Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

Information från ledningsgruppens möte 14 maj 2019

Vi kommer att undersöka möjligheterna att tillsammans med något studieförbund anordna en grundutbildning för alla när det gäller sparande. 

Hur kan man få bättre ränta än vanligt banksparande där det i dag inte är någon eller väldigt låg ränta? Hur gör man och hur ska man tänka på kort-lång sikt? Ränta på ränta effekten - pengar som växer av sig självt, olika risker mm. Vi vill fram för allt visa att det inte är svårt med aktie- eller fondsparande och att man inte behöver mycket pengar för att komma igång. Finns intresse kommer vi även att arbeta för att ordna fördjupningskurser längre fram. Vi hoppas att detta skall kunna komma igång redan till hösten.

Under hösten planerar vi även för en träff i Bollnäs i början av oktober där i första hand ett eller 2 intressanta företag presenterar sig. 

Under 2020 kommer årsmötet för 2019 att äga rum under andra halvan av jan i Bollnäs. Utöver själva årsmötet planeras för någon intressant föredragshållare.

Därutöver planerar vi för en aktieträff under våren och en träff under hösten. Beroende på intresse för utbildningar så kommer vi även att satsa på fördjupningskurser.

Vi kommer också på olika sätt att efterfråga vad medlemmarna vill att vi satsar på för aktiviteter och på vilket sätt.

Allt eftersom datum och innehåll blir klara kommer vi att informera vidare.

Väl mött framöver.

 

Nu finns vi även på Facebook. Här är länken: https://www.facebook.com/AktiespararnaHalsingland