Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-01

Revansch väntar för silverpriset

Efter åratal av fallande silverpriser har ädelmetallen återfått delar av sin lyster i år. Årets prisuppgång är kraftfull och mycket talar för att utvecklingen kommer att fortsätta.

 

Runt om i världen pågår ett krig. Men de återkommande striderna rapporteras inte på nyheterna. Kanske för att det inte är ett krig i en traditionell mening. På slag­fältet används inte gevär, missiler eller sprängmedel. Stridsutrustningen är mer sofistikerad än så. Vi befinner oss näm­ligen mitt i ett globalt valuta­krig.

Striderna syns inte med blotta ögat. Men krigets offer är i allra högsta grad verkliga. Som alltid tenderar civila att bli skadade i konflikter. De pågående ekonomiska sammandrabbningarna är inget undantag från denna regel. Mitt i skottlinjen befinner sig spararen.

Den officiella versionen är att inget valuta­krig pågår. Men vi kan tydligt se hur centralbanker världen över strävar efter en svagare natio­nell valuta. Negativa styrräntor, köp av obligationer i form av kvantitativa lättnader eller rena valutainterventioner på den öppna marknaden används.

Allt djärvare metoder sjösätts av centralbanker för att komma segrande ur striden. Strategierna bygger på antagandet om att en svagare valuta ger en extra skjuts till landets exportsektor som blir mer konkurrenskraftig.

Samtidigt blir importen från andra länder dyrare med en svagare växelkurs.

Tanken är att bytes­balansen för­bättras och att den efterlängtade inflationsökningen kommer genom den så kallade penningpolitiska valutakanalen.

Mitt i det ekonomiska kriget finns dock en överhängande paradox. Den som ”vinner” striden är i själva verket den stora förloraren. Definitionen av ”vinnaren” är nämligen den sida som har vidtagit så kraftfulla åtgärder att den inhemska valutans köpkraft har urholkats. I praktiken har landets invånare blivit fattigare.

Valutakrig är till sin natur ett nollsummespel. Eftersom valutakurser handlas relativt andra är den enes vinst den andres förlust. Fördelarna som skapas av en svag valuta är enbart tillfälliga. Men konsekvenserna av politiken är bestående för spararen.

Situationen kan låta hopplös. Men lyckligtvis finns det sätt för en sparare att skydda sig från beslutsfattares ekonomiska vanvett. Noga utvalda aktier, fastigheter, produktiv åkermark, skog, Bitcoin eller ädelmetaller som guld och silver är exempel på några alternativ som finns tillgängliga för sparare.

I denna artikel ska vi titta närmare på det fundamentala caset för silver.

Under årtusenden har silver agerat som en värdebevarande tillgång för människor. Sannolikt beror det på en kombination av ädelmetallens unika egenskaper och dess relativa sällsynthet. Uppskatt­ningsvis finns det 1 gram silver i jordskorpan för varje 12,5 ton av jord.

Köpkraften hos metallen har emellertid fluktuerat mellan åren, men silver har på det stora hela klarat tidens tand. Faktum är att silver har haft en stor historisk betydelse för världsekonomin.

I antikens Rom var silvermyntet Denarius en kritisk del av vardagen. Under storhetstiden, när handeln runt om i imperiet blomstrade, innehöll ett mynt omkring 95 procent silver. Penningvärdet var med den höga silverhalten stabilt under flera sekel.

Men i takt med att utgifterna ökade snabbare än skatteintäkterna i stormakten, behövde mellanskillnaden täckas. Någon kom då på idén med en lägre halt av ädelmetallen.

Successivt urholkades halten silver från 95 procent till en fraktion av en procent.

Även i Bibeln förekommer silver. Jesus förråddes exempelvis av Judas för 30 stycken silverpenningar. Under årens gång har ädelmetallen även fått smeknamn som ”fattigmansguld” och ”vit metall”. Priset per gram ligger på ungefär 5 kronor i dag. Men potentialen är mycket större än så.

 

Silver har den kemiska beteckningen Ag och innehar nummer 47 i det periodiska systemet. Ädelmetallen har flera värdefulla egenskaper för den globala industrin som exempelvis:

• Leder värme och elektricitet bäst av alla metaller i världen

• Perfekt för avancerad teknologi och högspänningskretsar

• Reflektiva attribut som används i speglar

• Antibakteriella egenskaper

Mot bakgrund av silvrets unika kemiska egenskaper går ungefär 50 procent av den årliga globala silverproduktionen till industriell användning. Framöver är det även rimligt att anta att efterfrågan ökar. I takt med att utbyggnaden av solpaneler och solceller byggs ut, där silver är en kritisk komponent, ökar även efterfrågan på metallen naturligt.

