Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-01-17

Rent vatten och ren energi för industriella processer

Genom att förvärva SolarSpring kan Industrial Solar ge industrier en helhetslösning för både energi och rent vatten med solenergi.

Industrial Solar Holding Europe erbjuder solenergilösningar för större företag som vill byta från olja eller gas. Företagets innovativa lösningar kan leverera värme, ånga och kyla från solen till flera typer av industrier. 

Genom koncentrerande Fresnel-solfångare kan Industrial Solar förse industrin med värme och ånga för processer som t.ex. torkning, kokning eller tvätt. Solenergi är optimalt för exempelvis ett land som Jordanien där Industrial Solar har byggt flera anläggningar. Jordanien importerar idag 95 procent av sin energi i form av olja och gas men har samtidigt mycket hög solinstrålning som kan användas för att driva industrierna.

Läs mer om Industrial Solar

Industrial Solar vann nyligen European Solar Prize 2019 i företagsklassen för sitt arbete med solånga för industriell värme och kyla.

Energikontrakt

Tidigare var en industri som ville ha solvärme tvungen att köpa ett solvärmesystem. Nu erbjuder Industrial Solar möjligheten att industrin istället bara köper värmen från solfångarna. Företagen behöver inte investera i solenergiteknik utan kan istället teckna ett långsiktigt energiköpsavtal.

Vad är fördelen med att köpa energi från er?

Christian Zahler, vd, Industrial Solar:

wysiwyg_image

- Vi har märkt att industriella kunder fokuserar hårt på sin kärnverksamhet och inte vill använda sin likviditet för investeringar i solfångare även om det är en lönsam affär.

Tillsammans med finansiella partners kan vi erbjuda energiavtal för industriella kunder. Det har fördelen att lyfta av bördan från direkta investeringar från industriella kunders och samtidigt erbjuda en attraktiv investering för grönt kapital.

Hur matas solvärmen in i industriernas processer?

- En stor fördel med koncentrerade solvärmesystem är att de kan mata in ånga direkt på huvudledningen i industrin. Vanliga solvärmefångare behöver värma varje individuell process och då bara om det är låga temperaturer.

Med andra ord: det är väldigt enkelt att integrera energin från våra Fresnel-solfångare i ett redan existerande ångnät. Vi stör inte alls produktionsprocessen. Så länge solen skiner och vår solsystemsgenerator kan bibehålla det förinställda trycket i ångnätet, kommer brännaren i ångkokaren inte att starta.

Världen skriker efter förnyelsebar energi

Klimatförändringarna orsakar förödande konsekvenser runt om i världen. Industriell produktion är en stor bidragande faktor till föroreningarna, samtidigt bygger vår ekonomi på tillväxt. Det gör att lösningar för hållbarare produktion är brådskande, både för vår miljö men också för vår ekonomi, något som Industrial Solar arbetar för.

Läs hela pressmeddelandet 

"Genom att sälja energitjänster kliver Industrial Solar in i en ny och innovativ affärsmodell som är attraktiv för klimatfinansiering och skalar upp den pågående industriella omvandlingen. Industrial Solar ligger i framkant i utvecklingen av dessa nya klimatfinansieringsmekanismer som ger en stadig intäktsström under många år"  

- Carol Litwin, Klimatfinansiär och tidigare anställd vid Världsbanken

 

wysiwyg_image

Rent vatten – vår passion

SolarSpring passar perfekt för Industrial Solar, för deras värderingar och affärsmodul.

Idag upplever omkring fyra miljarder människor vattenbrist minst en gång per månad. Våra fossila bränslehungrande och förorenade industrier kräver ren energi och teknik som ökar materialeffektiviteten samt minskar industriella avfallsströmmar.

Både människor och industrier använder sötvatten och i de flesta industrisektorer behövs mycket vatten för olika ändamål. Hur rent vattnet behöver vara varierar från ultrarent till olika saltlösningar.

Genom att förärva ett företag som har tekniken att rengöra smutsigt vatten till rent vatten kan Industrial Solar leverera både rent vatten och ren energi, något som nästan alla industrier behöver. 

