Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser
2019-09-03

Hitta Kursvinnare Bas

Hitta kursvinnare Bas ger dig tillgång till fem av modulerna som finns i analysprogrammet: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Fundamental analys, Teknisk analys och Portföljhanteraren. Kursdata är fördröjd med 15-30 minuter när börsen är öppen.

Som ny Premium-medlem i Aktiespararna får du testa Hitta kursvinnare Bas kostnadsfritt i 6 månader:

Nyckeltalssorteraren
Nyckeltalssorteraren är en funktion som hjälper dig att hitta bolag på Stockholmsbörsen som är intressanta att analysera. Här får du ett flertal nyckeltal för bolagen, bland annat p/e-tal, vinst- och försäljningstillväxt de senaste 5 åren, utdelning och direktavkastning.

 

Du kan dessutom sortera bolagen efter ett valfritt nyckeltal för att på så sätt hitta intressanta kandidater. Det finns drygt 20 fundamentala nyckeltal och åtskilligt fler vad gäller den tekniska analysen i Nyckeltalssorteraren.

Kurslista
Även modulen Kurslista är ett hjälpmedel för att komma fram till aktier som är intressanta att analysera. Med hjälp av modulen hittar du exempelvis aktier som befinner sig i en stigande eller fallande trend och sådana aktier brukar vara intressanta.

Fundamental analys
Den fundamentala analysen omfattar sju analyssteg. I de inledande stegen presenteras bolagets historiska försäljnings- och vinstutveckling. Vidare tittar man på lönsamhetsutvecklingen och hur stora utdelningarna har varit.

 

Efter att ha studerat den historiska utvecklingen gör man en bedömning av den framtida vinstutvecklingen. Man tittar också på hur aktiemarknaden värderat aktien historiskt och gör med hjälp av programmet en bedömning av framtida värdering. Slutligen summeras aktiens förväntade högsta avkastning.

 

Du får också en signal om huruvida aktien befinner sig i köp-, behåll- eller säljzon, utifrån de bedömningar som du har gjort tidigare i analysen. Från det sista analyssteget kan du testa hur dina antaganden om p/e-talet och vinsttillväxten påverkar den förväntade högsta avkastningen i en s k känslighetsanalys och om du vill, ändra dina antaganden i analysen med det som du kom fram till i känslighetsanalysen.

 

Teknisk analys
I programmets TA-del finns i Start-versionen de vanligaste analysmodellerna man använder vid teknisk analys, exempelvis RSI, Momentum och olika varianter av glidande medelvärde. Totalt finns ett 20-tal analysverktyg. 

 

Portföljhanteraren
I Portföljhanteraren lägger du in dina affärer och följer sedan enkelt ditt aktieinnehav. En bra funktion är att du kan se hur ditt innehav är fördelat inom olika branscher.

 

Ladda ned Hitta kursvinnare Bas (för dig som är Premium-medlem i Aktiespararna)