Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-11

Ökad BNP-tillväxt i Sverige

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med reviderade 3,3 procent under det andra kvartalet 2015 jämfört med samma kvartal året innan. Jämfört med kvartalet innan ökade BNP med säsongsrensade 1,1 procent. 

Det framgår av statistik från SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 3,1 procent i årstakt, enligt SIX News sammanställning av sju analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan +2,9 till +3,2 med en median på +3,0 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid +1,0 procent. Här sträckte sig förväntningarna mellan +0,9 till +1,2 procent med en median på +1,0 procent.

De preliminära utfallen var en årstakt på +3,0 procent och en kvartalstakt på 1,0 procent.

Under det första kvartalet växte Sveriges BNP med reviderade 2,8 procent i årstakt och med reviderade 0,6 procent jämfört med närmast föregående kvartal. De preliminära utfallen var +2,5 procent i årstakt och +0,4 procent i kvartalstakt.

Hushållens konsumtionsutgifter var säsongrensat 0,4 procent högre det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Uppgången förklarar 0,2 procentenheter av den totala BNP-ökningen på 1,1 procent.

Offentliga konsumtionsutgifter steg med 0,3 procent och bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-uppgången. Framför allt var det den kommunala konsumtionen som ökade det andra kvartalet.

Lagerinvesteringarna minskade något från första till andra kvartalet och drog ned BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 1,5 procent säsongrensat och jämfört med föregående kvartal, jämfört med -0,2 procent enligt det preliminära utfallet. Det höjde den totala BNP-uppgången med 0,4 procentenheter (preliminärt -0,1 procentenheter).

Exporten steg med 0,6 procent totalt, vilket bidrog med 0,3 procentenheter till BNP-uppgången.

Importen var 0,7 procent lägre under det andra kvartalet jämfört med kvartalet innan. Sammantaget förklaras 0,6 procentenheter av BNP-uppgången det andra kvartalet av ett stärkt exportnetto.

I dag redovisades även detaljerade årsberäkningar avseende 2013. De bygger på ett mer fullständigt underlag än den tidigare preliminära skattningen. BNP-utvecklingen för helåret 2013 har då reviderats ned med 0,1 procentenheter till 1,2 procent, medan BNP-utvecklingen för helåret 2014 är oförändrad 2,3 procent. Enskilda kvartal kan ha reviderats mer.

Källa: SCB

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.