Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Det finns värden i industrin.
Industrivärden är redo att finna dem.

Industrivärden äger rejält med aktier i några av Stocholmsbörsens finaste företag. Sandvik, Volvo, SHB och Essity står för dryga 80% av portföljen, vilket innebär att övriga, till storleken mindre, innehav måste överprestera rätt rejält för att kunna bidra till substansökningen.

Innehaven:

Man kan likna portföljen I investmentbolaget med en koncentrerad OMX-fond. De senaste åren har Industrivärden nöjt sig med att justera ägandet i de bolag man redan kontrollerar. Det finns inget som tyder på att huvudägaren planerar att köpa in sig i mindre företag, för att försöka utveckla och förbättra.

Halva portföljen består av cykliska bolag, det innebär att aktiekursen tidvis kan svänga rätt rejält på kort tid.

För några månader sedan köpte Industrivärden ett större antal röststarka A- aktier i Volvo, och innehar nu nästan en fjärdedel av de röststarka aktierna. Kinesiska Geerly Holding innehar visserligen fler volvo-aktier, än Industrivärden, men de är röstsvaga. Därmed är Lundbergägda Industivärden entydigt den makt som kontrollerar lastbilsbolaget. Målsättningen med innehavsökningen i Volvo är att erhålla en god avkastning i förhållande till den tid som industrivärden-styrelsen spenderar för att förbättra hävstången i det underliggande företaget.

Investmentbolaget har även gjort betydande investeringar i Skanska och Sandvik, under 2019.

I Essity och SCA avser Industrivärden att byta bort A-aktierna till B aktier, för att kunna öka kapitalandelen i framtiden.

Stålbolaget SSAB är obetydliga småtting bland portföljens åtta innehav. De tre största, och därmed mest betydelsefulla eftersom att de utgör halva substansvärdet, är Sandvik, Volvo och Essity.

 

Affärsidén:

Industrivärden granskar regelbundet både stora och medelstora nordiska börsbolag, i jakt på lämpliga förvärvskandidater. Styrelsen söker framförallt efter företag där aktivt ägande kan ge en värdeökning, som är lönsam i förhållande till de aktier som de redan äger. De vill ha möjlighet att med låg risk, påverka utvecklingen utan att överbetala.

Till detta kommer att Industrivärden alltid jämför möjligheterna i nya bolag med potentalen i de företag som de redan äger. Eftersom att man för närvarande anser att potentialen är god i nuvarande innehavsbolag, så har investeringarna de senaste åren enbart skett i dessa.

 

Substansvärdesrabatt:

Investmentbolaget handlas som de flesta konglomerat till rabatt i förhållande till substansvärdet. Skillnaden mellan bokfört värde och priset på aktien, kan skilja sig så mycket som femton procent. När detta skrivs är rabatten nio procent. Det betyder att köparen av aktien betalar drygt nittio öre för något som är värt en krona. Småsparare har därmed en möjlighet att köpa när priset på värdet är lågt. Skulle Industrivärden besluta sig för att istället för att öka i de befintliga underliggande bolagen, välja att köpa tillbaka aktier i moderbolaget, och makulera dem, så höjs värdet på kvarvarande aktier. För att göra så, behövs ett mandat från aktieägarna. Tillåtelsen att agera så beviljas på bolagsstämman.

Ifall att Industrivärden skulle sikta på att maximera vinsten i portföljen kunde återköp av egna aktier kunna bli aktuell. Men hitills har man valt att öka makten i redan befintliga bolag. Endast om aktieägarna i bolaget bemyndigar styrelsen att hellre köpa Industrivärden ”till substansrabatt”, än att öka på innehaven, till fullt pris, kommer det att ske. Småsparare har alltså möjlighet att påverka industrivärden till att makulera de egna aktierna, och på så vis höja värdet på återstående antal. Något att ta upp och samtala om på nästa bolagsstämma? Idag har inte styrelsen mandat från aktieägarna att välja återköpsalternativet. Därför har styrelsen hitills valt att öka i de bolag de redan äger, och känner bäst, istället för att passa på att köpa igen den egna aktien, när rabatten närmar sig femton procent.

Fram till dess att Lundberg ger ledningen mandat att återköpa aktier, är det de små aktieägarnas uppgift och ansvar att återinvestera den egna utdelningen i fler Industivärdenaktier, när kursen är lämplig i förhållande till substansvärdet.

 

Insiderfördelen:

Teoretiskt har investmentbolaget fördelen att kunna sälja innehav som går dåligt, samt öka ifall det är gynnsamt. Styrelsen sitter själv på all insiderinformation som behövs för ett välavvägt beslut. Nyttan av att kunna bedöma huruvida den underliggande rörelsen har goda eller dåliga förutsättningar, skall inte underskattas. Det öppnar för välinformerade beslut.

 

Beredskapen:

Målsättningen för de knappt tjugo anställda i Industrivärden, är att välja ut och förbättra bolag som har förutsättningar att gå bättre än genomsnittet. Fokus ligger på värdeökning, inte att bevaka substansrabatten.

Tidigare år har Industivärden haft problem med hög skuldsättning, vilket innebar att de missade fin-fina affärer. De har nu ”lärt sig” och tagit det strategiska beslutet att vara lågt skuldsatta, fram till dess att nya köptillfällen dyker upp.

 

Försäljningen av ICA har inbringat värdefulla kontanter.

Skuldsättningsgraden ligger enligt rapporten det tredje kvartalet 2019, på 3 procent, vilket ger handlingsutrymme att agera, och köpa något när lämpligt tillfälle infaller. Skuldsättningen kan utan större problem uppgå till tio procent. Uppenbarligen uppskattas detta av marknaden som är villiga att betala mer för Industrivärden än tidigare, om man jämför med slaktvärdet. Den för investmentbolag vanliga substansrabatten har följaktligen minskat från genomsnittliga 12 procent, till rekordlåga 9 procent. Den 31 oktober 2019 var substansvärdet 231 kr.

 

Värderingen:

Utifrån ett kortsiktigt grafperspektiv finns för närvarande risken att kursen återigen kommer att vända ned från nuvarande kursnivå, som är ett så kallat ”motstånd”. Härifrån har priset på aktien redan sjunkit tre gånger tidigare under 2019.

Sjuttiofem procent av den underliggande aktieportföljen har köprekommendation, hos analysfirmorna. Det inger förhoppning om att kursen i investmentbolaget Industrivärden kan komma att stiga ytterligare. En mäklarfirma har satt fundamentala målkursen till 236 kr. Dit kommer aktiekursen, omedelbart att lyfta, när Industivärden utnyttjar hävstången i den låga belåningen. Den förutseende, med tålamod, bör inhandla aktier redan innan det sker.

Långsikigt är utdelningen nästan fyra procent, och har dessutom visat tillväxt över tid. Detta bidrar till ett tryggt ägande både för småsparare och huvudägaren Fredrik Lundberg.

 

Ola Öhman, aktiespararna Umeå

 

PS)

Kom ihåg: Industrivärden, stavas ”värden” med syftning på värde som i värdeökning. Ordet ”värde” ska inte förväxlas med ”världen”. Affärsvärlden är en av Sveriges mest välrenomerade aktietidningar.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.