Silver finns även representerat i andra framtidssektorer som exempelvis vattenrening och i mer miljövänliga silver-zink-batterier.

Renodlade silvergruvor är där­emot ovanliga i världen. Omkring 70 procent av den totala produktionen av silver bryts ofta som en biprodukt av basmetaller. Silver­utbudet påverkas på så vis av var vi befinner oss i den globala konjunkturcykeln. Under goda tider tenderar produktionen av basmetaller att öka, vilket även gör att produktionen av biprodukten silver ökar.

Det omvända gäller också, vilket ger en värdefull insikt i utbuds­dynamiken på världsmarknaden.

I takt med att räntorna blir alltmer negativa runt om i världen ökar efterfrågan på investeringssilver. Men vi vet att utbudet är kraftigt begränsat i jordskorpan. Dessutom vet vi att huvuddelen av silverproduktionen äger rum i form av en sidoprodukt från brytning av basmetaller. I ett läge där den internationella konjunkturen bromsar in, minskar även produktionen av mer cykliska metaller.

Vid nästa köppanik kan ett potentiellt utbudsunderskott av silver snabbt uppstå, vilket kan resultera i en kraftig prisstegring på den ädla metallen.

Guld/silver-relationen är ett vedertaget mått som används av investerare. Relationen används för att få en uppfattning om hur ädelmetallerna presterar relativt varandra. Om relationen stiger innebär det att guld har ökat relativt silver. Men om relationen sjunker tyder det på att silver presterar gynnsamt relativt guld. Denna relation går i cykler beroende på efterfrågan.

Samtidigt vet vi att metallerna naturligt förekommer i jordskorpan i en relation om 1:19. Med andra ord finns det 19 gånger mer silver än guld, vilket ungefär motsvarar den historiska prissättningen mellan metallerna. Men guld/silver-relationen har i dag expanderat till cirka 1:70.

 

Om vi antar att guldpriset är korrekt värderat på dagens nivå 1 340 dollar per troy Oz (31.1 gram), innebär det att silvret borde stå i 70 dollar per Oz vid en återgång till det historiska genomsnittet. Dagens nivå är 20 dollar per Oz.

Korrelationen mellan prisutvecklingen för guld och silver är mycket hög. Silvret har dock en historia av mer kraftfull prisvolatilitet. De historiska svängningarna har medfört att en del bedömare kallar silver för ”guld på steroider”. Uppgångarna är mer kraftfulla i silverpriset, men rasen är sam­tidigt betydligt större.

Att få portföljexponering mot silverpriset är enkelt. Det går exempelvis att köpa fysiska silvermynt och tackor för riktigt långsiktiga investerare eller enbart nöja sig med finansiella produkter som börshandlade fonder (ETFs) eller aktier i renodlade silverföretag.

Att köpa fysiskt silver i Sverige är både en dyr och en mödosam process. På priset tillkommer både en prispremie för den fysiska metallen och 25 procent moms eftersom Skatteverket anser att silver är en vara och inte en valuta. I vissa länder är dock silver momsfritt.

Utbudet av papperssilver är desto större och enklare att handla för sparare, men då kommer du inte ifrån motpartsrisk. Exempel på större och billiga silverfonder är amerikanska iShares Silver Trust (SLV) med en förvaltningsavgift på 0,5 procent. Ett annat alternativ är ETFS Silver Trust (SIVR) med en förvaltningsavgift på 0,3 procent.

Andra alternativ är renodlade amerikanska eller kanadensiska silverproducenter som Silver Wheaton, Pan American Silver eller Hecla Mining.

På börsen i Sverige och i Finland finns Sotkamo Silver, men bolaget befinner sig ännu i en tidig fas i sin utveckling.

Med tanke på karaktärsdragen som silver innehar är det möjligt att metallen kan prestera väl i kraftigt omväxlande ekonomiska klimat. Dess relativa sällsynthet och de unika kemiska egenskaperna gör att den industriella efterfrågan kommer förbli robust i tider av ekonomisk expansion.

Om vi däremot hamnar i en ekonomisk tillvaro präglad av stagnation eller rentav tillbakagång, då kan investerare förlita sig på den monetära egenskapen som gör att silver agerar värdebevarande.

Något som är mindre känt bland investerare är att den legendariska investeraren Warren Buffett tog en stor position i silver år 1997. Buffett köpte då omkring 130 miljoner Oz silver.

Mitt i ett globalt valutakrig kan det vara en god idé att göra samma sak som investerargurun. 

Källa: Akiespararen nr 9 2016.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.