Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-10-13

Paradigmskifte inom Alzheimersforskningen

Gåtan om Alzheimers sjukdom är svår att lösa, men de senaste vetenskapliga framstegen resulterar i att patienter- och forskare kan stå för ett av sjukdomens största kliniska genombrott under 2021.

De flesta individer är medvetna om att människosläktet blir allt äldre. Det finns mycket att glädjas åt att medellivslängden ur ett globalt perspektiv stiger. En växande medelklass är en orsak, minskad fattigdom är en annan, förbättrad vård är troligen den främsta anledningen till en åldrande befolkning i de flesta geografierna i världen. Med en åldrande befolkning tillkommer ett högre krav på innovation och diagnostik för att upptäcka- och utveckla behandlingsalternativ för sjukdomar som ofta är relaterat till åldrande hos människan. En sådan sjukdom är Alzheimers sjukdom.

WHO klassar Alzheimer som en av vår tids svåraste folksjukdomar. Idag har över 50 miljoner runt om i världen diagnosen Alzheimer eller liknande demenssjukdomar. Om inget görs kommer den siffran växa till 150 miljoner 2050. Faktum är att de associerade samhällsekonomiska kostnaderna överstiger idag kostnaderna för cancer och hjärt-kärlsjukdomar sammantaget.

Experten talar ut

I ett konferensrum på Grev Turegatan träffade vi Henrik Zetterberg, professor och ordförande för Alzheimersfondens vetenskapliga råd, och det svenska bioteknikbolaget AlzeCure Pharma för att diskutera de senaste trenderna inom demensområdet, vilka utmaningar som finns inom vetenskapen samt vilka möjligheter de senaste kliniska framstegen har genererat.

”Vi har tagit viktiga steg framåt mot att tidigare upptäcka- och diagnostisera Alzheimers sjukdom genom mer utvecklade biomarkörer, säger Henrik Zetterberg”

De senaste kliniska framgångarna inom diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar hänförs dels till enklare- och billigare blodprov, men även till nya känsligare tester för olika biomarkörer.

”Biomarkörer är mätbara biologiska markörer som kan användas till att tidigt upptäcka de första tecknen på förändringar, så att vi kan stoppa sjukdomsprocessen och hindra utvecklingen av symtom, fortsätter Zetterberg.”

Det är viktigt att kunna diagnosticera demens tidigt, så att sjukdomen inte upptäcks för sent. De första förändringarna i kroppen börjar långt innan symptomen. Det kan ske så tidigt som 20 år före patienten diagnosticeras med symtom, och när en patient diagnosticeras i sent skede av sjukdomen kan det vara för sent att göra något åt sjukdomsförloppet.

Lyssna på en inspelad podd-intervju med Vd, Martin Jönsson här. 

wysiwyg_image

Bildtext: Från vänster i bild. Johan Sandin, forskningschef på Alzecure, Martin Jönsson, Vd på Alzecure, Henrik Zetterberg. 

Få behandlingsalternativ

Trots en förödande sjukdomsbild och samhällsekonomisk kostsam sjukdom har behandlingsalternativen för patienter varit oerhört begränsade, något som Henrik Zetterberg bekräftar.

”Historiskt har det varit förhållandevis små forskningssatsningar inom alzheimer-området gentemot många andra sjukdomar, såsom onkologi. Detta kan förstås bero på utmaningarna som präglat vetenskapen, menar Henrik på”.

Vid ett flertal tillfällen de senaste 20 åren har många av de största läkemedelsbolagen inte lyckats ta sig igenom den kliniska utvecklingen för att nå ett kommersiellt godkännande för nya läkemedelskandidater som kan generera nya behandlingsalternativ mot Alzheimers sjukdom. Glädjande nog kan detta förändras under nästkommande år.

Det amerikanska läkemedelsbolaget Biogen har sökt ett godkännande för läkemedlet Aducanumab hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, ett besked förväntas erhållas under första halvåret 2021.

”Vid ett godkännande blir det i så fall den första bromsmedicinen mot Alzheimer någonsin, och det första läkemedlet på 17 år. Det är ett läkemedel som visat sig kunna angripa och bromsa bildningen av de sk placken i hjärnan, som orsakas av proteinet beta-amyloid, säger Henrik Zetterberg.”

Att ett flertal forskargrupper och läkemedelsbolag baserar sin forskning mot sjukdomen på samma hypotes, amyloid hypotesen, oroar inte Henrik.

”Självklart finns det alltid risker inom all typ av forskning, men jag bedömer att amyloid hypotesen står på en stark vetenskaplig grund. Det finns förklarliga vetenskapliga skäl till misslyckande studier som baseras på samma hypotes.”

Men att hypotesen skulle ifrågasättas vid ett negativt utfall för Aducanumab tvivlar han på.

”Givetvis kan det initialt se ut som ett bakslag vid ett negativt besked för Biogens antikropp. Men det är endast ett sätt att angripa hypotesen kring beta-amyloid. Det finns fler vägar till mål.”

Svenska bioteknikbolag i framkant

Sveriges bidrag till den globala forskningen inom området är starkt. Bland annat har Bioartic ihop med sina samarbetspartners tagit sin antikropp BAN2401 in i klinisk fas 3. Med rötter från Astra Zeneca har bioteknikbolaget AlzeCure Pharma avancerat sin projektplattform Alzstatin innehållande två s.k. sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater. Ett avancemang som genomförs ihop med ett flertal rådgivande personer, däribland Henrik Zetterberg.

”Vi är givetvis oerhört glada att vi har lyckats etablera ett sådant starkt kontaktnät av KOL:s, där samarbetet med Henrik och hans unika kompetens inom biomarkör- och diagnostikområdet är centralt. Det är betydelsefullt när vi kommer att avancera in i kliniska studier för våra längst gångna kandidater, säger Martin Jönsson, VD på Alzecure Pharma”

Bolaget har totalt tre projektplattformar med ett flertal läkemedelskandidater i preklinisk- och tidig klinisk fas mot neurodegenerativa sjukdomar, med primärt fokus mot Alzheimers sjukdom. Likt många av sina branschkollegor grundar sig bolagets forskning i amyloid hypotesen, men där angreppsättet skiljer sig från andra preparat.

”Jag gillar sättet Alzstatin angriper problematiken vid bildandet av plack, genom att förhindra produktionen av toxiskt beta-amyloid i hjärnan, betonar Henrik Zetterberg.”

”Vi kan därtill addera att våra preparat är småmolekylära, vilket i praktiken innebär att våra kandidater kan intas oralt gentemot intravenöst som exempelvis Biogens antikropp. Det skulle innebära en stor patientnytta, samtidigt som kostnaderna hålls signifikant lägre, säger Johan Sandin, forskningschef på Alzecure Pharma.”

”Vi förväntar oss ha två läkemedelskandidater i klinik i slutet av innevarande år, varav en inom Alzheimers sjukdom och ser sedan fram emot att följa den vetenskapliga utvecklingen under 2021 vid ett eventuellt godkännande av Aducanumab. AlzeCure har både symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom i sin portfölj vilket öppnar upp för att kunna behandla både tidigare och senare faser av sjukdomen. Vi ser god potential i vår projektportfölj med en tydlig diversifiering, avslutar Martin Jönsson, VD på Alzecure.”

Lyssna på en inspelad podd-intervju med Vd, Martin Jönsson här. 

Om AlzeCure Pharma
wysiwyg_image

AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.

Läs mer om AlzeCure Pharma här. 

Lyssna på en inspelad podd-intervju med Vd, Martin Jönsson här. 

Annons
Publicerat: 2020-10-13

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.