Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-04-26

Tekniken som löser framtidens energiproblem

Medan batterilösningarnas beroende av mineraler skapar betydande utmaningar på sikt så väntas bränsleceller spela en nyckelroll i samhällets omställning till förnybar energi, där vd Pär Teike räknar med att Cell Impacts flödesplattor, som är hjärtat i bränslecellen, ska ta en ledande position.

Cell Impact har sin hemvist i Karlskoga och som så många andra företag i trakten har Cell Impact sitt ursprung i den lokala försvarsindustrin, där bolagets teknik med höghastighetsslag först togs fram för vapenprojektiler av Bofors, men senare hittade en civil applikation i formningen av tunn plåt.  

Fram till nyligen fokuserade bolaget på att leverera konsult- och designtjänster, och produktionsutrustning till tillverkare av bränsleceller. Men efter att nuvarande vd Pär Teike kom in under hösten 2017 så lade bolaget om strategin till att primärt fokusera på att tillverka och sälja flödesplattor. 

Läs mer om Cellimpact här.

- Flödesplattan utgör själva hjärtat i bränslecellen. Jämfört med konkurrerande tekniker som mekaniska pressar och hydroformning så kan vår patenterade metod för höghastighetsformning tillverka flödesplattor med hög energidensitet, vilket möjliggör en mer kompakt och effektiv bränslecell. Vår metod är både är skalbar och kostnadseffektiv, och vi bedömer att vi kan producera en tredjedel billigare, med betydligare kortare cykeltid än konkurrenterna, vilket blir särskilt viktigt när man kommer upp i större volymer, säger Pär Teike. 

Och större volymer kommer det sannolikt bli. Bränsleceller har nämligen den fascinerade förmågan att kunna omvandla vätgas till elektricitet med enbart värme och vattenånga som restprodukter. Vätgasdrivna bränsleceller släpper därför inte ut några föroreningar och tekniken är upp till tre gånger mer effektiv än traditionella förbränningstekniker.

Klimatsmart alternativ

Bränsleceller är därför ett klimatsmart alternativ till de flesta av dagens energikällor, och bedöms stå inför ett genombrott vad gäller kommersiell tillämpning. Hydrogen Council som är ett globalt initiativ av ledande energi-, transport- och industriföretag, bedömer att vätgasteknik och vätgasprodukter kan bidra med omkring en femtedel av den totala minskningen av koldioxidutsläpp till år 2050. Organisationen uppskattar att väteeldrivna bränslecellsfordon kan utgöra upp till 20 procent av den totala fordonsflottan år 2050, vilket innebär omkring 400 miljoner bilar, 15-20 miljoner lastbilar och cirka 5 miljoner bussar.

Teckna aktier genom denna länk.

Även om den globala personbilsmarknaden naturligtvis utgör en kittlande möjlighet, där både Honda, Hyundai och Toyota redan idag har kommersiella vätgasbilar ute på marknaden, så rymmer bolagets huvudsakliga kundsegment en betydande potential.

- Våra produkter fokuserar på mindre men tyngre fordon, såsom gaffeltruckar, vissa bussar och lättare lastbilar. Hittills är det framförallt inom lagerfordon som bränslecellstekniken haft genomslag, eftersom användningen av bränsleceller kräver ett komplett ekosystem för tillgång till vätgas, med vätgastankar etc., säger Pär Teike.

Stor marknadspotential

Cell Impact bedömer att bolagets adresserbara marknad för flödesplattor globalt kommer att vara värd 4,7 miljarder kronor år 2022 för att sedan fortsätta växa med omkring 25 procent årligen för att nå omkring 30 miljarder kronor år 2030.

Just nu befinner sig bolaget i en övergångsfas från testorder och småserietillverkning till kommersiella avtal för högvolymproduktion. Vid högre volymer kommer bolaget att generera en jämnare intäktsström än tidigare. Bolaget har fokuserat på ett antal nyckelprojekt som möjliggör löpande produktion och försäljning. Det i sin tur har lett till att två produkter genomgått en produktkvalificering som innebär att produkterna är godkända för kommersiell tillverkning under 2019. En av processerna har redan resulterat i den första ordern under mars i år.

Nu har vd Pär Teike siktet inställt på att bli en ledande leverantör av flödesplattor till bränsleceller inom material handling. Efter att ha fokuserat på leverans på genombrottsorders i Nordamerika under 2018 är planen nu att vidareutveckla produktionsprocesserna med fortsatt automatisering för att kunna producera större volymer. Under de närmaste åren planerar Pär Teike att växa genom en bekräftad stark orderbok samtidigt som positionerna ska flyttas fram i Asien och Europa.

Det här räknar bolaget med ska lyfta omsättningen på omkring 7 miljoner kronor förra året till 20-40 miljoner kronor i år, 100-150 miljoner kronor år 2021 och över 250 miljoner kronor år 2023. Med fortsatta förluster i år räknar bolaget med en EBITDA-marginal på 5-10 procent 2021 som ökar till 10-15 procent vid 2023. I de här siffrorna har bolaget inte antagit något bidrag från ett genomslag av bränslecellstekniken på personbilsmarknaden, som bedöms ligga något längre fram i tiden.

- Nu bedömer vi att vi har många av bitarna på plats, med en patenterad teknik som kan producera konkurrenskraftiga flödesplattor, ett världsledande verktygsprogram och godkända produkter för kommersiell tillverkning. Därför vill vi nu automatisera och förbereda vår produktion för högre volymer, säger Pär Teike.

Företrädesemission för att accelerera tillväxten

För att möjliggöra det har styrelsen i Cell Impact beslutat att göra en företrädesemission om maximalt 54,4 miljoner kronor i kombination med en riktad emission som väntas inbringa 14,0 miljoner kronor, före emissionskostnader. I samband med emissionerna ges även optioner till de som tecknar. Om optionerna tecknas fullt ut om drygt ett år kan det ge ett tillskott om ytterligare cirka 34 miljoner kronor.

- Målet med kapitalanskaffningarna är att fortsätta utveckla bolaget i linje med tillväxten i marknaden och därmed nå våra nya finansiella mål och etablera Cell Impact som en betydande global aktör när marknaden för bränsleceller tar fart på allvar. Även om batterilösningar ibland framställs som framtiden för transportsektorn så är dessa beroende av tillgång till viktiga mineraler, vilket skapar betydande utmaningar i större skala och på lite längre sikt. Den sortens problem har inte bränslecellstekniken alls, säger Pär Teike.

wysiwyg_image

Faktaruta: Företrädesemisson av Units

-För varje aktie i Cell Impact erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption 2019/2020 (TO 1 B).

-Teckningskursen är 12,0 SEK per unit, motsvarande 3,0 SEK per B-aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

-Teckningstiden löper under perioden 26 april - 10 maj 2019.

-Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Teckningskursen per B-aktie är sex (6) SEK och nyttjandeperioden löper mellan 1 juni - 15 juni 2020.

Teckna aktier genom denna länk.

Mer information om emissionen
wysiwyg_image

Faktaruta: Företrädesemisson av Units

-För varje aktie i Cell Impact erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption 2019/2020 (TO 1 B).

-Teckningskursen är 12,0 SEK per unit, motsvarande 3,0 SEK per B-aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

-Teckningstiden löper under perioden 26 april - 10 maj 2019.

-Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Teckningskursen per B-aktie är sex (6) SEK och nyttjandeperioden löper mellan 1 juni - 15 juni 2020.

Teckna aktier genom denna länk.

Läs mer om Cellimpact här.

Annons
Publicerat: 2019-04-26

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.