Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-03

ISK är bäst skal för din pension

Hur ska man bäst spara i aktier och fonder till pensionen? I fondskolans sista del reder Aktiespararen ut begreppen. Det finns fördelar och nackdelar med de olika alternativen, men vi fastnar särskilt för ett av dem.

Tidigare delar av fondskolan har behandlat vilka typer av fonder som finns, hur risk kan definieras och avgiftens betydelse. ”Suck”, känner kanske vissa och räddas av att både premiepensionen och tjänstepensionen har ickevalsalternativ, där pensionssparare inte behöver göra aktiva fondval.Men vill man spara vid sidan av ”soffliggaralternativet” krävs ett agerande. I den här delen ska vi foku­sera på att spara på egen hand och vilka olika typer av skal som finns, det vill säga vad vi ska lägga fonderna i: ett vanligt fondkonto, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Att spara på egen hand kan göra stora skillnader vid pensionsdags, eftersom pensionen annars inte alltid räcker till de drömmar man vill förverkliga.

Den klassiska pensionsillustrationen har formen som en pyramid, som de i Egypten. Nog för att de gamla faraonerna beställde en ingenjörskonst som än i dag är magisk, men de hade nog inte planerat att formen skulle översättas till pensionsområdet 2 500 år senare med den statliga pensionen som grundstomme. Och det tycker inte heller Aktiespararna, som skulle vilja se att sparare vänder upp och ned på delarna i pensionspyramiden så att det egna sparandet, i stället för den allmänna pensionen, utgör den största. Och det ”egna sparandet” syftar då inte till privat pensionssparande utan till ett obundet sparande med låga avgifter som likväl kan användas till pension.

Privat pensionssparande är enligt den gängse definitionen ett sparande som är avdragsgillt med upp till 12 000 kronor per år. I stället betalas en schablonskatt, som tas ut oavsett utvecklingen på kapitalet under året på 0,3 procent (år 2014), och sedan betalas skatt även när pengarna plockas ut vid tidigast 55 års ålder, under en period över minst fem år.

Avdragsgillt pensionssparande är därför fördelaktigt endast om man tjänar över gränsen för statlig skatt (runt 35 000 kronor i månaden) när man sätter in pengarna och/eller att inkomstskatten är lägre än vad den är när man når sin pensionsålder. Detta betyder alltså att det i många fall är mer fördelaktigt att betala skatt på lönen och sedan sätta in pengar i vanligt sparande i stället. Tyvärr säljs i dag pensionsförsäkringar till många fler än så. I värsta fall minskar det eventuella bostadstillägget för pensionärer med låg inkomst.

Privat pensionssparande är nu i hetluften, eftersom regeringen vill slopa avdragsrätten. För de höginkomsttagare som inte valt dyra fondförsäkringar eller traditionella försäkringar utan ett mer flexibelt och billigt individuellt pensionssparande (IPS) är det synd, eftersom de kunnat få avkastning på pengar som de nu måste betala i skatt. Men många andra gynnas.

Därför är denna del i skolan ext­ra betydelsefull just nu, för vilka sparalternativ kvarstår? Jo, vanlig depå, kapitalförsäkring och inve­steringssparkonto (ISK).

Beroende på typ av skal som du lägger fonder (eller aktier) i vari­erar skatten. Skatt är inte direkt ett populärt intresseområde, men det kan vara värt att känna till hur skatten på sparandet kan minska.

Fonder i depå
För ett vanligt fondkonto betalar spararen en årlig fondskatt. Det är en ny skatt som infördes 2012 och som beräknas på fondinnehavet den 1 januari under beskattningsåret, oavsett om du sålt dina fonder och om värdet ökat eller minskat. Skatten är redan förtryckt i deklarationen och beräknas genom att 0,4 procent av fondvärdet räknas som en schablonintäkt som beskattas med 30 procent. Skatten blir därmed 0,12 procent av vad fonderna var värda den 1 januari.

Som exempel beskattas ett fond­innehav på 100 000 kronor med 120 kronor. Men om schablon­intäkten är mindre än 200 kronor, motsvarande ett fondkapital på 50 000 kronor, slipper spararen skatten – förutsatt att det inte finns andra inkomster som omfattas av statlig inkomstskatt.

På ett vanligt fondkonto måste du sedan alltid betala 30 procent i skatt när du sålt dina innehav och realiserat en vinst. Eventuella förluster är avdragsgilla att kvitta mot kapitalinkomster.

Fördel: Du kan kvitta förluster mot vinster i deklarationen.

Nackdel: Om fonderna går med vinst kan 30 procent i skatt på vinsten vara mycket.

Fonder i kapitalförsäkring:
I en kapitalförsäkring slipper du betala både fondskatt och kapitalskatt på vinster. I stället belastas sparandet med en så kallad avkastningsskatt. Skatten är inget man själv behöver räkna på, men för att förstå fördelen kan det vara bra att du vet hur den beräknas.

Underlaget för skatten räknas ut schablonmässigt genom att fondvärdet vid ingången av året plus insättningar under första halvåret och hälften av insättningarna under andra halvåret multipliceras med statslåneräntan som gällde vid utgången av november föregående år. Av detta underlag tas sedan ut en skatt på 30 procent. År 2014 blir därmed skatten 0,627 procent (eftersom statslåneräntan den 30 november 2013 låg på 2,09 procent).

