Du är här

2016-04-08

Stålar i fokus på stålstämma

Aktiespararna ställde på SSAB-stämman frågor kring finansiering av det projekt som SSAB, LKAB och Vattenfall vill driva i syfte att minska koldioxidutsläppen i Sverige.

Aktiespararnas ombud Svante Hezekielsson refererade i sitt stämmoinlägg till debattartikeln i Dagens Industri där Vattenfall, LKAB och SSAB ber staten bidra med miljardbelopp till forskning syftande till att kunna framställa stål från järnmalm på naturvänligt sätt, vilket kraftigt skulle reducera koldioxidutsläppen i Sverige.

”Har stålindustrin fått någon respons från EU eller svenska staten i denna fråga”, frågade han sedan. Lindqvist svarade kort att viss respons erhållits.

När Hezekielsson undrade om det finns akuta, tvingande åtgärder som SSAB måste vidta gällande utsläpp eller andra miljöfrågor då de svenska och europeiska miljökraven hela tiden skärps, svarade Lindqvist att SSAB kontinuerligt visserligen följer och agerar på miljökrav men att några akuta åtgärder inte krävs i nuläget.”

Två naturliga följdfrågor var: Hur ser kassaflödet ut för de närmaste 12-18 månaderna? Finns det någon plan för ett oväntat behov av kapitaltillskott?    

Enligt Lindqvist räcker SSABs kassaflöde för att klara de planerade åtagandena för 2016 och 2017. Därefter krävs ”mindre investeringar”.

Hezekielssons replik till Lindqvist innehöll en berättelse som visade prov på att det ibland krävs galna idéer i kombination med någon som vågar satsa på dem för att hitta nya sätt att driva verksamhet.

Berättelsen innehöll profilerna Ian Wachtmeister och Gunnar Löfgren, båda med ett förflutet hos SSAB i Oxelösund!

Efter att ha avslutat berättelsen konstaterade Aktiespararnas ombud att SSAB i fjol endast satsade 277 mkr, dvs. en halv procent av omsättningen, på forskning och utveckling, vilket han ansåg vara mycket litet för ett bolag som vill nå branschledande lönsamhet.

Hezekielsson pekade i det sammanhanget också på riskerna med det föreslagna miljardprojektet. ”Glöm inte erfarenheterna av Stålverk 80!”

Hezekielssons konklusion var att det tilltänkta projektet för miljövänligt stål kan vara lika viktig för den svenska stålindustrin som Löfgren och Wachtmeisters 70-talsprojekt kom att bli för Oxelösunds järnverk.

Hur skall miljöstålsprojektet finansieras, frågade Hezekielsson sedan.

VD svarade att SSAB egentligen satsar mer än 277 Mkr på forskning och utveckling givet att SSAB också har ett omfattande samarbete med externa forskningsinstitut och tekniska universitet, som också står för kostnader.

Lindqvists slutsats var att SSAB inte självt klarar att finansiera miljardprojektet.

De första 10 Mdr kronor som krävs i projektet finansieras av externa medel, enligt Lindqvist. Vad avser den andra fasen pågår finansieringsdiskussioner, sade Lindqvist som avslöjade att SSAB parallellt arbetar med andra projekt i händelse av att det ovan nämnda, gemensamma projektet skulle misslyckas.

De kinesiska stålbolagen gick med förlust i fjol på grund av landets kraftiga överproduktion. Kina exporterar numera stål varmed priserna sjunker även i USA och i Europa där åtgärder nu ska vidtas mot osund konkurrens.

Även om SSAB är en nischproducent så påverkas det av de stora obalanserna på den globala stålmarknaden. SSAB har två svåra år bakom sig och kämpar hårt för att stärka sin lönsamhet men resultatet försämrades 2015 med 2,5 miljarder kronor på grund av prisfall.

Integrationen mellan SSAB och Rautaruukki går dock bättre än väntat. Synergierna beräknas till 1,8 Mdr i årstakt från mitten av 2016, inte 1,4 Mdr som var antaget från början.

Sammanslagningen har ökat marknadsandelarna i Norden. SSAB är trots det ett litet stålbolag som i storleksordning ligger på plats 45- 47 i världen. Icke desto mindre är SSAB ledande globalt på kylda stål och har världskända varumärken som står för hög kvalité.

I årsredovisningen framgår att SSAB lägger stor vikt miljö och hållbarhetsfrågor. Målet är att bli världens säkraste stålföretag och att bidra till miljövinster genom att sälja stål med låg vikt och stålprodukter med lång livslängd. 

SSAB är den industri i Sverige och Finland som står för de enskilt största koldioxidutsläppen. Med nuvarande teknik går det inte att komma mycket längre i miljöeffektiviseringen och därför har SSAB startat det gemensamma projektet med LKAB och Vattenfall med målsättning att skapa en fossilfri stålproduktion. 

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.