Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-05

Referat Aktieträff med Elous Vind AB i Vänersborg 2019-12-02

wysiwyg_image

Referat Aktieträff med Elous Vind AB i Vänersborg 2019-12-02

Kvällen inleddes med Elous Vind AB som presenterades av kommunikationschef / Johan Hammarqvist.

Elous Vind AB  grundades 1990 och är ett företag som verkar inom energisektorn. Bolaget är noterat på Stockholm Small Cap, har 45 anställda i Sverige, en omsättning på ca: 2 miljarder SEK och en vinst på 132 miljoner SEK under 2018/2019. 

 

Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika berättat Johan.

 

Det har varit en snabb teknisk utveckling av vindkraftverken, en rotordiameter på 150 m och en effekt på 4,2 MW är vanlig idag, dessa kan producera 14-15 GWh vid gynnsamma vindlägen. 

Kostnaden per producerad GWh har sjunkit med cirka 75 procent sedan vindkraftens intåg på 1980-talet. Vår intäkt är störst vid projektering och nybyggnation av vindkraftparker, men drift och underhålls-entreprenaderna skapar ”kassaflöde”, just nu förvaltar vi vindkraft på 690 MW åt olika kunder fortsätter Johan.

 

En noggrann urvalsprocess gällande bland annat vindläge, möjligheter till elnäts-anslutning och byggbarhet gällande vägar och fundament är av yttersta vikt och vi fokuserar på ”kundens kalkyl”, det är bara detta som räknas avslutar Johan.

 

 

Nästa punkt för kvällen var att under ledning av Michael Johansson och Jan-Olof Öhman från aktiespararna i Vänersborg, lära ut mer om aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare. En introduktion av både fundamental och teknisk analys gicks igenom samtidigt gjordes en analys på det gästande företaget.

Kvällen avslutades med kaffe och fralla samt utlottning av reklamprylar som Elous Vind AB hade skänkt.

Bild Michael Johansson Aktiespararna,  Johan Hammarqvist Elous Vind AB