Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-27

"Pensioner är jättekul"

Nils Bacos har skrivit två böcker om pension, dels om hur man sparar på bästa sätt, dels om hur man smartast tar ut sin pension. För Aktiespararen delar han med sig av funderingar och tips.

Om man ska avsätta en kvart i helgen, högst, för att se över sin pension råder författaren Nils Bacos alla att gå in på www.minpension.se för att få en uppfattning om hur stor pensionen är i dag och hur stora utbetalningarna eventuellt blir. Förhoppningsvis leder detta till ett uppvaknande så att intresset ökar automatiskt, för pensionen går att planera till det bättre.

Nils Bacos har skrivit de två böckerna Bli inte blåst på pensionen – en bok om att göra rätt val och Planera pensionsuttagen rätt. Intresset för pension kom av en slump. Han sökte jobb på 1970-talet efter sin ekonomutbildning, mest på prov för att öva att gå på intervju. Men så fick han det första jobbet han sökte, som råkade vara inom pensionsbranschen.

– Då tänkte jag mest att ”pensioner, jaja ... då har jag i alla fall ett arbete medan jag kan söka något annat. Men det visade sig vara jätte­kul! säger han.

Men vad är det då som är så kul? Nils Bacos tycker att det är komplexiteten, att det ligger så många tankar i grunden av byggandet av pensionssystemet och försäkringsfrågor och att det hela tiden kommer nya regler att förhålla sig till och anpassa sig efter som gör att arbetet med pensioner är intressant. Men många delar tyvärr inte vurmandet för pensionsfrågor, och på frågan om vad som är det största missförståndet i ämnet svarar Bacos att det är definitionen av pension.

– Pension är inte bara just det som står i pensionskuverten – det kan vara investeringar i bostaden och mycket mer. En del ser detta inte som pension, men minskade kostnader för huslån kan i stället gå till mjölk – precis som pensionspengarna. Det gäller att se allt som en helhet och planera rätt, inte minst med hänsyn tagen till skatt.

Utöver skatt skriver Nils Bacos också mycket om beräknad livslängd. Är inte pension tråkigt nog som det är – måste man verkligen tänka på döden samtidigt?

– Ja, för det är en väsentlig bit. När man är i 30-årsåldern kanske inte döden känns särskilt närvarande, men ju äldre man blir, desto mer inser man att den är oundviklig. Jag tycker att vi generellt borde prata mer om döden och om hur våra efter­levande påverkas. Livslängd är ju en central del, både för vår egen planering och för pensionsbolagen, som beräknar våra ut­betalningar på en antagen livslängd.

Just livslängd är en het potatis nu, efter att Finansinspektionen tagit in flera av pensionsbolagens aktuarier för att de ska berätta om hur de beräknat pensionsutbetalningarna. För ju längre deras livslängdsantaganden är, desto mind­re blir utbetalningarna, eftersom pengarna då ska räcka över fler år. Mellan olika bolag kan det skilja flera tusenlappar i månaden.

– Och ingen mer än de själva vet vad de hemliga beräkningarna grundas på! Vi får invänta Finansinspektionens resultat. Vinstutdelande bolag har generellt längre livslängdsantaganden än ömse­sidiga, och frågan är om det bara är en slump, säger Nils Bacos.

Det är mycket att tänka på, inte minst termer som ömsesidiga och vinst­utdelande livbolag. I vinst­utdelande livbolag står bolagets ägare, inte försäkringstagarna, risken för underskott, men i gengäld får de ta del av vinster som uppstår. Exempelvis om någon dör innan den antagna livslängden uppnåtts tillfaller resterande kapital bolagets aktieägare.

Ömsesidiga liv­bolag, däremot, ägs av försäkringstagarna själva, som gemensamt delar på över- och underskott, bland annat arvsvins­ter. På Konsumenternas bank- och försäkringsbyrås webbplats finns en bra översikt över de olika bolagens erbjudanden.

Personer väl insatta i pensionsfrågor vet att man ska välja bolag med låga avgifter, hög solvensgrad och hög konsolider­ing och med ett så kort beräknat livslängdsantagande som möjligt för att få höga utbetalningar. Men många undrar naturligtvis om de måste ta tag i det där; kan man inte bara ligga kvar i icke­vals­al­ter­nativen?

I premiepensionen är ickevalsalternativet globalfonden AP 7 Såfa, och privatanställda tjänstemän har genom kollektiv­avtal sin tjänstepension i en traditionell försäkring hos Alecta med 60 procent aktier. Därmed borde man kunna sova gott.

– Ja, ingen kan tvinga dem som är ointresserade av privatekonomi och pension att förstå allt. Men den som kan ge pensionsfrågan lite extra tid och är villig att ta på sig mer risk för högre avkastning kan till sin tjänstepension i stället välja en billig fondförsäkring med 100 procent aktier, säger Nils Bacos.

Vad gäller premiepensionen rekommenderar han ointresserade att ligga kvar i soffliggaralternativet och inte hoppa in i och ut ur olika fonder baserat på vad löpsedlar och tidningsrubriker säger.

– Om börsen faller nu kommer till exempel AP 7 Såfa att rasa mer än många andra fonder, eftersom den har hävstång i sig. Tanken är att det ska löna sig i längden. Men de som byter när det redan rasat riskerar att byta på botten och gå in igen på toppen, säger Nils Bacos och ger sina mest grundläggande tips för att maximera pensionen:

– Fundera på hur mycket du behöver för att kunna leva som pensionär. Kontinuerligt sparande är A och O. Om du inte har tjänstepension, försök förhandla med din arbetsgivare om att bli kompenserad med hög­re lön.

För den som börjar bli sugen på att plocka ut pensionen rekommenderar Nils Bacos att börja i tid och fundera på när den vill gå i pension.

– Våga prata med arbetsgivaren om dina tankar; du kanske sitter på en förhandlingsposition. Ta reda på hur avtalsmodellen för just dina försäkringar ser ut.

Att först ta ut försäkringar utan efterlevandeskydd kan vara bra. Man kan också tjäna någon tusenlapp per år genom att plocka ut 25 procent av premiepensionen i förtid, för då kan man ansöka om ett intyg hos Pensionsmyndig­heten som visar att man per definition är pensionär och får då rabatter på bland annat kommunaltrafik och museer. Men kolla rabatterna först: olika kommuner har olika regler.

Att sedan ha kvar en fot i arbetslivet efter 65 års ålder är oerhört skattegynnat.

En annan het potatis är att regeringen ska slopa avdraget för privat pensionssparande. Nils Bacos ser det inte som ett särskilt stort problem, eftersom erbjudandet har marknadsförts till många som inte tjänat på det. De som förlorar på förslaget är höginkomsttagare som tvingas betala skatt som de annars hade fått slippa om inkomsten vid pensionsdags hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt.  

Författare Amanda Broomé