Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2022-03-30

PHIs teknik är nu redo att förvandla regenerativ medicin till framtidens sjukvård

Hela denna sida är en annons från Phase Holographic Imaging (PHI) AB
För att göra behandlingar av våra folksjukdomar som Parkinson, Alzheimers, diabetes och cancer säkra och tillgänglig för alla, behöver det växande området regenerativ medicin övergå från ett hantverk till en miljarder-industri. PHI går i spetsen för nästa generation av cell-analys instrumentering med över 200 instrument redan ute på marknaden, och gör nu en företrädesemission för att kunna fortsätta expandera inom klinisk tillämpning.

Medicintekniska bolaget Phase Holographic Imaging (PHI) AB började som ett innovativt forskningsprojekt på Lunds universitet för 20 år sedan där frågan om det gick att använda holografi i mikroskop var startskottet. Tekniken utvecklades av VD och grundare Peter Egelberg tillsammans med ett antal ingenjörer och biologer, som ganska snart insåg teknikens stora möjligheter för området för cellforskning.   

wysiwyg_image

- Traditionellt odlas celler i en inkubator där cellodlingen har en optimal miljö för att växa. När man använder ett vanligt mikroskop flyttar man odlingen till en fientlig miljö, alltså utanför inkubationskammaren där man även använder kemikalier för att kunna visualisera och analysera cellodlingen. Vi flyttar i stället en cellvänlig teknik utan några kemiska tillsatser på cellerna in i inkubatorn, vilket är en game changer i prekliniska forskning vilket sänker kostnaderna för läkemedelsbolagen genom att de kan återanvända cellerna och presentera mer tillförlitliga data direkt från inkubator, säger vd Peter Egelberg.

PHIs flaggskeppsprodukt, Holomonitor använder innovativ holografisk mikroskopi för icke-invasiv cellanalys av cellculturer i en standardinkubator, över tid. Analysen på cellodlingen är kvantitativ, effektivt och skonsamt och HoloMonitors sofistikerade programvara låter forskare se sina celler i digitala 3D-bilder och videor, där det är möjligt att följa utvecklingen i realtid vilket är uppskattat av kunderna. Våra kunder har tillsammans publicerade över 200 vetenskapliga artiklar baserade på resultat skapade av vår icke-invasiva cellanalysteknologi. PHI har sett en ökande efterfrågan på produkten på grund av strategiskiftet till marknadsföring på nätet under pandemin,  särskilt inom stamcellsforskning. Vilket kan noteras i en brant försäljningsökning under de senaste fyra kvartalen.

- Pandemin har, precis som för många andra företag, även påverkat oss negativt men vi har strategiskt omorganiserat stora delar i bolaget för att minska den påverkan. Vi insåg snabbt att online-försäljning är kostnadseffektivt och ett bra alternativ. Bolaget har nu helt skiftat till online-försäljning och är ett av de första företagen i vår bransch som erbjuder online-demonstrationer av produkter.

Bolagets strategiska beslutat att röra sig ifrån att en traditionell distributionsmodell som var typisk inom B2B till att digitalisera försäljningen vilket har ökat effektiviteten men även sänkt bolagets kostnader. Bolagets nuvarande sälj och marknadsgrupp har kompletterats med ny IT-kompetens, vilket bidragit med att fortsätta utveckla bolagets online-försäljning frammåt. Leverans och service är även det planerat att till fullo digitaliseras där installationer samt serviceärenden helt kan vara via video i stället för kundbesök.  

- Bolaget nya försäljningsstrategi har verkligen givit frukt då vi har sett en positiv försäljningstillväxt under de senaste fyra kvartalen, vilket sker utan betydande kostnadsökningar.  Med pandemin i backspegeln känner vi att saker börjar falla på plats och tillsammans med en växande marknad. Bolagets nya försäljningsstrategi och en ny produkt som är anpassad för regenerativ medicin, lägger grunden att fortsätta utöka bolagets närvaro inom olika kliniska tillämpningar.  

Genom att behandla patienter med laboratorieodlade celler eller organ i stället för traditionell medicin, kan regenerativ medicin komma att bota en stor mängd idag obotliga sjukdomar. För närvarande värderas den globala marknaden för regenerativ medicin till $20 – 40 miljarder per år, med en årlig marknadstillväxt på 10–30 procent. De senaste årens framsteg inom regenerativ medicin har inneburit att de stora internationella läkemedelsbolagen, Big Pharma, nu börjat träda in på området med investeringar enbart under 2020 nära $20 miljarder. Det innebär spännande och stora möjligheter för PHI.

- Regenerativ medicin tror vi är på god väg att bli sjukvårdens tredje grundpelare, bredvid läkemedel och kirurgi. För att göra behandlingsmetoden säker och tillgänglig behöver regenerativ medicin industrialiseras till en reglerad och storskalig industri där celler odlas i renrum utan manuell hantering. PHI går i spetsen för nästa generation av instrumentering och gör nu en företrädesemission för att kunna fortsätta expandera inom klinisk tillämpning inom regenerativ medicin. Vi är säkra på att vi är rätt positionerade, tillsammans med en uppdaterad försäljningsstrategi, för att vara en del i reformationen av framtidens medicin.

wysiwyg_image

Regenerativ medicin kommer dock inte att vara den första cellbaserade processen som har genomgått övergången från hantverk till industri.

 

FAKTARUTA

Planerad företrädesemission

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 6 april 2022

Lista: Spotlight

Emissionsbelopp: 72,4 Mkr

Teckningskurs: 85,50 kr per unit / 9,50 kr per aktie

Likviddag: Avstämningsdag 24 mars 2022

Värdering: 136,8 Mkr pre-money

Villkor: Företrädesrätt 9:17. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nio (9) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3 samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

Mer information: www.phiab.com/IR

Annons
Publicerat: 2022-03-30