Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2023-02-01

Move About Group växlar om med sikte på lönsamhet

Hela denna sida är en annons från Move About Group
Med en flotta på nära 1000 elbilar i Sverige, Norge och Tyskland ställer Move About Group nu om för att kapitalisera på de senaste årens kraftiga expansion. När allt fler nu visar sig mena allvar med sin gröna omställning väntas marknaden för MaaS (Mobility as a Service) växa med drygt 30 procent årligen fram till 2030. Efter en ordentlig omstrukturering tar bolaget nu sikte på lönsam tillväxt med avstamp i en företrädesemission.

Redan innan smartphones och appar blivit vardag för de flesta, var Move About Group igång med sina elbilspooler. När verksamheten startade 2007 var kommersiella bilpooler visserligen inte något nytt i sig, men stora aktörer som Sunfleet och BMW:s Drive Me hade redan då sökt länge efter en lönsam modell. Bensin- och dieselbilar innebär dock logistiska svårigheter med tankning och service, vilket gjort det svårt att skapa lönsamhet. Men de senaste årens framfart för elbilar har ändrat spelreglerna för bilpoolsbranschen, eftersom servicebehovet är lägre och laddning kan göras direkt på parkeringsplatsen. Dessutom har apparna blivit bättre och det är idag lika enkelt att boka en bil som en elscooter.

wysiwyg_image

- Idag har vi en fullt elektrifierad flotta på strax under 1000 bilar i Sverige, Norge och Tyskland. Vi använder en så kallad platsbaserad modell där bilen hämtas och lämnas på samma parkering, vilket gör att lönsamhet kan uppnås med betydligt mindre medel jämfört med flödesbaserade affärsmodeller, säger Olof Jonasson, vd på Move About Group.

Med ett övergripande fokus på tillväxt gick Move About Group in i Tyskland 2020 genom förvärvet av Mobileeee GmbH. Tyskland har blivit den största bildelningsmarknaden i Europa med en andel på cirka 25 procent, samtidigt som tillväxten väntas fortsätta när landets massiva bilproduktion ställer om till elbilar.

Även om Move Abouts tillväxtresa gått enligt plan, innebar 2022 att tillväxtbolag i allt större utsträckning tvingades ställa om sitt fokus till lönsamhet.

Kärnverksamheten i Move About Group har alltid varit långa kontrakt med exempelvis kommuner eller större företag, där en storkund går in som ett ankare och står för merparten av de fasta kostnaderna. Sedan tillkommer en rad alternativ där kommunen eller storföretaget självt kan välja att hålla poolen öppen för allmänheten, antingen hela tiden eller delvis (under de timmar de själva inte använder bilarna), och de två parterna delar sedan på de intäkterna som tillkommer från de publika kunderna.

- Vår risk blir betydligt lägre när vi skriver kontrakt med ett ankare, vi täcker våra kostnader från dag ett i jämförelse med helt öppna bilpooler där intäkterna är noll från början. Vi ser stora möjligheter att bygga ett långsiktigt stabilt bolag med de här typerna av kontrakt, med god kostnadskontroll och goda marginaler.

På senare år har det blivit allt vanligare att fastighetsutvecklare inkluderar en bilpool som de boende automatiskt blir en del av. Här ser bolaget stora möjligheter att knyta till sig ett nytt segment på en bildelningsmarknad som väntas växa med 20 procent per år fram till 2027.

- Det senaste året har handlat om att städa upp och ställa om bolaget mot lönsam tillväxt. Med pengarna från den kommande emissionen ska vi städa vår balansräkning, vilket kommer ge oss betydligt fördelaktigare leasingavtal, som i sin tur kommer att bidra till ökade marginaler. Nu ska saker göras rätt från grunden och vi är övertygade om att resan mot ett nytt, lönsamt Move About Group startar idag, säger Olof Jonasson.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Teckningsperiod: 1 februari 2023 - 15 februari 2023

Emissionsbelopp: Cirka 35,1 Mkr

Teckningskurs: 1,30 kr per unit / 0,65 kr per aktie

Unit: En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Villkor: Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit.

Avstämningsdag: 30 januari 2023

Värdering: 17,6 Mkr pre-money

Säkerställandegrad: Erbjudandet omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av större aktieägare samt medlemmar i bolagets styrelse och ledning

Lista: First North

 

Länk till emissionen

Annons
Publicerat: 2023-02-01