Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Lundaportföljen

wysiwyg_image

-

wysiwyg_image

Lundaportföljen hade en uppgång på 2.4 %, medan jämförbart index gick upp med 1.2 %. Denna månaden gick Epiroc upp 12.4 %, Kinnevik 11.5 %, och Skanska 5.8 % och sämst gick Novo Nordisk -7 % samtidigt med att DKK gick ner -1.9 %. Sedan starten har Lundaportföljen gått upp 101.7 % med Nibe i topp på 247 %, Lifco 189 och Indutrade 175 % och sämst Veoneer -42 % och H&M -31 %, medan index gått upp 35.6 %. DKK har förstärkts 7.4 %.

Lundaportföljen har följande sammansättning: Atlas Copco A, Autoliv, H&M, Indutrade, Kinnevik, Lifco, Nibe, Novo Nordisk, Skanska, Vestas. Då Atlas Copco, Autoliv och Kinnevik har delats, så väger de två delarna med Epiroc A, Veoneer resp. Millicom enligt Skatteverkets regler på det nya bolaget och det gamla efter delningen. Bolagen är utvalda efter att de finns på Large Cap-listan, som under de senaste åren fått många nytillskott, har långsiktigt god utveckling, bra management, ledande inom sitt område, prissättningskraft eller bra affärsidé. Finansiella företag som banker har valts bort liksom företag, som är tveksamma ur CSR-synpunkt, även om de visar goda resultat.

Globalt

Det återges i BIS Bulletin hur antalet affärskonkurser förväntas öka ett år framöver i https://www.bis.org/publ/bisbull30.pdf Danmark ligger bäst till med 4.5 % med Sverige i en mellangrupp med 13.1 % och Australien, Nederländerna och Spanien kring 30 % i topp.

Sverige

Enligt Arbetsförmedlingen är arbetslösheten 8.8 % och enligt SCB 8.3 %. Sysselsättningen minskade -2.6 % till 66.7 %. CPI ökade i september 0.4 % och CPIF 0.3 %. Speciellt matvaror och utlandsresor föll i pris. I september ökade bostadspriserna 8.9 %. Konjunkturinstitutets NIER-indikator visar i oktober en ökning för totalen (ESI) till 96.3, för tillverkningsindustrin (MCI) till 106.8, för service till 88.4 och konsumentförtroendet till 90. PMI tillverkning steg i oktober till 58.2, men delindexet sysselsättning är fortfarande svagt på 46.8. Service var stabilt på 55, så totalen ökade till 55.9.

Danmark

Arbetslösheten var 4.3 % i september.

Norge

Arbetslösheten har gått ner till 3.5 % i oktober. Norska oljefonden fick tillåtelse att köpa in sig i infrastrukturprojekt, men har funnit det för dyrt speciellt inom hållbar energi, då många är intresserade just nu. Oljefonden kommer att fortsatt vara hård mot bolag, som inte kan bevisa att de betalar de skatter, som de är ålagda, och har i vissa fall sålt av sådana, som inte rapporterar tillfredställande om skatter.

Finland

Inga nyheter.

EU

Tyska ZEW-index ökade i oktober för nuläget till -59.5, men minskade för förväntningar till 56.1. Tyska IMKs konjunkturindikator på kvartals sikt visar  något försämrade data, så sannolikheten för recession ökade till 13 % och minskade för boom till 59 %.I oktober ökade PMI tillverkning inom EMU till 54.8 men sjönk inom service till 46.9, så totalen var något svagare på 50. I Tyskland ökade PMI tillverkning till 58,2 medan service föll till 49.5, så totalen blev stabil på 55. I Frankrike var PMI tillverkning stabil på 51.3 medan service föll till 46.8, så totalen var något svagare på 47.5. Tyska Ifo-index ökade mycket svagt i oktober för nuläge 90.3, medanförväntningar sjönk till 95, så totalen föll något till 92.7.

G.B.

Förhandlingarna om Brexit fortsätter med EU.

Turkiet

TRY har försvagats, då räntan inte höjdes, och totalt med -30 % i år. Spanien (63 miljarder USD) och Frankrike (28 miljarder USD) har störst motpartsrisker mot Turkiet, vilket är intressant utifrån president Recep Tayyip Erdoğans syn på Frankrike. Centralbankschefen Murat Uysal avskedades och finansminstern sade upp sig av ”hälsorelaterade skäl”.

