Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-28

Belönings-profit: Svaret heter Awardit.

Behålla kunder en hemlighet.

Mer om denna, Awardit vet.

 

Det ”First North” noterade Awardit, har en nischad verksamhet på marknaden för kundvårdssystem (CRN-marknaden). ”Award” kan översättas med ”belöning”.

Awardit erbjuder främst belöningssystem till företag. Betoningen ligger på kundklubbar, lojalitetsprogram, motivationsprogram, poängvalutor och poängshoppar. Awardit säljer alltså tjänster i enlighet med B2B, (buisness to buisness), vilket inkluderar personlig kontakt med upphandlare och en förhandlingsprocess, och önskar helst att företagskunden köper hela konceptet, så att de tillsammans kan erbjuda ett så fördelaktigt erbjudande som möjligt.

Awardit tillhandahåller även B2C,(buisess to consumer) vilket innebär leverans av gåvor till kunder som erhållit poäng när de visat upp ett kund eller bonuskort. Affärsmodellen är vanlig inom detaljhandeln. Men här är konkurrensen hårdare, och Awardit tjänar mindre.

 

Största delen av Awardits intäkter, kommer från poänginlösen. De är specialicerade på digitala poängvalutor, samt slutna medlemsschoppar med specialerbjudanden. Affärsmodellen är kaptitalvänlig eftersom att Awardit köper gåvorna dirket från leverantören, och skickar dem sedan vidare, direkt till den privatperson, som löste in poängen för dem. Awardit behöver därmed inte själva lagerhålla de varor, som kunden väljer.

Belöningsförmedlaren tar ut avgifter för att implementera sitt system samt en löpande månadsavgift. Den huvudsakliga intäktskällan är försäljning av poänginlösenprodukter. På varuhandeln ha Awardit bra marginal på, runt 40 procent, tack vare pressade inköpspriser. Varuförsäljningen drar in 85-90 procent av intäkterna till Awardit.

 

Huvudägarna Visionalis AB, samt Nicklas Lundkvist kontrollerar tillsammans femtio procent av aktierna. Ordförande Samir Taha och VD Henrik Olander äger ca 6 procent, respektive 3,5 procent av företaget. Det är ett gott tecken när nyckelpersoner med god insyn i verkamheten, själva satsar pengar.

Lojalitetsföretaget har, som nordens ledande kundvårdare, ansvar för kundprogrammet i flera av sveriges större bolag. I januari 2020 tillkom Scandic Hotels. Andra kunder som kan nämnas är Circel-K, den rikstäckande bensinkedjan och den ledande tekniska distributören i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner, Ahlsell. Även välkända fordonsmärken som Mercedes och Volvo samt storbanker som Handelsbanken och SEB, har anlitat Awardit. Det är dock svårt att utifrån årsredovisningen avgöra om de redan nämnda namnen bidrar mera till vinsten än vad miljonlotteriet, SF studios, Mastercard och SAS, som även de finns på kundlistan, tillför.

Vinsten växer stabilt, med i genomsnitt 17 procent per år. Vinstmarginalen ligger på goda 30 procent, och har gjort det under överskådlig tid. Avkastning på eget kapital befinner sig på 65 procent. Den sistnämnda siffran ser dock ut att sjunka. 2018 blev avkastningen “endast” 18 procent. Kapitalbehovet är obefintligt. Inte ens vid börsintroduktionen för några år sedan tiggde Awardit om pengar. Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt. Januari – September 2019 visade kassaflödet plus 9 miljoner kronor. På ett år (sept 2019 – sept 2020) har omsättningen fyrdubblats! Utdelningen snittar på två procent, men var senaste året nästan fyra.

 

Risken i Awardit

Förutom hotet att närliggande kokurrenter kan komma att ta över någon nyckelkund, så finns risken att tillväxten avtar, som en följd av att Awardit redan är dominerande på svenska marknaden. Lojalitetsprogramföretaget har som mål att så småningom bli marknadsledande i Europa.

Än så länge är Awardit det enda börsnoterade företaget, i sitt slag. Inspiration Company AB och Motivation Service AB är huvudkonkurrenter, men inte tillgängliga på aktiemarknaden, för allmänheten. Det är svårt att utläsa vilka kunder som är av störst betydelse för Awardit.

- Hur hårt drabbas vinsten om någon storkund, försvinner?

 

Awardit har hitills varit tystlåtna, och försiktiga med att beskiva strategi och intressekonflikter. Det är ett observandum, eftersom psykologisk marknadsföring är snårigt, och fullt av motstridande teorier.

Awardit har hitills lyckats undvika bråk. Få saker retar upp folk så mycket som att bli av med poäng eller få försämrade möjligheter att utnyttja dem.

 

Beteendefinansiering går ut på att fästa kundens tanke och intresse vid en belöning, gåva eller referenspunkt, och på så sätt behålla dennes lojalitet. Tankeankaret kan delvis skapa frustration, eftersom att det får kunden att fokusera på irrationella småsaker, och bortse från att djupgående företagslojalitet även bör vara rationellt baserad.

 

Framtiden:

Är ljus. Fortfarande finns många företag som inte har något belöningssystem. Det är antagligen svårt att själv, på egen hand, forma ett kostnadseffektivt, sådant. Awardit har fördelen av att vara väletablerade, och därmed förhoppningsvis kostnadseffektiva. Synergier har medfört att antalet anställda har kunnat reducerats. Därmed uppnås ännu bättre lönsamhet. Expansion av affärsidén kan tänkas ske till länder som fortfarande befinner sig i startgroparna. Här kommer Awardits drygt tjugoåriga erfarenhet inom ”behavioural finance”, att komma till nytta.

 

Hur mycket kan man betala för Awadit-aktien?

Förvärven som gjorts hitills är ganska omfattande. Nytillskotten bidrar till den kraftiga omsättningsökningen och stigande vinsten, samtidigt som de ger storskalseffekter. Inte mindre än åtta chefer kunde nyligen entledigas, på grund av bättre samarbete mellan underliggande bolag.

P/E talet kan vid en första anblick se högt ut, men med stöd av stora förväntade goodwillavskrivningar och ett positivt kassaflöde finns förhoppning inför framtiden.

Den egentliga värderingen, utifrån framtida vinstantaganden, kan uppskattas till P/E-tal 16. Det är billigt om man jämför med tillväxten.

Aktien kostar ca hundra kronor. Till den vinst som gällde för 12 månader rullande, på 1 kr 68 öre, skall läggas den vinst på 1,8 miljoner, som förväntas under 2020 från senaste förvärvet, då M2M köptes. Dessutom tillkommer inkomst genom det nyligen ingånga avtalet med Scandic Hotels. I det sistnämnda kontraktet finns potential att öka omsättningen med 5-10 procent på årsbasis.

Awardit är underanalyserat. Finns på en undanskymd börslista, samt lite av en doldis för allmänheten. Detta i kombination med ett skrämmande högt P/E-tal räknat på nuvarande vinst, öppnar för ett aktiefynd. Förutsatt att tillväxten fortsätter, och den höga marginalen håller i sig.

 

Sammanfattning

Det som talar för köp, är den stadigt växande vinsten, den stabila marginalen, samt expansionsmöjligheterna. Awardit har storskalsfördelar vid inköp av premier, och befäster dessutom sin ledande ställning både genom organisk utveckling samt via nya företagsköp. Dock bör aktieägarna i Awadit beakta att kursen stigit kraftigt i förhållande till nuvarade vinst, och därmed har risken för kortsiktiga vinsthemtagningar ökat.

 

Ola Öhman, ledningsgruppen Aktiespararna Umeå

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.