Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-14

Parera potentiell turbulens

Börsoptimismen är sannerligen på topp för tillfället. Rekordnoteringar slås i alla möjliga aktier och index och känslan är att ingenting kan få börsen på fall.

Flertalet sentimentsindikatorer och tekniska indikatorer tyder på extrem optimism på marknaden. Med aktiekurser som gått spikrakt uppåt på kort tid kan det vara klokt att som investerare ställa sig skeptisk till hur länge denna uppgång kan hålla i sig. Meningarna går, som alltid, isär huruvida börsen ska fortsätta upp eller om vi har en större nedgång annalkande.

Tecknen på att börsen börjar se trött ut blir dock otvivelaktigt allt fler. Och med den multipelexpansion som ägt rum senaste månaderna vore väl konstigt annars. Frågan är om det bara är en andhämtningspaus vi upplever innan vi ska vidare uppåt eller om ett trendskifte är på ingång.

Orosmoln finns det som vanligt gott om:

•    Ökad politisk risk i Europa i och med de val som ska hållas i såväl Holland som i Frankrike och Tyskland under året.
•    Kommer Donald Trump infria de höga förväntningar som föreligger kring hans tillväxtfrämjande politik, något som agerat draglok i den senaste börsuppgången?
•    Snabbare inflationsuppgång än väntat med högre räntor som stiger snabbare än vad marknaden räknat med.
•    Frågetecken kring den kinesiska ekonomin
•    Den geopolitiska risken i såväl Asien (Nordkorea) som i Mellanöstern

Kan något/några av dessa faktorer få börsen på fall? Utan att ta ställning till huruvida börsen ska fortsätta upp eller inte i det korta perspektivet kan vi ändå konstatera att det kan vara klokt att som investerare se över möjligheterna att skydda sin portfölj vid tider av oro och börsnedgångar.

Nedan följer några enkla knep och några mer avancerade för att dra ner risken i portföljen.

•    Diversifiering är a och o vad gäller att minska risken i portföljen. Se till att ha ett antal aktier i portföljen där bolagen inte är av för lika karaktär och inte är verksamma inom samma bransch. Exempelvis kan det inte klassas som riskspridning att äga, låt säga 15 olika aktier, alla inom den svenska fastighetssektorn. Att sprida investeringarna över flera sektorer syftar till att minska risken. Ju snävare aktieportföljen är, desto större är risken för att portföljvärdet tappar väsentligt i värde i svaga börstider.

•    Se även till bolagens geografiska exponering. Äg inte enbart aktier vars försäljning sker mot en marknad allena, utan hitta bolag där försäljningen är exponerad mot flera delar av världen. Dels för att länder befinner sig i olika faser i konjunkturcykeln vilket innebär en varierad efterfrågebild, men också då bolag påverkas av utvecklingen på valutamarknaden. Ett svensk bolag med tillverkning i Sverige och försäljning i exempelvis USA påverkas såklart av utvecklingen mellan kronor och dollar.

•    Direktägande i utländska bolag kan också vara fördelaktigt då valutarisken minskar i och med att allt investerat kapital inte är exponerat mot en och samma valuta.

•    Även allokeringen mellan små och stora bolag bör tas i beaktning. Mindre, mer snabbväxande bolag har generellt låga utdelningar (om ens någon) och samtidigt en skuldtyngd balansräkning. Dessutom är likviditeten inte sällan dålig. Sammantaget innebär detta att vid tider av minskad riskaptit på börsen tenderar mindre bolags aktier att vara betydligt mer volatila än de större bolagen. Därför kan det vara en idé att köpa större bolag med ett lite lägre betavärde (mindre rörelser relativt börsen), hög utdelning (som agerar krockkudde vid kursfall) samt en stark balansräkning. Tillväxt behöver inte vara prio ett. En rotation från tillväxtaktier till värdeaktier, med andra ord.

•    Det kan också finnas en poäng att som investerare leta efter bolag med en tydlig förvärvsstrategi. I tider av fallande börser under en längre period möjliggör kursfall på aktiemarknaden att priset på uppköpsobjekten sjunker. Det kan då vändas till en fördel för en förvärvsorienterad aktör med stark balansräkning då det blir billigare att köpa upp andra bolag på marknaden.

•    Att öka kassaandelen i portföljen kan också vara en bra strategi för att minska exponeringen mot aktiemarknaden och samtidigt ha lite torrt krut och därmed möjligheten att köpa favoritbolagen eller bolagen du ansett fallit för mycket, till ett lägre pris.

•    Våga blicka utanför aktiemarknaden. Med en börs där risk kontra avkastning känns tämligen begränsad på kort sikt finna andra tillgångsklasser att vända blickarna emot.  Guld och stabila statsobligationer medföljande starkare valutor (främst USA och Japan) tenderar alla att dra till sig kapital när riskaversionen infinner sig och placerare flyr mer riskfyllda tillgångar, likt aktier.

•    Ett lite mer avancerat alternativ för att skydda portföljen mot nedgång är att köpa en börshandlad fond med hävstång vid namn XACT Bear. Säljoptioner med OMXS 30 som underliggande tillgång kan också vara en variant. Likaså indexterminer. Här kan du läsa mer kring dessa tre olika instrument: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Skydda-portfoljerna-mot-nedgang-/

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.