Vattenreningsprocessen

SolarSpring arbetar med membran-baserade vattenbehandlingssystem. De är pionjärer inom rening av industriellt förorenat spillvatten genom membran-destillation. Tekniken kallas rEvap och är en bra lösning där en industri antingen vill återanvända processvätskor eller där processvätska skall koncentreras.

Vattenrening är ofta nödvändigt för industrier med högt processvärme. Således är det till stor fördel att synkronisera värmeförsörjning och industriell vattenrening för att maximera effektiviteten i energianvändningen. Genom att kombinera teknologierna från Industrial Solar och SolarSpring kan restvärme från de industriella processerna användas för att driva rEvap-system som endast kräver 85 grader Celsius.

Marknadspotential

Förutom de självklara fördelarna från den tekniska matchningen mellan företagen, finns det också en tydlig strategisk matchning. De kan erbjuda samma kunder ett attraktivt erbjudande.

Alla borde tänka på klimatet i sin produktion, om inte för miljön, för att deras kunder är alltmer medvetna idag om vår påverkan. SolarSprings lösningar för återvinning av vatten är en gamechanger, både för miljön men också för effektiviteten i industriprocesser som behöver sötvatten. Industrial Solar bidrar med ren energi och finansieringslösningar. 

Det är en svårslagen duo.

wysiwyg_image

Erbjudandet

Den 8 januari 2020 beslutade styrelsen för Industrial Solar, i kraft av bemyndigande beviljat av årsstämman den 5 juni 2019, om emission av upp till 3 798 247 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,50 kronor per aktie, vilket innebär att företaget vid fullteckning av emissionen kommer att erhålla upp till cirka 24,7 miljoner kronor (före emissionskostnader) genom företrädesemissionen.

För varje aktie som innehavs på avstämningsdagen den 15 januari 2020 kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte alla aktier emitterade i Företrädesemissionen tecknas med teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter i enlighet med följande:

1) I första hand ska tilldelningen göras till bolagets tidigare aktieägare vid avstämningsdagen den 15 januari 2020. Vid överteckning kommer tilldelningen att vara proportionell i förhållande till antalet innehavda aktier eller i den utsträckning att detta inte kan göras, genom lottning.

2) I andra hand ska aktierna tilldelas andra som tecknat nya aktier utan teckningsrätter, i förhållande till antalet aktier som var och en ansökt om teckning av.

Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 15 januari 2020, och teckningsperioden äger rum under perioden 17 januari - 5 februari 2020. Den sista dagen för handel med Industrial Solars aktie inklusive rätten att delta i företrädesemissionen är 13 januari 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 17 januari 2020 - 3 februari 2020.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt annan information om företaget kommer att offentliggöras i det memorandum som publiceras senast dagen innan teckningsperioden börjar.

Preliminär tidsplan

13 januari 2020 - Sista handelsdag inkl. företrädesrätt

14 januari 2020 - Första handelsdagen exkl. företrädesrätt

15 januari 2020 - Avstämningsdag

17 januari - 3 februari 2020 - Handel med rättigheter startar

17 januari - 5 februari 2020 - Teckningsperiod

17 januari 2020 - Tills att företrädesemissionen är registrerad på hos Bolagsverket - Handel med BTA

Cirka 7 februari 2020 - Pressmeddelande med resultatet av företrädesemissionen

 

Teckna på Industrial Solars hemsida

Om Industrial Solar (ISHE)
wysiwyg_image

Industrial Solar Holding Europe är inriktade mot att erbjuda diverse produkter och ingenjörstjänster inom energisektorn. Störst inriktning återfinns inom solenergisektorn, där bolaget erbjuder solenergilösningar till den europeiska marknaden. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större bolag där det finns en uttrycklig vilja att gå över till solenergi från tidigare olje- och gasenergi.

 

Läs mer om ISHE

 

Läs pressmeddelandet

 

Se en video om ISHE

 

Annons
Publicerat: 2020-01-17

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.