Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-04-16

Optionsinlösen ska tillföra FluoGuide kapital för förberedelser inför fas III-studie

FluoGuide A/S, ett danskt medicintekniskt bolag noterat på Spotlight Stock Market, har för närvarande inlösen av de teckningsoptioner som emitterades i samband med bolagets IPO under 2019. Optionerna kommer vid fullt nyttjande att tillföra bolaget cirka 6,4 miljoner DKK före emissionskostnader och kapitalet är avsett att finansiera förberedelser inför en fas III-studie på bolagets kandidat FG001.

Med FluoGuides revolutionerande produkt, som används inom cancerkirurgi och som när den injiceras i patienten gör att cancercellerna blir självlysande, är avsikten att underlätta kirurgernas arbete vid operationer. Bolagets produkt minskar även risken för kvarlämnad cancervävnad, vilket i sin tur gör att risken för behovet av fler operationer minskar.

Nästkommande stora milstolpe för FluoGuide är att resultatet från bolagets fas I/IIa proof of concept-studie ska presenteras, vilket förväntas under tredje kvartalet innevarande år.

– En investering i FluoGuide ses av oss inom bolaget såklart som en väldigt attraktiv investering – mycket mot bakgrund av att glioblastom är ett viktigt tecken inom cancerkirurgi och kan tillgodose ett behov på marknaden som inte tidigare kunnat mötas. Givetvis är det även spännande att vi går från ett prekliniskt stadie till ett fas III-stadie inom 12-15 månader, kommenterar VD Morten Albrechtsen och fortsätter:

Läs mer här

Bolagets teckningsoptioner emitterades i samband med den IPO av units som genomfördes inför notering på Spotlight Stock Market under 2019. Optionerna har sedan noteringen av bolaget varit upptagna för handel på Spotlight Stock Market och kommer att handlas fram till den 5 maj 2020. Vill innehavaren nyttja sina optioner för teckning av nya aktier kan detta göras till och med den 7 maj 2020. Det finns drygt en miljon optioner och dessa ger optionsinnehavarna rätten att teckna nya aktier för 5,95 DKK per aktie.

Ungefär hälften av kapitalet från optionsinlösen ska användas till att förbereda de kliniska fas III-studierna och under de kommande två månaderna ska även en fjärdedel finansiera framsteg i pipelinen för nya produkter, det vill säga utöver glioblastom som används för bolagets kandidat FG001. Den sista fjärdedelen utgör reservkapital.

– FluoGuides börsnotering och första tid på börsen har, att döma av aktieutvecklingen, varit en succé, där också utvecklingen av priset för bolagets optioner är en del av denna framgång. Vår intention är att fortsätta i samma höga takt de kommande åren, säger Morten Albrechtsen.

Läs mer här

Om FluoGuide
wysiwyg_image

FluoGuide är ett danskt bolag verksamma inom medicinteknik. Bolaget fokuserar på behandling av cancer, med störst fokus på utveckling av produkter som vägleder vid kirurgiska ingrepp. Produkterna binder till sig cancercellerna som då lyser upp och är avsedda att användas för att med precision kunna ta bort skadliga tumörer i patientens vävnad.

 

Läs mer 

 

Teckna här 

 

Läs mer på Analysguiden

Annons
Publicerat: 2020-04-16

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.