Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-05-17

En investering i framtiden

Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. De allra flesta överlever sin sjukdom, men fortfarande dör ungefär 15 procent av de barn som insjuknar.

– Vi har kommit ännu ett steg närmare den dag då vår vision att utrota barncancer är uppnådd. Samtidigt behöver vi mer pengar för att nå hela vägen, säger Thorbjörn Larsson, Barncancerfondens generalsekreterare.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Av de cirka 85 procent som överlever sin sjukdom drabbas ungefär en fjärdedel av barnen dessutom av återfall, ofta med sämre prognos än vid första insjuknandet.

– Barn och cancer hör inte ihop. Den här sjukdomen är så slumpartad, det går inte att försäkra sig och det går inte att förutse den. Men det vi kan göra är att fortsätta finansiera den viktiga forskningen, för att på så vis investera i våra barn och barnbarns framtid, säger Thorbjörn Larsson.

Läs mer om hur du skänker din gåva här.

Förutom finansiering av forskning, utbildning och infrastruktur finns Barncancerfonden med den drabbade familjen genom hela sjukdomsresan. På varje barnonkologiskt centrum finns konsultsjuksköterskor vars tjänster är finansierad av Barncancerfonden, samt en dedikerad syskonstödjare med uppgift att ta hand om det drabbade barnets syskon. I de sex regionala föreningarna görs dessutom ett viktigt arbete med att erbjuda råd och stöd till de drabbade familjerna.

– Många barn och familjer lever ett helt onaturligt liv där nästan ingenting är som vanligt. Vi kommer nu att satsa mer tid, energi och pengar på att drabbade barn och deras familjer ska få en god vård såväl under som efter behandlingen. Vi vill vara den som håller barnet i handen hela vägen från diagnos till vuxen ålder, säger Thorbjörn Larsson.

Många drabbade familjer vittnar om att sjukvården har brustit när det gäller att ta hand om de familjemedlemmar som finns runt omkring det drabbade barnet. Därför startar Barncancerfonden nu en stor satsning på psykosocialt stöd. Som ett första steg erbjuds samtalsstöd via Skype till familjer med barn som drabbats av hjärntumör.

– Det här är en start, men det räcker inte på lång väg. Vi vill att barn med cancer och deras familjer ska erbjudas det psykosociala stöd de behöver för att kunna hantera sin vardag och återgå till att leva ett så vanligt liv som möjligt. Den svenska sjukvården måste bli bättre på att ta hand om de familjer där ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom, säger Thorbjörn Larsson.

Läs mer om hur du skänker din gåva här.

Stora komplikationer

Omkring 70 procent av alla barncanceröverlevare drabbas av sena komplikationer orsakade antingen av sjukdomen eller behandlingen. En tredjedel av dessa får svåra sena komplikationer som avsevärt påverkar livssituationen. Under 2019 satsar Barncancerfonden på att belysa frågor som rör sena komplikationer, ett område som är eftersatt både inom vården och inom forskningen. Förutom att finansiera forskning inom området så har flera olika insatser startat för att hjälpa och stödja barncanceröverlevare och deras familjer, som till exempel Maxa livet, ett program för vuxna barncanceröverlevare där de får hjälp, stöd och coachning i ämnen som till exempel jobbsökande, relationer, kost och hälsa.

– Vi vill göra allt vi kan för att den som överlever ska ha ett värdigt liv. I dag finns det omkring 11 000 barncanceröverlevare, och gruppen blir större för varje år. Därför är det viktigt för oss att verka för att de ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt efter genomgången behandling, säger Thorbjörn Larsson.

I dag lutar sig barncancervården i stor grad på den traditionella behandlingen som utgår från kirurgi, cytostatika och strålbehandling. Inom forskningen ställs nu hoppet till nya mediciner och behandlingsmetoder som visat goda resultat, som till exempel immunterapi. De nya behandlingarna och teknikerna som är på väg kan göra skillnad – men då krävs mer forskning. Forskning som kostar både tid och pengar.

