Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-19

Uppryckning i Kina

Efter svag statistik under en längre period fick vi under föregående vecka se betydligt bättre siffror från den kinesiska ekonomin. Det här är välkomna nyheter för såväl industri- som råvarubolag.

Penningpolitiken i Kina ser nu ut att börja ge effekt på inhemsk ekonomi. Under föregående vecka kom det in en rad ekonomisk data som var klart bättre än befarat och inger hopp om att vi sett en botten i kinesisk ekonomi.

Vi fick se överraskande uppgångar i både export och import under mars månad som tillsammans med en rad andra indikatorer pekar på att det värsta nog är över i kinesisk ekonomi. Industriproduktionen ökade exempelvis med 6,8 procent vilket var betydligt bättre än väntat samtidigt som BNP steg i linje med förväntningarna till 6,7 procent. Vidare ökade bankers och andra finansiella institutioners nyutlåning till 1,37 biljoner yuan i mars, vilket kan jämföras med 0,73 biljoner i nyutlåning månaden innan. Social finansiering, ett bredare mått som inkluderar fler lånekategorier än ovan, uppgick till 2,34 biljoner yuan, jämfört med 0,78 biljoner yuan under februari.

Visserligen var jämförelsetalen relativt lätta efter svaga siffror egentligen under hela förra året men sammantaget är den bättre statistiken klart positiv och bekräftar att den kinesiska ekonomin uppvisar återhämtningstendenser. Dessutom har självtroendet återvänt på den kinesiska marknaden med stöd av stigande bostadsspriser samt minskade valutarörelser och minskade kapitalutflöden.

En mer duvaktig ton från FED samt en avtagande oro för en amerikansk recession har tillsammans med den ultralätta penningpolitik som bedrivs i Kina för tillfället lagt ett golv under råvarupriserna. Med ovan statistik i ryggen har vi sett råvarupriserna och tidigare nedtryckta råvarubolag gå riktigt starkt senaste veckan. Även bolag inom industrin av cyklisk karaktär har följt med i uppgången.

 
Vi stannar kvar på råvarutemat men skiftar fokus mot oljan. Det blev inte någon överenskommelse vid helgens möte i Doha, Qatar, där ett antal stora oljeproducentländer hade samlats för att diskutera en frysning av produktionen i ett försök att stabilisera oljemarknaden. Ett oljesällskap som historiskt haft det väldigt svårt att enas. Så även denna gång.

Att oljepriserna stigit med cirka 60 procent sedan januari månads lågpunkt beror delvis på just spekulationer kring en oljeproduktionsfrysning men trots en utebliven sådan har vi ändå bara sett tämligen modesta oljeprisfall till följd. Sedan nyheten att diskussionerna havererat har oljepriserna endast rört sig nedåt cirka en procent. En något större reaktion hade åtminsonste undertecknad väntat sig. En rimlig förklaring kan dels tänkas vara att marknaden varit rejält kort inför mötet men också den strejk som råder i oljelandet Kuwait som skurit ned landets produktion med mer än hälften. Samtidigt är nästa OPEC-möte är redan i början av juni där möjligheten till produktionsfrysningar åter finns, vilket även det bör ge visst stöd till priserna på olja framöver.

Carl-Henrik Söderberg

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.