Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-03

Portföljvård för ett nytt år

2017 är här och ljusare tider väntar. Att börja det nya året med en ordentlig portföljgenomgång kan vara en god idé.

 

Årets första krönika är alltid speciell. 

Ska jag blicka framåt eller titta tillbaka på året som har gått? 

Att sia om framtiden är alltid vanskligt eftersom framtiden som bekant är osäker. Investerarlegenden Warren Buffett lyfter gärna fram att prognoser om framtiden säger mer om prognosmakaren än om framtiden. Och visst finns det en viss sanning i uttalandet. 

Med en osäker framruta blir backspegeln mer populär. Många börjar därför det nya året med att se tillbaka på fjolåret och försöka hitta trender/teman som fungerat under det gånga året. 

De allra flesta på börsen förutspår också framtiden genom en så kallad extrapolering, det vill säga antagandet om att morgondagen blir någorlunda likadan som gårdagen. En tillväxttakt på 5 procent väntas fortsätta nästa år. Strategin som fungerade igår kan tänkas fungera imorgon går resonemanget. 

I undantagsfall finns en så kallad inflexionspunkt med i bilden. En inflexionspunkt är den punkt där ett väsentligt trendskifte äger rum, något som gör att historien blir en mindre relevant vägvisare för att förutsäga framtiden. 

Vid en betydande inflexionspunkt går en affärsrörelse mot nya höjder eller så stundar en eventuell kraschlandning. Dessa punkter är emellertid exceptionellt svåra att utläsa för oss investerare, även om de mer eller mindre blir självklara med facit i hand. 

En tillfällig svacka ska dock inte förväxlas med en betydelsefull inflexionspunkt. Alla verksamheter – även de allra bästa i världen – får förr eller senare motgångar av varierande karaktär. Konsten ligger i att försöka bedöma huruvida svackan är av en permanent eller av en övergående karaktär. 

Portföljgenomgång
En bra utgångspunkt i början på det nya året är att börja där portföljen står.

För långsiktiga investerare blir då ett antal frågor relevanta:

  • Hur presterade portföljen i sin helhet i fjol?
  • Vilka bolag som har hängt med in på det nya året?
  • Hur ser den procentuella allokeringen ut i börsportföljen?
  • Hur många innehav finns i portföljen? För många eller för få?
  • Hur ser min privatekonomiska situation ut? Dags för mer eller mindre risk?

Låt oss vara ärliga.

Vi alla har surdegar som hängt med kanske lite för länge i våra aktie- och fondportföljer. Med investeringssparkontot (ISK) eller kapitalförsäkringen (KF) finns alltid risken att vissa innehav får hänga med oproportionerligt länge eftersom vi inte mentalt inte vill realisera förlusten.

Kom ihåg att vi måste betala skatt på portföljens värde i ett ISK oavsett hur enskilda innehav har presterat under året. I en traditionell depå finns å andra sidan möjligheten att skatteplanera genom att kvitta vinst mot förluster. Däremot tillkommer en skatt på 30 procent på alla vinster (och utdelningar) i en traditionell depå.

Ställ därför en ärlig fråga till dig själv:

  • Utifrån all information som finns tillgänglig idag tror jag verkligen att det här bolaget kommer vända under 2017? Eller 2018?
  • Om inte, varför då äga aktien?
  • Om ja, är det kanske dags att öka positionen?

Att erkänna misstag är något av det svåraste med att investera i aktier. Alla vill naturligtvis ha rätt 10 gånger av 10 möjliga. Men i den verkliga världen får vi vara nöjda om vi lyckas pricka rätt runt 7 gånger av 10.

Oförutsedda saker kan även hända i de mest välskötta bolagen och förutsättningarna kan vara helt annorlunda idag jämfört med när investeringen gjordes. Med ny information kan slutsatser förändras.

Rensa ut innehav innan nya köp görs
Portföljrensningen är ungefär som att beskära ett växande äppelträd. Genom att skära bort veka grenar ges mer utrymme åt livskraftiga grenar som kan växa till sig och bära frukt.
Beskärningen ger på så vis förutsättningar för en bättre skörd vid en senare tidpunkt.

