Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-11-25

Förnyelsebar energi: en miljardmarknad för transporter

Taurus är ett svenskt företag som utvecklar metoder och modifierar jäst för omvandling av den dominerade sortens femkolssocker från lignocellulosa, xylos, till etanol.

Hållbar produktion

Taurus kan på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt framställa etanol ur bland annat restprodukter från jord- och skogsbruk, eller förstärkning av stärkelsebaserad etanolproduktion (1G) genom omvandling av den cellulosa och hemicellulosa som redan finns i råvaran, exempelvis majsskal, till etanol. Genom att applicera Taurus metod och jäst i traditionell etanolproduktion kan tio procent mer etanol utvinnas ur samma mängd råvaror.

EU har satt som mål att tio procent av energin som förbrukas vid transport ska komma från förnyelsebar energi år 2022. Detta talar för Taurus affärsidé som effektivt kan producera ett hållbart transportmedel.

Marknaden och framtidsutsikter

Taurus patenterade jäst, XyloFerm, kan omvandla både sexkolssocker och det vanligt förekommande femkolssockret till etanol på ett effektivt sätt. Det gör att Taurus står väl förberedda på att ta marknadsandelar i en sektor som ropar efter miljövänligare alternativ.

Världsmarknaden för etanol uppskattades år 2017 till cirka 71,8 miljarder amerikanska dollar och förväntas fortsätta växa till omkring 105 miljarder amerikanska dollar år 2022. Den växande marknaden drivs framförallt av den ökade efterfrågan från transportsektorn, där etanol spelar en central roll för att minska utsläppen av växthusgaser.  

wysiwyg_image

Kapitalanskaffning för utveckling

Taurus har stor potential att slå sig in på den amerikanska marknaden då deras metod innebär stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom etanolproduktion. USA kommer att vara huvudfokus och den europeiska marknaden kommer att vara intressant i ett andra skede. EU:s nya direktiv, Renewable Energy Directive II, innebär högre krav på förnyelsebar energi, och med det tillkommer nya investeringar för produktionsanläggningar för avancerade drivmedel. I dessa produktioner kommer Taurus metoder och produkter väl till nytta.

Företrädesemissionen görs för att säkerställa rörelsekapital inför den fortsatta utvecklingen, patentering och ansökan om marknadsgodkännande av en ny, uppdaterad version av XyloFerm, marknadsföring och försäljning av bolagets produkter samt underhåll av patentportföljen om 61 aktiva patent och patentansökningar.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden i emissionen är mellan 26 november och 11 december 2019. De som tecknar i emissionen erhåller även vederlagsfria teckningsoptioner, vilka kan utnyttjas under mars 2021.

Mer information om Taurus och Företrädesemissionen finns att tillgå på bolagets hemsida och på Mangold Fondkommissions hemsida

Teckna här.

Om Taurus
wysiwyg_image

Taurus Energy producerar etanol. Idag är bolagets affärsinriktning mot forskning och utveckling inom området, där bolaget arbetar med att framställa nya metoder för framställning av etanol, särskilt där råvaror som tidigare inte kunde inkluderas i bränsleprocessen tas tillhanda. Bolagets produkt används i fermentationen av råvarorna och ökar jäsningen och senare utvinning. Taurus Energy har huvudkontor i Göteborg.

 

Teckna här.

Bolagets hemsida.

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-11-25

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.