U.S.A

Cleveland FED förväntar inflationen under ett år till 1.4 %, tio år till 1.3 % och 30 år till 1.9 %. Realräntan förväntas vara för ett år -1.2 % och för tio år -0.3 %. University of Michigans konsumentförtroendeindex ökade i oktober för nuläget till 85.9 och framtiden till 79.2, så totalen blev 81.8. Budgetunderskottet för budgetåret ökade till -3100 miljarder USD eller 16.1 % av BNP. Preliminärt minskade BNP i Q3 i rullande tal med -1 % och reellt med -2.2 %, så BNP-deflatorn blev 1.2 %. I oktober ökade ISM tillverkning kraftigt till 59.3 och speciellt delkomponenterna nya order till 67.9 och prisutveckling till 65.5. Även anställningar ökar till 53.2, då man nu kommit över fasen med produktivitetsförbättringar. ISM service försvagades till 56.6. Arbetslösheten minskade i oktober till 6.9 %. Valet i U.S.A. mottogs mycket positivt av aktiemarknaden med Joe Biden som (sannolik) vald president och en delad kongress med mindre majoritet i senaten för republikanerna och representanthuset för demokraterna förhindrande extrema åtgärder åt båda hållen framöver. Det lär ta minst en månad och möjligen två innan röken lättar. Långa räntor kan gå ner och därmed förstärka andra valutor och guld mot USD. Samtidigt kommer nyheter om vaccin mot coronaviruset och det kan styra i motsatt riktning med uppgång i långa räntor och därmed nedgång i guld, men USD ser ut att falla i värde.

Kina

Exporten ökade i september 9.9 % och importen 13.2 %, så handelsbalansen gav ett överskott på 37 miljarder USD. Officiellt PMI tillverkning i oktober var stabilt på 51.4 liksom service på 56.2. Caixin PMI tillverkning var även stabilt på 53.6 medan service ökade till 56.8, så totalen ökade till 55.7. Nya femårsplanen anger 5 % tillväxt. I oktober ökade exporten 11.4 % och importen 4.7 %, så handelsbalansen blev 58.44 miljarder USD.

Japan

I september minskade exporten -4.9 % och importen -17.2 %. PMI tillverkning ökade i oktober till 48.7 liksom service till 47.7, så totalen blev 48.

Syd-Korea

I Q3 minskade BNP -1.3 % jämfört med Q3 2019. I oktober minskade exporten -3.6 % och importen -5.8 %.

El

Inga nyheter.

Atlas Copco

I Q3 minskade försäljningen -7 % varav -2 % organiskt och vinsten/aktie minskade från 3.63 SEK till 2.97 SEK. Efterfrågan framöver ligger på nuvarande nivå. Utdelning i slutet av november med 3.50 SEK. Atlas Copco förvärvar Ehrler and Beck, Renningen, Tyskland, som kommer att erbjuda kunder vakuumutrustning och service.

Epiroc

Epirroc får order från Norilsk Nickel, Oktyabrskiy, Mayak och Komsomolskiy, Ryssland på riggar för >100 MSEK. I början av december kommer utdelning på 1.20 SEK. I Q3 minskade försälningen -14 % varav organiskt -3 %. Vinsten/aktie minskade -2 % till 1.09 SEK. Företaget ser efter förvärv inom teknikområdet. Det är positiva signaler för guld och koppar, samt marknader i Brasilien, och Chile, samt Australien och Kina medan U.S.A. och Indien, samt Peru och Argentina går trögt.

Autoliv

I Q3 ökade försäljningen 0.5 % och organiskt 0.4 % och vinsten/aktie ökade 14 % till 1.12 USD. För helåret förväntas försäljningen minska – 14.5 %. Speciellt Kina växer och Europa sjunker.

Veoneer

I Q3 minskade försäljningen -19.7 % och organiskt -7 %, medan vinsten/aktie ökade 2 % till -1.18 USD.

H&M

H&M stänger 16 % av sina butiker temporärt.

Indutrade

I Q3 stod försäljningen stilla medan vinsten/aktie ökade från 3.05 SEK till 3.80 SEK. Detta gav gott kassaflöde och det förs samtal om att förvärva företag framöver, där en förbättrad nettoskuldsättningsgrad ökar möjligheterna. Indutrade gör fondemission 2:1, vilket innebär att man får tre gånger så många aktier som idag.

