Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Ingen vårstädning i Stora Enso

”Aktiespararna vill se en vårstädning i Stora Enso. Vi tycker om Stora Enso som bolag, vill se er lyckas”, sade Albin Rännar då han lade fram Aktiespararnas förslag till särskild granskning på stämman.

Någon granskning av Consolidated Papers-förvärvet blir det dock inte sedan storägarna röstat nej till Aktiespararnas förslag. Wallenbergdominerade FAM och den finländska statens ägarbolag Solidium sänkte Aktiespararnas förslag om särskild granskning.

Vid tidpunkten då stämmans avslutades så var det dock inte känt exakt hur röstetalen hade fallit ut vid omröstningen.

En sak stod dock klar; nämligen att frågan om Stora Ensos största fiasko, affären Consolidated Paper, fortsatt upprör de mindre aktieägarna. Flera talare på stämman uttryckte stöd för förslaget från Aktiespararna.

Det kunde tolkas som att Stora Ensos ordförande, Gunnar Brock, ville göra sig lustig när han konstaterade att det var en bra affär att sälja Consolidated Paper. Ingen tyckte dock det var särskilt roligt. Alla de som närvarade på stämman var nämligen väl medvetna om vilket misstag det hade varit att köpa Consolidated Papers.

Marcus Wallenberg, som suttit i styrelsen både när Stora och Enso slogs ihop och när förvärvet av Consolidated Paper gjordes, tog inte tillfället i akt att vara självkritisk, utan uttryckte istället att han tyckte att affären hade skötts på rätt sätt.

"Sättet som affären sköttes har intresserat styrelsen. Vi har följt upp det noggrant. Dessutom har vi varit väldigt noga med att vi sköter den här saken rätt. Vi granskade det här flera gånger, det var en orsakt till att Karvinen, när han tillträdde, skred snabbt till åtgärder. Efter fjolårets tv-program, granskades affären igen, av utomstående. Och man konstaterade än en gång att det har skötts rätt. Så jag kan inte understödja Aktiespararnas förslag. Men det här är nu upp till aktieägarna", sade Marcus Wallenberg i sitt inlägg strax före omröstning i frågan skedde.

Aktiespararnas förslag ledde till att Stora Ensos röstmäsigt största ägare, FAM, tog till orda för första gången på stämman. ”Tack men nej tack”, var budskapet som FAM, genom sin VD Lars Wedenborn, gav till Aktiespararna. Wedenborg ansåg att Consolidated-affären hade utretts tillräckligt.

Om dagens stämmobeslut får till innebörd att affären utretts en gång för alla, det får framtiden utvisa. Albin Rännars replikerade Wedenborns inlägg genom att enkelt konstatera: ”För bolagets bästa så borde ni låta någon undersöka detta” Rännar tillade: ”Frågorna kommer att vara kvar.”

Författare Åsa Wesshagen