Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-11-04

Tillväxtraket som står inför skördetid

Med en imponerande tillväxt och ökat fokus på lönsamhet är säkerhetskoncernen Tempest Security väl positionerat för att skapa aktieägarvärde under kommande år.

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster med fokus på högkvalitativ och flexibel service med långsiktiga kundrelationer. Bolaget är sedan 2009 auktoriserat av Länsstyrelsen som bevakningsbolag och har sedan start vuxit från ett tiotal anställda till en av Sveriges största leverantörer av säkerhetstjänster. Bolaget är uppdelat inom fem olika verksamhetsområden. 

Bevakning

Bevakning är Tempest största verksamhetsområde och består av bemanning med exempelvis väktare, skyddsvakter eller ordningsvakter. Tjänsterna är antingen stationära eller mobila. Det förra innebär fast bevakning på viktiga och kritiska verksamheter och det senare bilburen personal som rycker ut till platsen vid behov.

Särskilda tjänster

Särskilda tjänster inkluderar konsultation, utbildning, person och resesäkerhet. Konsultation är bland annat säkerhetskonsultationer och rådgivning på strategisk nivå rörande organisationers risk, hot och sårbarheter, , utredningar och bakgrundskontroller. Utbildningar är alla former av säkerhets- och trygghetsrelaterade utbildningar. Personsäkerhet är exempelvis personskydd och skyddsspaning men kan även omfatta tex TSCM för avlyssningssäkerhet.

Teknik

Teknik arbetar med projektering och service av framförallt kameraövervakningssystem, larm, passagessystem och andra specialanpassade säkerhetslösningar.

Övervakning

Övervakning består av bolagets larmcentral, ett så kallat Security Operations Center (SOC). Den bemannas av ett flertal erfarna operatörer dygnet om, vilka hanterar allt från larm- och kameraövervakning till att stötta bolagets kunder inom Global Support Services, cybersäkerhet och ett flertal områden. larmcentralen är också bemannad med personal som samordnar operativa insatser mellan övriga verksamhetsområden, dygnet runt. Tempest larmcentral är specialiserad på den ökande marknaden av personlarm och andra personsäkerhetstjänster.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är bolagets nyaste verksamhetsområde och genomsyrar samtliga av bolagets verksamheter och samarbeten.

Lyssna på en bolagspresentation av Vd, Andrew Spry här. 

 

wysiwyg_image

Affärsmodell som genererar återkommande intäkter

Tempest Security omsatte 222 miljoner kronor under verksamhetsåret 2018 med en tillväxt på höga 29 procent. Bolagets intäkter genereras till 90 % genom kontraktsbunden försäljning där den största delen idag består av traditionell bevakning, intäkterna genereras utifrån uthyrd personal så som väktare och ordningsvakter. De kontraktsbundna avtalen med kunder inom både offentlig -och privat sektor gör att de återkommande intäkterna blir stora.

Stark kundbas

Tempest Securitys kunder består av både privata och offentliga orgaisationer som är i behovs av kvalificerade säkerhetstjänster. Kundernas behov och avtal skiljer för varje enskilt fall, men består oftast av en kombination av säkerhetstjänster från olika delar av bolagets verksamhetsområden. Bolagets kundbas är väl diversifierad med kunder i ett flertal olika sektorer och branscher. Majoriteten av kundbasen är däremot geografiskt lokaliserad i Stockholmsområdet. Bland säkerhetsbolagets kunder finns Scania, Scandic Hotels, Skandia fastigheter och Stockholms Universitet.

En bransch under tillväxt

Den globala marknaden för säkerhetstjänster har under lång tid befunnit sig under tillväxt och förväntas under 2020 nå en omsättning som uppgår till 240 miljarder USD. Marknaden är relativt väl diversifierat fördelat över samtliga världsdelar.,där den generella uppfattade risken för brott bristen av trygghet är en underliggande drivkraft som eldar på marknadstillväxten. På den inhemska marknaden och Tempest primärmarknad, Sverige, uppgår omsättning till cirka 40 mdr SEK. 

Den strukturella tillväxten för säkerhetsbranschen förväntas vara intakt de kommande åren där den regionala tillväxten för olika regioner i världen skiljer sig. På mogna marknader för säkerhetstjänster så som Nordamerika och Europa prognostiseras tillväxttakten till en nivå som BNP. På tillväxtmarknader, såsom Asien och Latinamerika förväntas tillväxten vara högre än BNP, bland annat tack vare en ökad urbanisering och växande medelklass.

