Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-04-28

Siktet inställt på nästa generations analysinstrument och fortsatt tillväxt i USA

Hela denna sida är en annons från Miris
Trots en närapå total markandspenetration i Sverige är den internationella marknaden för Miris instrument för bröstmjölksanalys ännu i sin linda. Efter en omläggning av strategin och FDA-godkännande väntas brytpunkten för efterfrågan sammanfalla med bolagets nästa produktgeneration och en omstöpning av intäktsmodellen som kan upp till tredubbla bolagets marknadspotential.

Efter insikten om att de två verksamhetsinriktningarna mot bröstmjölksanalys inom neonatalvård och analys av komjölk låg för långt ifrån varandra för att på ett effektivt sätt hantera båda marknaderna i ett litet bolag, beslöt Miris 2016 att helt fokusera på instrument och kompletterande produkter för analys av bröstmjölk.

wysiwyg_image

- Ett för tidigt fött barn har ett extremt behov av näring och bröstmjölken som ges till dessa barn behöver ofta berikas med extra näring. Mängden näring i bröstmjölk varierar samtidigt enormt mellan olika mammor och även för en mamma över tid. I Sverige har vi därför tillämpat så kallad individuell berikning, där man justerar berikningen av bröstmjölk med stöd av nutritionsanalys av bröstmjölken i snart 20 år. I princip alla svenska neonatalavdelningar använder idag Miris instrument för att analysera mammans egen mjölk och donerad bröstmjölk innan berikning. Sverige är idag det enda land i världen som gör detta som standard i vården av prematura barn, säger Camilla Sandberg, vd på Miris.

Efter beslutet att fokusera på analys av bröstmjölk påbörjade Miris ett arbete med att optimera produktportföljen och maximera marginalerna. Ett extensivt arbete med att utbilda marknaden globalt om fördelen med individuell nutrition genom marknadsföring och utbildning påbörjades också. Omläggningsarbetet mynnade även ut i en godkänd FDA-ansökan 2018.

- Det unika med FDA-godkännandet är att vår HMA är det första instrument för bröstmjölksanalys som godkänts för klinisk användning i USA. Innan vårt godkännande har neonatalvårdsavdelningar i USA inte haft tillgång till något instrument för bröstmjölksanalys och man har tillämpat standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga variationen i bröstmjölk. Detta utsätter det prematura barnet för risk för både under- och övernäring. Prematura barn föds i en period när mycket av utvecklingen av hjärna och organ sker och rätt nutrition är essentiell för dessa barns utveckling. I och med vårt FDA godkännande öppnades möjligheten för neonatalvårdsavdelningar i USA att implementera individuell berikning som en del i den vård de ger prematura barn.

Sedan insteget i USA har Miris arbetat intensivt med att utbilda de amerikanska klinikerna om fördelarna med individuell nutrition. Arbetet har innefattat både marknadsföring, utställningar på konferenser, kundbesök och seminarier. Bolaget har under perioden lyckats lyfta upp frågan om individuell berikning på agendan och intresset ökar stadigt. Men att ställa om en vårdenhet från standardberikning till individuell berikning är en tidskrävande process och ledtiden är ofta ett till två år.

- 2020 skulle varit året då vi lyfte i USA, men så kom covid och sjukhusen sköt större investeringar på framtiden. Samtidigt gjorde reserestriktioner och sjukhusens besöksrestriktioner att vi fick ställa om sälj- och marknadsföring till att sköta nästan alla kontakter digitalt. Vi var snabba med denna omställning och efter ett initialt tapp lyckades vi trots omständigheterna jobba hem flera affärer under 2020.

Efter att ha ägnat de senaste åren åt att maximera den befintliga portföljen har Miris nu kommit fram till nästa steg. Camilla Sandberg kan se att marknaden rör på sig, och med större intresse från marknaden är det bara en tidsfråga innan konkurrensen kommer att öka.

- Instrumentet behöver uppgraderas, det måste göras smidigare för kunden och kunna kommunicera med journalsystem etc. för att kunna möta framtida konkurrens. Vi ser också att vi kommer behöva lägga om affärsmodellen till att en större del av intäkterna kommer från återkommande intäkter så som förbrukningsartiklar, service och abonnemang. Det är inte möjligt med nuvarande instrument men med det instrument vi nu utvecklar kommer vi kunna lägga om modellen och därigenom öka intjäningen per kund, vilket kommer göra vår marknad upp till tre gånger så stor, säger Camilla Sandberg.

För att finansiera utvecklingen av nästa produktgeneration och nya tjänster, möta nya regulatoriska krav i Europa samt fortsätta bearbetningen av den viktiga amerikanska marknaden gör bolaget nu en emission på 33,4 MSEK, med vidhängande teckningsoptioner. Inom fyra år räknar man med att lansera den nya produkten vilket också är då man räknar med att efterfrågan på bröstmjölksanalys ska nå en tipping point och bli hygienfaktor på neonatalklinkerna även i USA.

Teckna utan företräde med BankID

Läs mer om Erbjudandet

Emission av units

Instrument: Units (en aktie och en teckningsoption) i Miris Holding AB (publ)
Teckningsperiod: 28 april – 12 maj 2021
Teckningskurs: 5,10 SEK per unit
Utestående aktier före nyemission: 6 547 321
Antal nyemitterade units (aktier och teckningsoptioner): 6 547 321
Emissionsvolym vid fullteckning: 33 391 337 SEK

Annons
Publicerat: 2021-04-28

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.