Kinnevik

I Q3 uppgick substansvärdet/aktie till 388 SEK och resultatet var 72.84 SEK. Ett antal nya satsningar är på gång inom konsumenttjänster och hälsovårdstjänster, där det sker en förändring i marknaden efter coronaviruset. Dotterbolaget Zalando förväntar att gross merchandise value-försäljningen skall öka 25-27 % under 2020 och att intäktstillväxten blir 20-22 %. Justerat rörelseresultat förväntas bli 375-425 MEUR.

Millicom

Millicon lanserar Amazon Prime Video Mobile Edition i Latin Amerika via Tigo med start i Guatemala. Det handlar om serier och filmer, som kan förhandsbetalas utan behov av kreditkort och ses utan direkt internetanslutning. I Q3 minskade försäljningen -6.5 % liksom rörelsevinsten -45.2 %. Dock förbättrades förlusten för Millicoms delägare från -131 MUSD 2019 till -51 MUSD 2020. Vinsten/aktie förbättrades från -1.3 USD 2019 till -0.5 USD 2020. Investeringarna kommer att fortsätta med kassaflöde större än under fjoråret.

Lifco

I Q3 ökade försäljningen 3.1 % och vinsten/aktie 19.4 % till 4.61 SEK. EBITA-marginalen förbättrades till 21.1 % mycket tack vare neddragna marknadsaktiviteter och därmed kostnader, vilket dock inte är bra i längden. Förvärvstakten kan upprätthållas tack vare obligationslån. Lifco förvärvar majoriteten i Kaniedenta, Herford, Tyskland, som säljer förbrukningsprodukter till dentalindustrin.

Nibe

Inga nyheter.

Novo Nordisk t

I Q3 ökade försäljningen 2 % medan driftsresultatet gick ner -1 % och nettovinsten gick upp 1 % och vinsten/aktie upp 3 % till 4.42 DKK tack vare återköp. Coronaviruset gör att antalet nya patienter minskat, så att nya läkemedel inte kommit igång som planerat. Utvecklingskostnaderna går vidare enligt plan. För helåret 2020 förväntas försäljningen öka 2-5 % och driftsresultatet 1-4 %. Novo Nordisk förvärvar Emisphere Technologies inklusive royaltybetalningar till tredje part för 1.8 miljarder USD. Emisphere levererar läkemedel och har teknologi för orala sådana.

Skanska

Skanska får order på markarbete till tunnelbanestation i Fornebu, Norge för 497 MNOK. Skanska investerar 65 MUSD i kontorsutvecklingsprojekt i Beverly Hills, Los Angeles, Kalifornien. Därav är byggkontraktet 33.3 MUSD. I Q3 minskade försäljningen -9 % och rörelseresultatet -2 % liksom resultatet/aktie -6 % till 10.06 SEK. Rörelsemarginalen i bygg var 2.3 % och projektutveckling avkastade 11 %. Byggverksamhet har försämrats i U.S.A. och bostadsutvecklingen förbättrats i Norden. Även om Skanska blir selektiva i byggorderintaget, så verkar det trögt att komma över 3 % i medel utanför Norden, men det kan vara gamla surdegar, som ligger kvar i långa projekt. Skanska säljer sin 50-procentiga andel av Elizabeth River Crossings, Hampton Roads Metropolitan Area, Virginia för 625 MUSD, vilket är ett renoveringsprojekt av tunnlar och viadukter.

Vestas

Vestas får vindkraftsorder på 29 MW till Soc Trang, Mekongdeltat, Vietnam. Vestas förvärvar hela MHI Vestas Offshore Wind från MHI och låter MHI förvärva 2.5 % i Vestas. Vestas och MHI kommer även att samarbeta inom grön vätgasproduktion. I Q3 ökade försäljningen 31 % medan vinsten minskade -4 % och vinsten/aktie minskade från 3.20 EUR till 2.5 EUR. Leveranserna av effekt ökade från 4150 MW till 5991 MW. För helåret förväntas försäljning på 14-15 miljarder EUR och EBIT-marginal på 5-7 %. Det senare var 8.6 % i Q3. Vestas får i samarbete med Polenergia Farma Wiatrowa Debice/Kostomloty vindkraftsorder på 27 MW till Dolnośląskie voivod, Polen. Vestas har tecknat en villkorad order i Latin Amerika med vindkraftverk på över 500 MW och den kommer att presenteras, när den blir fast

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.