Att rensa ut misstagen i början av året – även om det är svårt – kan därför vara rätt sak att göra innan nya affärer genomförs.

Efter att portföljen rensats på mindre bra innehav blir det tid för årets första köp på börsen. 

Den eviga frågan efter portföljgenomgången är om man ska öka i befintliga framgångsrika innehav eller leta efter nya tillskott. Återigen varierar rekommendationen från person till person och vilken riskprofil man som investerare strävar efter. Men runt 15 till 20 bolag brukar vara ett bra riktvärde för en bredare aktieportfölj.

Personligen har jag balanserat med allt från 25 olika bolag till så få som 5 bolag i min aktieportfölj. Fördelen med att koncentrera portföljen på ett fåtal, noga utvalda börsbolag, är uppenbara. Dels kan man kan tidsmässigt gräva djupare i de enskilda fallen. Få bolag i en koncentrerad portfölj är även lättare att bevaka.  

Riktiga börsvinnare som exempelvis Hexpol, NetEnt, Vitec, Bahnhof, m.fl. får även ett större genomslag på den aggregerade portföljutvecklingen eftersom de tillåts ha en större allokering i portföljen.

Av egen erfarenhet kan jag säga att runt 70 procent av den totala kursrörelsen kommer de sista 30 procent av tiden i en uppgångsfas i ett tillväxtbolag. Att låta sina vinnare löpa linan ut är dock en riktig utmaning.  

Med en koncentrerad portfölj blir samtidigt misstagen mer kännbara. Eller ja, det är kanske en förskönande omskrivning – misstag är alltid kännbara oavsett dess storlek i portföljen.

Diversifiering är därför nödvändigt för de flesta investerare. Att sprida risken mellan olika bolag verksamma i olika sektorer och lokaliserade i olika länder är därför rätt väg att gå. Att utöka portföljen med andra tillgångsslag som har en låg korrelation till aktiemarknaden kan även vara en god idé.  

Jag brukar säga att diversifiering och månadssparande är det närmaste en fri lunch vi kommer på börsen – även om koncentrerade positioner i spännande tillväxtbolag lockar på andra sidan.

Försvara vinsterna
En annan viktig aspekt med början på året är att försvara fjolårets vinster. Detta är sant för både orealiserade som realiserade vinster. För defensiva investerare är kapitalbevarande en självklarhet. Surt förvärvade slantar ska försvaras. Med kapitalbevarande som den främsta ledstjärnan blir beslutsprocessen något annorlunda i portföljstrategin.

Häri finns också en stor portion sunt förnuft. En nedgång på 50 procent kräver en uppgång på 100 procent för att komma tillbaka till ursprungsvärdet. En nedgång på 90 procent kräver i sin tur en uppgång på hela 1000 procent för att återgå till och så vidare.

Efter flera år med stigande börser sitter många investerare på stora orealiserade vinster i sina positioner. Att försvara dessa vinster blir nyckelordet de kommande åren enligt min mening.

Med tanke på hur högt värderad Stockholmsbörsen är utifrån ett historiskt perspektiv är det också rimligt att vara lite mer defensiv år 2017. Denna insikt är än tydligare i USA, där Shiller p/e rör sig i bubbeltendenser kring 27-28 ggr.

Även om feststämning för närvarande råder på börsen kan det vara klokt att lämna festen. Det betyder definitivt inte att ”sälja allt” utan snarare att successivt skala ned vissa innehav och säkra hem vinster.  

Enligt ett flertal vetenskapliga studier värderar dessutom investerare förluster och vinster annorlunda. En förlust gör vanligen dubbelt så ont som motsvarande tillfredsställelse vi får av en lika stor vinst. Att förlora 20 procent av ditt kapital är därför mer än dubbelt så plågsamt som det är tillfredsställande att öka sitt portföljvärde med 10 procent.

Det är något att ha i bakhuvudet nu när det spännande börsåret 2017 dragit igång med full fart uppåt.  

Christoffer Ahnemark

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.