Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Företagsanalys och värdering med Peter Malmqvist

Företagsanalys och värdering med Peter Malmqvist
Kortare introduktion av: • Resultatrapporter • Balansrapporter • Kassaflödesanalyser • Notförteckningar • De vanligaste nyckeltalen vid analys • Företagsvärdering
Företagsanalys och värdering, del 1
Den här delen av kursen handlar om: • Resultatrapporter • Balansrapporter • Kassaflödesanalyser • Notförteckningar
Företagsanalys och värdering, del 2
Den här delen av kursen handlar om: • De vanligaste nyckeltalen vid en analys • Tillväxt (vinst och försäljning) • Lönsamhet (räntabilitet) • Risk (soliditet)
Företagsanalys och värdering, del 3
Den här delen av kursen handlar om: • Hur du kan värdera ett bolag utifrån utdelning, vinst och p/e-tal.