Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-10-30

Nästa revolution av blockkedjan

Hela denna sida är en annons FRÅN Conax Group
Med en hastighet att skapa block vida överlägen största konkurrenten Ethereum, satsar Conax Group på att lansera första produktsviten för neobanker under 2021 och nå ut på betalkort och IoT-marknaderna.

I kölvattnet av de senaste årens dramatiska värdeökningar på bitcoin har allt fler fått upp ögonen för potentialen i den bakomliggande tekniken, blockchainteknologin, som kommit att förändra förutsättningarna för en mängd branscher, inte minst banksektorn. Men trots blockkedjans många fördelar har utbudet av faktiska produkter och tjänster hittills varit begränsat.

En orsak till det är att befintliga blockkedjor är på tok för långsamma och resurskrävande för att kunna stödja den höga volym och snabba transaktionshastighet som exempelvis finansiella transaktioner kräver. Det mest namnkunniga alternativet till det Conax erbjuder är blockkedjan Ethereum, med tillhörande kryptovalutan ether, som när den debuterade 2015 betraktades som en revolution och triggade en snabb utveckling av nya så kallade distribuerade applikationer. Men nu fem år senare är situationen en helt annan.

wysiwyg_image

- Vår blockkedja genererar ett block på under 330 millisekunder, vilket är 45 gånger snabbare än Ethereum, och vi är den enda blockkedja som möter de krav som exempelvis MasterCard ställer på lösningar som ska hantera deras betalningar, säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande för Conax Group.

Bolaget har sedan tidigare arbetat med utveckling av komponenter åt den norska neobanken Vopy som baserat på Conax plattform levererar ”white-label” neobanker till större företag med över 1 miljon kunder. Baserat på utvecklingsarbetet för Vopy har Conax nu två faser av utvecklingsarbete framför sig. Första fasen består i att bygga om de komponenter man utvecklat för Vopy till fristående produkter baserade på bolagets egen blockkedja. Detta arbete ska mynna ut i ett flertal produkter, bland annat en plattform för P2P-lån för finansbolag där alla kontrakt skrivs direkt på blockkedjan, en geopositionerad annonsmodul och ett blockkedjebaserat lojalitetsprogram.

- De här applikationerna som vi utvecklar i fas 1 väntas vara klara under våren 2021, med instant lending och annonsmodulerna klara först. När hela sviten av produkter är klara kommer vi kunna erbjuda allt som behövs för att starta en neobank.

Parallellt fortsätter utvecklingen av fas 2, baserat på bolagets två patent, som pågått sedan våren 2018. Det ena patentet på STEM blockchain gör det möjligt att kombinera flera privata blockkedjor till en publik kedja utan att ”fork” uppstår, vilket i sin tur gör det möjligt att generera block väldigt snabbt, på under 330 ms. Det andra utvecklingsarbetet avser smarta kontrakt där Conax förutser att efterfrågan från IoT-marknaden kommer explodera framöver.

- Vi räknar med intäkter från applikationerna under 2021 då vi kan erbjuda vår teknik till kortmarknaden, samt senare från IoT mellan 2022 och 2023. Vi bedömer att vi kan nå lönsamhet under första delen av 2022. För att fortsätta utvecklingsarbetet tar vi nu in 15 mkr, och med proof of concept från våra kunder räknar vi med att kunna notera aktien på First North mot slutet av 2021, säger Sven Hattenhauer.

FAKTA:

  • Emission av aktier
  • Volym: 10 000 aktier
  • Pris: 1,50 kr
  • Bolagsvärdering före emission: 116 mkr
Annons
Publicerat: 2020-10-30