Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Aktiespararna Bollnäs/Edsbyn/Söderhamn

Sveriges Aktiesparares Riksförbund - Aktiespararna - är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper.

Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till dagens drygt 54 000 medlemmar. 1972 bildades Aktiespararnas första lokalavdelning och idag finns 117 lokalavdelningar spridda över hela landet som drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida.

 

Aktiespararna Bollnäs/Voxnadalen bildades 1985 och har efter sammanslagningen med Söderhamn 219 medlemmar per 30 nov 2022.

 

Lokalavdelningen ska vara en fysisk mötesplats där medlemmarna kan träffas, trivas och öka sina kunskaper kring aktier och sparande relaterat till aktier på olika sätt. Detta görs t ex genom att anordna olika typer av aktiviteter. Den fysiska mötesplatsen kan även kompletteras digitalt vid behov. Lokalavdelningen blir därmed ett komplement till det digitala utbud som finns på Aktiespararnas centrala webbplats. Medlemmarnas önskemål är viktiga att beakta.