Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-04-24

Pionjärer på en livsviktig marknad

Forskningen för att behandla cancer har kommit långt. Men att förhindra spridningen av metastaser, som är orsaken till 90 procent av dödsfallen förknippade med solida tumörer, är fortfarande en outforskad marknad. Tills nu.

De allra flesta cancerformer kan ge metastaser och på senare år har det tillkommit ökade möjligheter att behandla metastaser. Ett bolag i framkant för bekämpande av metastaser är WntResearch som har nått stora framsteg med sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Bolagets pågående fas 2-studie med Foxy-5 för behandling av tjocktarmscancer, benämnd Neofox-studien, befinner sig ett skede där första data som skulle kunna påvisa effekt förväntas inkomma i närtid. Som del av studien görs det kvartalsvisa analyser där den första analysen med tillräckligt patientunderlag för att kunna påvisa en trend om effekt är planerad till andra halvåret år 2020, med reservation för att Covid-19 tillfälligt har pausat studien och då kan förskjuta den förväntade tidsplanen tills återstart.

Det finns goda förutsättningar för att en analys med lovande resultat ska attrahera intresse från potentiella licenspartners och/eller andra strategiska samarbetspartners som i grunden skulle förändra bolagets möjligheter att realisera det stora värdet i Foxy-5. Under det föregående räkenskapsåret ingick WntReserach ett samarbete med välrenommerade The Sage-group i syfte att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför positiva indikationer från Neofox-studien.

Enorm marknad

Den globala försäljningen av cancerläkemedel uppgick till över 120 miljarder amerikanska dollar vilket gör sjukdomsområdet till det största på läkemedelsmarknaden. Endast ett fåtal bolag inriktar sig mot tumörspridning men inget bolag är inriktat mot att förhindra den metastiska processen via WNT5A-relaterade mekanismer utöver WntResearch. Foxy-5s verkningsmekanism och tidigare framsteg blir således än mer intressant. 

Bolagets nuvarande utvecklingsprojekt i form av Neofox-studien riktar in sig mot tjocktarmscancer, men då substansens mekansim är tillämpbar även på andra cancerformer finns alla möjligheter att utöka indikationsområden även till andra cancerformer.

Cancer drabbar var tredje person i Sverige och även om stora kliv för att behandla sjukdomen har tagits finns det ett stort behov att förhindra uppkomsten av metastaser. Ett behov som idag inte tillgodosesoch som skulle kunna rädda många liv. WntResearch är, som ensam aktör, med läkemedelskandidaten Foxy-5 redo att fylla det behovet och rädda fler liv.

Förhindringen av uppkomsten av metastaser med hjälp av läkemedlet Foxy-5 är banbrytande och har med sin unika verkan en så kallad Blockbuster-potential.

Kapital för nästa steg

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering i syfte att säkerställa finansiella resurser för att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund i de lovande data som tidigare studier genererat. Kapitalanskaffningen om 38 miljoner kronor ska finansiera den kliniska fas-II studien med Foxy-5 fram till att ett tillräcklligt stort patientmaterial finns tillgängligt för de viktiga analyserna av cirkulerande tumör-DNA. Dessa analyser förväntas visa en tydlig skillnad i mängden cirkulerande tumör-DNA mellan patienter med eller utan behandling med Foxy-5 redan ett halvår efter det att patientens tumör avlägsnats. Vidare ska emissionen stärka resurserna för ytterligare preklinisk forskning med Foxy-5 och utvecklingsarbete med deras andra läkemedelsprojekt Box-5 samt tillföra rörelsekapital.

Se hela emissionen

– WntResearch är positionerade för en snabb och smidig återstart av Neofox (Covid-19 pandemin har pausat studierna i säkerhetssyfte). Enda är att informera berörda myndigheter om vårt beslut att återstarta studien. I Spanien var studien i full fart innan pausen och i Ungern var allt klart för behandling av den första patienten. Under pausen färdigställer vi de sista klinikavtalen i Ungern för att vara helt klara vid återstarten.

– Vi välkomnar varmt både befintliga och nya aktieägare att teckna units och ta del av WntResearchs spännande resa.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Peter Morsing, vd, Wntresearch

OM WNTRESEARCH AB
wysiwyg_image

WntResearch är verksamma inom bioteknologi. Idag innehas störst inriktning mot utveckling av läkemedelskandidater för diverse metastaserande cancerformer. Forskningen är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT-5a, som visat sig ha en avgörande roll i tumörcellernas spridning.

 

Teckna här

 

Läs mer

 

Läs mer på Analysguiden

Annons
Publicerat: 2020-04-24

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.