Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-09-28

Dålig på index? Här är din guide!

Har du ett stort aktieintresse men vet fortfarande inte skillnaden mellan OMXS30 och Dow Jones när ekonominyheterna talar om dess kursutveckling under dagen? Stock Magazine redogör för olika aktieindex runt om i världen.

Innan vi går närmare in på respektive index kan man fråga sig om det verkligen är nödvändigt att ha koll på index. Ett aktieindex visar utvecklingen på en specifik marknad och används av många aktie- och fondförvaltare för att mäta om de över- eller underpresterat sitt jämförelseindex. En förvaltare av en japanfond kan till exempel använda sig av indexet Nikkei 225 (se förklaring under Asien) som jämförelseindex för att mäta hur väl förvaltarens fond har utvecklats i jämförelse med den japanska marknaden som helhet.

Förutspå den svenska börsens utveckling
Kanske en ännu bättre anledning till varför index är bra att förstå och känna till är att man via dem får en fingervisning om huruvida Stockholmsbörsen kommer att börja dagen på plus eller minus.

Hans Peterson, chef för investeringsrådgivningen på banken SEB, berättar att alla marknader är viktiga för svenska investerare men att USA är centralt ur ett globalt perspektiv.

– Även Asien och de större länderna i Europa är dock värda att ha fokus på, säger Peterson.  John Lönnqvist, marknadsanalytiker på IG Markets, berättar att han brukar studera tyska DAX 30 från klockan 08.00 för att få indikationer på hur börsen kommer öppna klockan 09.00. Stockholmsbörsen har nämligen en tendens att följa utvecklingen av DAX. Även andra marknader än aktiemarknaden kan emellertid vara av betydelse.

– Idag är delar av olika obligations- och valutamarknader centrala för att se riktningar på aktiemarknaden, säger Hans Peterson och syftar på att de marknaderna kan skvallra om hur börsen kommer att röra sig framöver. Även Lönnqvist ger samma råd och säger att terminsmarknaderna, är öppna i princip dygnet runt och att det därför går att följa utvecklingen även när börsen är stängd för att på så sätt få indikationer om hur börsen kommer att öppna.

– Även Asien är en marknad som går att följa nästan dygnet runt, poängterar Lönnqvist.

Det kan med andra ord finnas fördelar både för den lång- och kortsiktige investeraren att snegla på våra utländska grannar innan börsen slår upp sina portar klockan 09.00. Kan man få en föraning om hur öppningen kommer att se ut kan man även synkronisera sina inköp bättre, vilket du gynnas av, oavsett tidshorisont.

Stock Magazine presenterar listan på index som ofta förekommer i media och är centrala för svenska investerare.

EUROPA

Continuous Assisted Quotation 40 CAC40
Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

Deutscher Aktien Index 30 DAX30
Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Deutsche Börse i Frankfurt, Tyskland.

Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa FTSE MIB
Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på en av börserna i Italien.

Financial Times Stock Exchange 100 FTSE100
Visar utvecklingen för de 100 mest omsatta aktierna på en av börserna i London.

Iberia Index IBEX 35
Visar utvecklingen för de 35 mest omsatta aktierna på en av börserna i Madrid, Spanien.

Swiss Market Index SMI
Visar utvecklingen för de 20 största aktierna i Schweiz, sett till börsvärdet.

NORDAMERIKA

Dow Jones Industrial Average DJIA
Visar utvecklingen för 30 noterade bolag på Nasdaq och New York Stock Exchange. Indexet består till cirka två tredjedelar av bolag inom industrisektorn och konsumtionsvaror.

Nasdaq Composite
Visar utvecklingen för bolagen noterade på aktiebörsen Nasdaq i New York och speglar utvecklingen av över 3 000 aktier.

Nasdaq 100
Visar utvecklingen för de 100 mest omsatta aktierna på aktiebörsen Nasdaq i New York.

Standard & Poor 500 S&P 500
Visar utvecklingen för 500 ledande amerikanska bolag noterade på de två största börserna i New York, Nasdaq och New York Stock Exchange.

