Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Den lokala verksamheten

Aktiespararna Trelleborg bildades 1978 och har 489 medlemmar.

 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper. Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till strax under 67 000 hösten 2016. Verksamheten började i blygsam skala och baserades på frivilliga insatser. I dag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades förbundets första lokalavdelning. Antalet avdelningar är nu 144 och drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida.