Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-04-03

Missa inte tillfället att se över din pension

När det orangefärgade kuvertet anländer blir vi överösta med reklam från rådgivare och försäkringsbolag. För att underlätta för våra läsare har Aktiespararen här samlat några av de viktigaste punkterna, så att du kan fatta kloka beslut själv.

 

 • Avsättningen till den allmänna pensionen är 18,5 procent av din inkomst. 16 procent går till inkomstpension och förvaltas av statliga AP-fonder. Övriga 2,5 procent utgör premiepensionen, som du själv kan placera i fonder. Om du inte gör något val placeras premiepensionen i AP 7 Såfa, som förvaltas av bland andra fondens VD, Richard Gröttheim.
 • Oavsett din inkomst går en gräns för hur mycket den allmänna pensionen kan grunda sig på. Gränsen går i dag vid 36?718 kronor i månaden. Även till exempel arbetslöshetsersättning räknas in.
 • Har du haft en låg inkomst kan du få garantipension om du bott minst 40 år i Sverige: 2,13 prisbasbelopp för ogift pensionär (93?720 kronor per år, eller 7?810 kronor i månaden för 2012) och 1,90 prisbasbelopp för gift pensionär (för 2012 innebär det 83?600 kronor per år, eller 6?967 kronor i månaden.)
 • Innehållet i det orangefärgade kuvertet visar enbart din statliga allmänna pension. Därtill kommer  i de flesta fall en kollektivavtalad tjänstepension, som din arbetsgivare betalar in premien för. Hur stora belopp det handlar om skiljer sig åt mellan olika avtalsområden. Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller dig.
 • Allmän pension kan du i dag ta ut tidigast vid 61 års ålder och tjänstepensionen vid 55 år.
 • Gränsen för den allmänna pensionsåldern (65 år) börjar nu diskuteras, genom att vi lever längre än förr. Gränsen för att få vara kvar i arbetslivet går vid 67 år. Därutöver kan du komma överens med din arbetsgivare om ytterligare år.
 • Utöver allmän pension och tjänstepension kan du pensionsspara själv, varvid 12?000 kronor per år är avdragsgillt i deklarationen. Att lägga undan 1?000 kronor per månad betyder att du skjuter upp skatten om det innebär att du får en inkomst över brytpunkterna – även när du är pensionär. Den nedre brytpunkten ligger i dag på 34?500 kronor i månaden, och däröver måste du betala 20 procentenheter mer i inkomstskatt på den del som överstiger brytpunkten. Tjänar du mer än 48?933 kronor måste du dessutom betala 5 procents värnskatt därutöver.
 • För privat sparande kan du välja mellan traditionell pensionsförsäkring, fondförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS). I alla dessa former  betalar du bara en årlig avkastningsskatt, som  i år motsvarar 0,386 procent, oavsett värdeutveckling.
 • I en traditionell pensionsförsäkring förvaltas dina pensionspengar av försäkringsbolagets förvaltare. Du garanteras ett visst belopp vid utbetalningen och har utöver detta belopp möjlighet till högre pension genom så kallad återbäring, beroende på hur väl försäkringsbolaget lyckas i sin förvaltning. Återbäringen är dock inte garanterad.
 • Fondförsäkring: Du väljer själv i försäkringsbolagets fondutbud och garanteras inte någon avkastning. Detta innebär högre risk men också möjlighet till högre avkastning.
 • IPS: Du förvaltar själv dina privata pensionspengar i olika sparformer som aktier, fonder eller räntebärande instrument utan garanterad avkastning. Här finns inte någon försäkringsdel.
 • Bind inte alltför stora delar av ditt sparande i privat pensionssparande, eftersom andra utgifter kan dyka upp tidigare i livet. Komplettera då hellre med ett annat sparande, som du inte behöver kalla för pensionssparande även om det är målet. Strunta i eventuella kursraketer och fokusera på direktavkastningen i stället. Aktiespararen har en färdig avkastningsportfölj som du kan köpa hos Aktieinvest.
 • Avgifter urholkar din framtida pension. Fråga dig om det är värt att låta någon annan förvalta ditt kapital. Pensionsmyndigheten har tagit fram exempel på hur mycket fondavgiften betyder i slutändan. Exempel: En avgift på 0,25 procent äter på 33 år upp 8 procent av ditt kapital, medan 1,5 procent i avgift äter på 33 år upp 39 procent. Och behöver du exempelvis efterlevandeskydd?
 • Se över hela ditt pensionssparande och vikta upp till en större andel räntebärande obligations- och penningmarknadsfonder ju äldre du blir. Är du ung ska du ta risk med aktier/aktiefonder, annars är risken stor för att avkastningen blir för dålig. Sprid riskerna både geografiskt och branschvis – och över tid, genom att spara regelbundet. 
Författare Amanda Broomé