NORDEN

OMX Copenhagen 20 OMXC20
Visar utvecklingen för de 20 mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen.

OMX Helsinki 25 OMXH25
Visar utvecklingen för de 25 mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen.

OMX Stockholm 30 OMXS30
Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

OMX Stockholm Gross Index OMXSGI
Visar utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar.

OMX Stockholm Price Index OMXSPI
Visar utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen. Skillnaden mellan detta prisindex och ovanstående gross index (även kallat avkastningsindex) är att gross index tar med både aktiernas utveckling samt dess utdelningar i beräkningen, medan ett prisindex enbart beaktar kursutvecklingen.

Oslo Stock Exchange Benchmark Index OSEBX
Visar utvecklingen för ett representativt urval av alla aktier noterade på Oslobörsen.
Sydamerika

Brazil Bolsa de Valores de Sao Paulo Index Brazil Bovespa Index
Visar utvecklingen för en av börserna i Brasilien och består för tillfället av 68 stycken bolag på den brasilianska marknaden.

ASIEN

Bombay Stock Exchange Sensitive Index BSE 30 Sensex
Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på en av börserna i Bombay, Indien.

Hang Seng
Visar utvecklingen för de 33 mest omsatta aktierna på Hong Kong-börsen.

Nikkei 225
Visar utvecklingen för de 225 mest omsatta aktierna på en av börserna i Tokyo, Japan.

Russian Trading System RTS
Visar utvecklingen för de 50 mest omsatta aktierna på en av börserna i Moskva, Ryssland.

Shanghai Stock Exchange Composite Index SSE Composite Index
Visar utvecklingen för alla aktier noterade på Shanghaibörsen i Kina.

ÖVRIGA

Morgan Stanley Capital International MSCI World Index
Brukar benämnas som världsindexet och visar den sammanslagna utvecklingen av världens börser. I indexet ingår följande 24 länder; Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.

Det finns ytterligare världsindex, men enligt Hans Peterson på SEB är MSCI det mest etablerade och kan anses som marknadspraxis, varför man främst använder sig av detta index för att förklara världsutvecklingen på aktiemarknaden.

Volatilitetsindex (VIX)Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)
– Brukar även kallas för skräckindex och visar de förväntade svängningarna på marknaden, uppåt eller nedåt. Indexet utgår från amerikanska S&P 500-indexoptioner och kan delas in i fyra olika steg enligt John Lönnqvist.

– När indexet ligger mellan 15 och 25 kan marknaden anses som lugn medan 25-35 indikerar en orolig marknad. Om indexet stiger till 35-45 kan den anses som rädd medan kurser över 45 klassificeras som en marknad i panik, säger Lönnqvist.

För svenska investerare finns även ett liknande index som följer optionerna på svenska OMXS30, vilket kallas DVIS. DVIS är ett index som Derivatinfo har skapat och står för Derivatinfo´s Volatilitetsindikator Sverige.

Big Mac Index
Index som indikerar om ett lands valuta är över- eller undervärderad i förhållande till den amerikanska dollarn. Indexet jämför priset på hamburgaren Big Mac världen över och räknar sedan om priserna i de aktuella valutakurserna till dollar för att då se om priset på den amerikanska och den utländska burgaren (växlat till dollar) skiljer sig åt. Skiljer sig priset åt efter växlingen är valutan med andra ord felprisat i förhållande till dollarn. Just Big Mac används av den anledningen att denna produceras inhemskt och Big Mac är densamma världen över, vilket ger ett så rättvist värde som möjligt.

Total Competitiveness Weights Index (TCW)
Visar hur kronans värde förändras mot andra valutor. TCW-index består av en korg av valutor. Stiger index innebär det att den svenska kronan försvagas. En svag krona kan dock gynna svenska företag då det blir billigare för utländska företag att köpa svenska produkter.

Konsumentprisindex (KPI)
Det mått som används för att mäta inflationen, det vill säga prisutvecklingen i ett land. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån och framställs varje månad.

Författare Oscar Brattfeldt