Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-09-23

Tester som räddar liv

En lugn start i livet. Det är vad alla nyfödda borde få. Så är det för de allra flesta. Dock drabbas alltför många av medicinska tillstånd som kräver vårdåtgärder. Att snabbt kunna identifiera vilka barn som behöver behandling är absolut avgörande för en god vård.

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare kan ge beslutsstöd i vården av nyfödda barn. I dagsläget är alternativet till bolagets produkter laboratorieanalys. I välutvecklade sjukvårdssystem beräknas Calmarks tester spara upp till en och en halv timme. Forskning visar att patientnära diagnostik leder till att den totala vårdkostnaden kan reduceras med cirka 8-25 procent.

Calmark vill förbättra hela vårdkedjan, minska väntetider och vårdkostnader och göra stor skillnad i de delar av världen som saknar sjukhuslaboratorier. Här kan bolagets produkter rädda liv.

Levererat vad man lovat

När bolaget noterades under sommaren 2018 satte styrelse och ledning upp ett flertal betydande milstolpar som är centrala för marknadsintroduktionen av produkterna. Hitintills har bolaget uppnått samtliga de kommunicerade målen, vilket får ses som imponerande i en sektor full av förseningar. I slutet av 2018 meddelade Calmark en accelererad tidsplan för att uppnå godkännande i Europa och andra regioner som utgår från det så kallade CE-märket. Lansering sker initialt av testet för Bilirubin, som har störst marknadspotential, följt av lanseringarna av för LDH och Glukos.

Stor marknadspotential

Det finns idag ingen globalt etablerad aktör som erbjuder patientnära diagnostik som är optimerad för nyfödda och Calmark har goda möjligheter att ta betydande marknadsandelar på en stor och växande global marknad. Den totala PNA-marknaden 2018 beräknades till cirka 19,3 miljarder USD och bedöms växa med en CAGR om 5,7 % till att år 2023 uppgå till cirka 25,5 miljarder USD.

Bolagets B-aktie handlas på Spotlight Stock market.

wysiwyg_image

Fem korta frågor till Calmarks VD Anna Söderlund

 

Hej Anna, vad är det egentligen ni ska lansera?

Vi har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av de vanligaste medicinska tillstånden på nyfödda, tex syrebrist och gulsot. Testplattformen består av en avläsare och engångsprodukter. Man tar en droppe blod från bebisen och applicerar den i engångstestet som sedan läggs i avläsaren. Locket stängs och testet aktiveras. Inom 5 minuter visas resultatet på displayen. I jämförelse med laboratorieanalys krävs det en mindre mängd blod, hela processen går mycket snabbare och all sjukvårdspersonal klarar av att analysera testerna.

Vilket är nästa steg?

Vi följer CE-märkningsprocessen och är nu i slutfasen av denna. Innan årsskiftet räknar vi med att ha genomfört de sista stegen verifiering och validering där även mindre kliniska studier ingår. När produkten uppfyller våra tekniska krav på god precision och noggrannhet enligt ISO standardprotokoll så kan jag som VD CE-märka den, det krävs inte s.k. Notified Body för vår typ av produkt.

Parallellt så bygger vi produktionslinor som kan leverera produkter i takt med att vi lanserar nya marknader. Låga tillverkningskostnader på engångsartikeln är avgörande för att den ska kunna säljas med marginal till ett lågt pris. Frohe i Tyresö tillverkar engångsartikeln och produktionslinan kommer att byggas ut i flera steg för att möta behovet.

Läs mer om emissionen här.

Hur ser den globala utrullningen ut?

Styrelsen i Calmark beslutade i februari 2019 om en preliminär lanseringsplan som startar direkt efter CE-märkningen i början av 2020. I första fasen sker lansering i Norden, UK och Vietnam för att sedan utökas i steg två med fler länder i Europa samt i Singapore, Malaysia och Indien. Processen med registreringar i USA och Kina kommer att påbörjas inom en 3 årsperiod.

Hur ska ni sälja produkterna?

Vi kommer att sälja via distributörer. Rätt strategi och rätt samarbetspartners är avgörande för framgång vid en global lansering. Vi är därför glada att ha rekryterat en försäljningschef som har lång erfarenhet av precis detta. Vi har tar även hjälp av konsultfirman Luctor Medical som är specialister på att hitta distributörer inom medtech. De har lång erfarenhet och ett stort nätverk globalt. På de flesta marknader vi är intresserade av har de lokal närvaro, vilket är en stor fördel som vi kan dra nytta av.

Avslutningsvis, varför ska man investera i Calmark?

Calmark är ett bolag med stor potential både för att kunna bli riktigt lönsamt och kunna göra stor skillnad i världen med sina produkter, vilket är en fantastisk kombination. Vi har en nischad produkt där den globala konkurrensen är liten. Patientnära tester är en marknad med mycket stark tillväxt. Calmark har många års forskning bakom sig och lanseringen ligger nu bokstavligen om hörnet!

Vi har nu publicerat information om den emission som sker i november och tajmingen att kliva på kunde inte vara bättre!

Läs mer om emissionen här.

Läs mer om Calmark här. 

Calmark
wysiwyg_image

Calmark är verksamma inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom utveckling av diagnostik riktade mot nyfödda barn. Tekniken utgår ifrån den egenutvecklade plattformen och används för analys de första veckorna efter födseln. Instrumentet används som biomarkör för att studera blodvärden. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Karlstad.

Läs mer om emissionen här.

Läs mer om Calmark här. 

 

Annons
Publicerat: 2019-09-23

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.