Fördelar: Vid vinst är skatten relativt låg. Kapitalförsäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd, vilket innebär att innehaven tillfaller en förmånstagare i stället för dödsboet vid dödsfall. Det kan också vara bra för att exempelvis spara till barn eller barnbarn och styra utbetalningar till en viss ålder. Bidrag till en första lägenhet kan annars lätt gå till helt andra saker som prioriteras tidigare av en 18-åring.

Nackdelar: Skatten måste betalas även om fonderna går med förlust. Du kan inte göra avdrag om du säljer med förlust. Tyvärr belastas många kapitalförsäkringar med avgifter. Kolla noga upp dem innan du investerar.

Investeringssparkonto (ISK)
Investeringssparkonto har funnits sedan 2012, och skatten liknar den på kapitalförsäkringen; du beskattas oavsett upp- eller nedgång på en schablonintäkt. Skatten tas ut både på en fjärdedel av fondernas värde på kontot vid ingången av varje kvartal och på en fjärdedel av insättningar på kontot. Och i stället för att skatten betalas in av sparinstitutet, som för kapitalförsäkringen, lämnar institutet kontrolluppgifter som står förtryckta i din deklaration. Detta gör att du kan dra av ränteutgifter och kapitalförluster utanför ISK mot schablonintäkten. I ett ISK slipper du även fondskatten.

Fördelar: Kontot är avgiftsfritt hos alla aktörer i dag. Du betalar ingen vinstskatt när du säljer fonderna. Om avkastningen blir högre än statslåneräntan per den 30 november föregående år är ISK mer fördelaktigt än ett vanligt fondkonto.

Nackdelar: Skatten tas ut även om värdet på fonderna minskar. Ju hög­re statslåneränta, desto mer ökar avkastningskravet på sparandet i ISK för att det ska vara fördelaktigt framför sparande utan­för. Räntefonder är därför ingen lönsam affär i ISK, eftersom schablonskatten lätt äter upp den avkastning som uppkommer.

Fondbolag får inte erbjuda ISK till sina kunder direkt, utan kontot är förbehållet banker och värde­pappersbolag som själva väljer vilka fonder som ingår. Därför kan det vara bra att välja att samla alla fonder på ett och samma ställe som erbjuder ISK. Tänk på att kolla på utbudet på de olika fondtorgen.

Fondtorg – var är bästa stället att köpa fonder?
Storbankerna säljer helst sina egna fonder. En del är bra, men många är dåliga.

Nordnet och Avanza har båda runt 1 300 fonder och Fondmarknaden.se ytterligare några fler. En fördel är att ha så mycket som möjligt av sparandet på ett och samma ställe. Nackdelen med Fondmarknaden.se är att du där inte kan handla med aktier, som hos Avanza och Nordnet.

Storbankernas fondutbud:
• Handelsbanken: 980 fonder, var­av 85 egna

• Nordea: 109 fonder, varav 93 egna

• SEB: 316 fonder, varav 126 egna

• Swedbank: 551 fonder, varav 91 egna

Låsa upp fondportföljen. Är det värt att sälja och byta till ISK?
Elsa är 30 år och ärvde vid 10 års ålder en fondportfölj värd 100 000 kronor. Under dessa 20 år som gått har värdet ökat med 50 procent, till 150 000 kronor, vilket är dåligt i förhållande till fondens jäm­förelseindex. Elsa inser att fonden hon fick inte är särskilt bra och vill egentligen sälja. Men bortsett ifrån att fonden kanske har ett litet affektionsvärde skulle det bli en 30-procentig reavinstskatt om 15 000 kronor. Kvar blir 135 000 kronor.

Exempel 1. Vi antar att Elsa väljer att lägga de kvarvarande pengarna i en gratis indexfond och placerar dem i ett investeringssparkonto, ISK. Skatten på ISK bestäms av statslåneräntan i november föregående år. Vi antar att denna då låg på 4 procent (till skillnad från dagens låga 2,09). Skatten skulle då bli 1,2 procent (till skillnad från dagens 0,627 procent).

Om vi tänker oss en årlig avkastning på 6 procent skulle Elsa redan efter lite drygt två år ha tjänat in skatten, och efter bara fem år skulle hon ha runt 172 000 kronor på investeringssparkontot – som går att plocka ut utan att hon måste betala ytterligare vinstskatt.

Exempel 2. Om vi antar att Elsa i stället hade legat kvar i den första fonden på samma vanliga fondkonto och att avkastningen på grund av avgifter skulle ha varit 4,5 procent under samma period skulle Elsa efter fem år ha 185 269 kronor på depån efter fondskatt, men efter vinstskatt ha fått ut 159 688 kronor. (Exemplet är framräknat genom Aktiespararnas sparindikator.)

Slutsats: Spara på egen hand till pensionen på ett investeringssparkonto. Om du inte vill vara aktiv i aktier eller fonder är bästa sättet att köpa en billig indexfond. Men spara regelbundet – samma summa varje månad är bäst.  

Författare Amanda Broomé