Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-05-31

Proffice stoppar blodflödet

Det är goda tider på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar, liksom rörligheten. Det är bra tider också för bemannings-företagen, som för många är en effektiv väg till ett första eller nytt jobb.

Ungefär 1 procent av svenskarna arbetar i bemanningsföretag. Eftersom talet är lågt vid en internationell jämförelse fick branschen epitetet ”tillväxt” när aktierna börsnoterades 1999. När konjunktur och arbetsmarknad därefter vände nedåt blev det dock lika bistert här som på andra håll. Särskilt dåligt gick det för Proffice, som ännu i dag inte fullt ut kommit ur svackan. Men blodflödet, det vill säga negativa resultat, har stoppats.

Proffice har medarbetare inom vitt skilda områden, som till exempel vård, industri, massmedier samt bank och finans. Här finns kompetens för chefbefattningar. Kunden betalar till Proffice, som betalar lön till sina konsulter. I tillägg till bemanningstjänsterna erbjuds rekrytering, driftentreprenad (det vill säga att ta över anställda och driva en hel avdelning eller funktion) och det som kallas karriär & utveckling, vilket ofta är synonymt med att hjälpa anställda hos ett kundföretag att hitta andra utkomstmöjligheter.

Branschen kännetecknas inte av skalfördelar. Det är relativt lätt för nya företag att etablera sig, vilket visas av att det finns minst 400 bemanningsföretag i Sverige. Små företag kan i flera fall uppvisa högre marginaler än stora. Avgörande för hur bra det går är att företaget sköts effektivt, det vill säga en ledningsfråga. En ny företagsledning finns på plats i Proffice med ett stort antal nyrekryteringar, däribland VD från konkurrenten Manpower.

Med 6 300 årsanställda och en omsättning på 2,4 miljarder kronor i fjol, som växer till 2,7 miljarder i år, är Proffice ungefär tre gånger så stort som det likaledes börsnoterade Poolia.

Störst på marknaden är det amerikanskägda Manpower, som globalt omsatte 120 miljarder kronor i fjol. Manpower redovisar en rörelsemarginal på knappt 3 procent för såväl 2005 som 2004. Denna marginal är låg, men bemanningsbranschen binder å andra sidan knappt något kapital: Kunderna betalar månadsvis och samtidigt med lönerna, som ju betalas i efterskott.

I Proffice motsvarar personalkostnaderna närmare 90 procent av försäljningen. Bland övriga kostnader, sammantaget alltså runt 10 procent av försäljningen, märks till exempel lokalhyror och marknads-föring. För finansieringen av verksamheten, det vill säga balansräkningen, krävs inget rörel-sekapital. Eget kapital, som här är 240 miljoner kronor, används tillsammans med lån på drygt 140 miljoner kronor för att finansiera den goodwill som uppstått i samband med företagsförvärv. Kanske borde lånen betas av, men därefter kan i princip vins-terna ograverade delas ut till aktieägarna. Men det gäller förstås att göra vinst.

Under första kvartalet i år ökade omsättningen med 18 procent, till 655 miljoner kronor, och rörelseresultatet vändes från minus 38 miljoner till noll. På den svenska marknaden, 60 procent av försäljningen, blev rörelsemarginalen 2,5 procent. I Norge, med 23 procent av försäljningen, blev marginalen strax över 3 procent, i jämnstora Finland och Danmark svagt negativ. Samtidigt visade Poolia en rörelsemarginal på 12 procent i Sverige, vilket visar att branschen inte är utan lönsamma möjligheter.

Med Aktiespararens prognos för 2006 blir försäljningen per aktie 40 kronor, som ökar till 44 kronor med en tillväxt på 10 procent nästa år. En rörelsemarginal på 2 procent för helåret 2006 ger en vinst per aktie på 50 öre. För varje procent i marginalförbättring förbättras vinsten per aktie med ungefär 30 öre. Med bättre effektivitet och en god arbetsmarknad borde en vinst per aktie på 1,50–2 kronor vara möjlig att nå 2007. Detta kräver en rörelsemarginal på 5–6 procent, vilket skulle innebära att Proffice närmar sig Poolias marginaler.

Tillväxten lockar, men mot bakgrund av att branschen är konjunkturkänslig bör p/e-talet inte sättas högre än 11–13, vilket ger en rimlig kurs på runt 20 kronor. En resultatförbättring är förväntad och ligger delvis inbakad i aktiekursen. Aktien är inte ett säkert kort men här finns potential för ett bra kurslyft.

Optimisten hoppas att Proffice under ny ledning kan kombinera hög försäljningstillväxt med stigande marginaler.

Pessimisten befarar att förbättringarna på arbetsmarknaden endast ger ett tillfälligt andrum för Proffice.

Börstemperatur
Ledning:   4
Tvxtpot:   4
Utdelning:  1
Lönsamhet:  2
Trygg placering:  2

Tre åsikter
+ Aktiespararen anser att Proffice bör kunna lyfta när lönsamheten kommer på plats. Hög risk, men köp med måtta.

+ Affärsvärlden anser att Poolia är en fullvärderad aktie, medan Proffice, med ett p/e-tal på 13 räknat på en vinstprognos för 2007, är köpvärd.

+ Veckans Affärer anser att vändningskandidaten Proffice är ett av de bättre alternativen på börsen. Köp.

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 6/7, 2006      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.