– Vi måste vara uppmärksamma och följa utvecklingen och hela tiden undersöka nya forskningsområden och nya forskningssamarbeten, säger Thorbjörn Larsson.

Läs mer om hur du skänker din gåva här.

Kompetenta forskare bidrar

Barncancerfonden kommer därför att se över och effektivisera sin forskningsinriktning. Flera välrenommerade internationella forskare har bjudits in för att bidra med sin expertis och sin erfarenhet.

– Överlag måste vi bli mer internationella, det här är ett första steg. Vi tar hjälp av internationella toppforskare för att få deras perspektiv, de kommer att kunna ge råd om hur vi kan bli bättre på målsökning, att hitta vilka forskningsprojekt som ger bäst resultat. Att de ställer upp gratis säger något om vårt anseende internationellt, säger Thorbjörn Larsson.  

Ett annat steg som nu tas är att öka andelen internationella samarbeten och stötta de svenska forskarna så att de har möjlighet att delta i stora internationella forskningsprojekt.

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att gynna svenska barn på sikt. Genom att skänka pengar till Barncancerfonden kan man se det som att man investerar i framtiden. Du kan med andra ord bidra till att dina barnbarn och barnbarnsbarn får ett bättre liv, säger Thorbjörn Larsson. 

wysiwyg_image

Om Barncancerfonden

Barncancerfonden är en ideell organisation med sex regionala föreningar som är kopplade till varsitt barnonkologiskt centrum. Organisationen har som vision att utrota barncancer och de insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål: forskning och utbildning, råd och stöd samt information. Under 2018 bidrog Barncancerfonden med 274 miljoner kronor till forskning och utbildning. Barncancerfonden finansierar just nu 229 forskningsprojekt.  
Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Vill du skänka värdepapper eller andelar i fonder till Barncancerfonden?

För att skänka värdepapper eller andelar i fonder till Barncancerfonden skriver du ut och fyller i Barncancerfondens gåvoblankett som du hittar här: barncancerfonden.se/aktiegava. Du kontaktar sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Eftersom du inte betalar reavinstskatt när du skänker pengar till Barncancerfonden ökar värdet med 43 procent för Barncancerfonden som ideell organisation. För att skänka vinst efter försäljning av aktier eller fonder så hanteras denna som en gåva och betalas in på Barncancerfondens plusgiro: 90 20 90-0 eller bankgiro: 902-0900.

Läs mer om hur du skänker din gåva här.

Så använder Barncancerfonden din gåva:

62% Forskning och utbildning

13% Information

11% Insamling

10% Råd och stöd

4% Administration

Om Barncancerfonden
wysiwyg_image

Barncancerfonden är en ideell organisation med sex regionala föreningar som är kopplade till varsitt barnonkologiskt centrum. Organisationen har som vision att utrota barncancer och de insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål: forskning och utbildning, råd och stöd samt information. Under 2018 bidrog Barncancerfonden med 274 miljoner kronor till forskning och utbildning. Barncancerfonden finansierar just nu 229 forskningsprojekt.  
Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Vill du skänka värdepapper eller andelar i fonder till Barncancerfonden?

För att skänka värdepapper eller andelar i fonder till Barncancerfonden skriver du ut och fyller i Barncancerfondens gåvoblankett som du hittar här: barncancerfonden.se/aktiegava. Du kontaktar sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Eftersom du inte betalar reavinstskatt när du skänker pengar till Barncancerfonden ökar värdet med 43 procent för Barncancerfonden som ideell organisation. För att skänka vinst efter försäljning av aktier eller fonder så hanteras denna som en gåva och betalas in på Barncancerfondens plusgiro: 90 20 90-0 eller bankgiro: 902-0900.

Läs mer om hur du skänker din gåva här.

Så använder Barncancerfonden din gåva:

62% Forskning och utbildning

13% Information

11% Insamling

10% Råd och stöd

4% Administration

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-05-17

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.