skalfördelarna med en större utbildnings- och omsorgskoncern.

Sedan första förvärvet av förskolan ”Torget” i Rinkeby 2007, som då erbjöd 50 barnomsorgsplatser, har Tellusgruppen växt till 23 förskolor i Stockholm och Uppsala med cirka 1 500 barnomsorgsplatser. Den ursprungliga inriktningen på hälsa, såsom att barnen ska röra på sig och få sunda matvanor, och lära sig språket, lever kvar i bolaget tre nuvarande förskolekoncept.

wysiwyg_image

- Idag har vi tre profiler, hälsa, språk och skapande för alla våra förskolor, men de uttrycker sig lite olika beroende på vilken miljö skolorna finns i. Vi har förskolor i allt från Stockholms innerstad, till villaområden och segregerade områden, säger Bijan Fahimi, vd för Tellusgruppen. 

Utöver förskolorna blev Tellusgruppen i mars 2020 ny ägare till de fyra Robinsonskolorna i Enköping, som har behållit sin mer friluftsinriktade profil. I samband med förvärvet bytte ägarbolaget namn till Tellusskolan. Därtill erbjuder Tellusgruppen även barnpassning och läxhjälp. Barnpassningsverksamheten Nanny by Tellus startade 2017 och bedriver bemanningsverksamhet med inriktning mot barnpassning. Bolaget har cirka 50 barnvakter och arbetar med barn i alla åldrar. Under 2020 startades även läxhjälpverksamheten Tellus Academy. Bägge dessa verksamheter utgår från att vårdnadshavarna köper tjänster för sina barn, tjänster som också är berättigade till RUT-avdrag.

- För förskolor och grundskolor så avgörs intäkterna av barnens skolpeng eller viss föräldraavgift för förskolan. Den följer med antalet elever, så för att få bra intäkter gäller det att erbjuda en omsorg och skola som attraherar så många elever som möjligt. Och för att få bra lönsamhet gäller det att driva verksamheten så smart som möjligt. Men det är också viktigt att ha skalfördelar och därför måste vi fortsätta växa.

Inom vilket område tillväxten ska ske kommer bero mycket på vilka möjligheter som dyker upp.

- Vi vill växa inom alla områden men gärna växla upp skoldelen, som utgör cirka 20 procent av verksamheten idag. Var det sker geografiskt kommer också bero på vad som dyker upp, men sannolikt kommer vi behöva expandera utanför ABC-området. Vi har också sökt tillstånd för tre nya skoletableringar 2022.  

För att finansiera nya förvärv och öka den organiska tillväxten ska Tellusgruppen nu notera sin aktie på Nasdaq First North och i anslutning till det göra en unitemission på 20 MSEK. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, som senare kan inbringa ytterligare 26 MSEK före kostnader.

- Vi ser 2020-2022 som en accelerationsfas, där vi prioriterar tillväxt för kunna nå skalfördelar, erbjuda rätt kompetens och etablera centrala funktioner. Efter 2022 är planen att växla tillbaka till en balans mellan tillväxt och lönsamhet, säger Bijan Fahimi.

Här kan du läsa mer om emissionen

Villkor unitemission

 • Nyemission av 2 500 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
 • Erbjudandet motsvarar, före utnyttjande av teckningsoptionerna, totalt 20 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar 8,00 SEK per aktie då teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.
 • Pre-money-värdering av Bolaget cirka 80 MSEK.
 • Teckningsperioden 6 april 2021 till och med den 20 april 2021.
 • Teckningsåtaganden om 16 MSEK, motsvarande 80 procent av Erbjudandet.
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen i Erbjudandet vilken motsvarar en fast teckningskurs på 10,40 SEK per aktie.
 • Teckningstid med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 9 maj 2022 och den 23 maj 2022.
 • Annons
  Publicerat: 2021-04-06

  Tala om vad ni tycker

  Tala om vad ni tycker

  Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.