Den svenska marknaden är fragmenterad med ett stort antal regionala och nischade aktörer som erbjuder en rad olika tjänster.

Ägarbild och Finansiella mål

Bolagets ägarbild är dominerat av "Kött och blod", där Andrew Spry, vd och grundare är bolagets största ägare, följt av bolagets medgrundare och föredetta finanschef, Thomas Löfving. Bland de fem största ägarna letar sig också en av Roburs fonder, där Swedbank Robur Microcap är bolagets fjärde största ägare med lite drygt 8 procent av kapital och röster. På topplistan finns även Athanase Industripartner med c:a 9% av aktierna.

Tempest Security presenterade två finansiella mål i samband med att bolaget noterade sig, de finansiella målen baseras på den historiska tillväxten och egen bedömning om framtida tillväxt och lönsamhetsmöjligheter. Målen är;

- Omsättning om 500 MSEK på medellång sikt

- EBITDA-marginal om lägst 10 procent på lång sikt

Bolagets finansiella mål är utformade utifrån olika tidsperspektiv; lång sikt (6-10) år, medellång sikt (3-5) år.

Läs mer om Tempest Security här.

 

wysiwyg_image

Strategi för ökad lönsamhet

Säkerhetsbranschen är en sektor som generellt innebär höga volymer till låga marginaler,främst inom traditionell bevakning, då personalkostnaderna blir höga i och med att man säljer timmar för bemannade väktare och ordningsvakter. Tempest Security har sedan sin notering på Nasdaq First North redovisat röda siffror som följd av ett intensifierat arbete för fortsatt tillväxt och utvecklade verksamhetsområden.

I dagsläget består Tempest försäljning till cirka övervägande del av traditionell bevakning. Detta är ett verksamhetsområde som historiskt har stått för en stark tillväxt i bolaget. I takt med att bolaget har gått från ett mer renodlat bevakningsbolag till att idag vara en helhetsleverantör inom säkerhetsbranschen så förväntas de fyra övriga affärsområdena bidra med en allt större del till omsättningen de kommande åren.

 – Vi förväntar oss att våra övriga mer lönsamma verksamhetsområden kommer växa snabbt och leda till att lönsamheten i hela koncernen förbättras kraftigt, detta är något vi redan har bevittnat under första halvåret av 2019. Men som accelererar under slutet av året och framförallt under nästkommande år, säger Vd, Andrew Spry.

Förändrad omsättsningsandel

De två verksamhetsområdena som förväntas bidra starkast med  en tillväxt som letar sig ner på sista raden är särskilda tjänster och övervakning, Security Operations Center (SOC). Verksamheterna står i dag uppskattningsvis då bolaget inte redovisar nedbrutna siffror, för ungefär 25 % av säkerhetsbolagets totala omsättning där marginalen för särskilda tjänster kan variera mellan 8–20 % och där SOC kan uppnå en marginal överstigande 50 % genom sin skalbarhet. Bolaget förväntar sig att dessa två verksamhetsområden ihop kommer ha en växande omsättningsandel och bör överstiga 40 procent i framtiden med en marginal som överstiger bolagets långsiktiga mål för koncernens EBITDA-marginal.

 – Vi ser att det fortfarande finns tydliga synergier och möjligheter för korsförsäljning mellan våra olika verksamhetsområden. Vi har möjligheten att addera ett flertal av våra lönsamma tilläggstjänster till befintliga avtal som täcker traditionell bevakning ökar vi tydligt avtalets totala ordervärde, det är en av de konkurrensfördelarna vi har genom att vara en helhetsleverantör inom säkerhetsbranschen, avslutar Andrew Spry.

Läs mer om Tempest Security här.

Lyssna på en bolagspresentation av Vd, Andrew Spry här. 

 

Om Tempest Security
wysiwyg_image

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster med fokus på högkvalitativ och flexibel service med långsiktiga kundrelationer. Bolaget är sedan 2009 auktoriserat av Länsstyrelsen som bevakningsbolag och har sedan start vuxit från ett tiotal anställda till en av Sveriges största leverantörer av säkerhetstjänster. Bolaget är uppdelat inom fem olika verksamhetsområden.

Läs mer om Tempest Security här.

Lyssna på en bolagspresentation av Vd, Andrew Spry här. 

 

 

Annons
Publicerat: 2019-11-04

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.