Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-27

Referat Digital Aktieträff med Raytelligence i Vänersborg 2021-04-26

wysiwyg_image

Detta är lokalavdelningen i Vänersborgs första digitala aktieträff. Träffen inleddes med en genomgång av höstens planerade aktieträffar av ordförande Michael Johansson. Hösten är redan fullplanerad med företag som vill besöka oss, naturligtvis under förutsättning att Corona-läget tillåter.

Sedan var det dags för Raytelligence AB som presenterades av VD/ Klas ArvidsonRaytelligence AB bildades 2015 och är ett företag från Västsverige med sitt säte i Halmstad, som utvecklat och erbjuder en lösning för övervakning via radarteknik av äldre i hemmet eller inom vårdinrättningar. Företaget är sedan 2018 noterade på NGM Nordic SME och sysselsätter i dag ca 20 personer. Under 2020 började vi fokusera på försäljning samt utlandsetablering så vi håller på och bygger upp vår organisation berättar Klas.

Bolaget är idag specialiserade inom analys och utläsning av andning, hjärtfrekvenser och rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, kriminalvården, säkerhetsbolag och fastighetsbolag. Mätdata överförs via molnet, där slutanvändarna kan avläsa mätdata på sin mobiltelefon, IPAD eller liknande. Fördelen med radarsensorn (EaZense) jämfört med konkurrerande kameror är att den inte tar integritets-kränkande bilder på patienter fortsätter Klas.

Vi ser stora utmaningar inom sjukvård och omsorg med allt fler äldre och saknade resurser och här finns ett behov av digitalisering där vi kan bidraga med modern teknik. Produkten tillverkas i sin helhet i Sverige. Vi har som målsättning i år att sälja 1 000 enheter med serviceavtal och att få 6 nya kunder och under 2022 är vår målsättning 10 000 sålda enheter med serviceavtal och 30 nya kunder avslutar Klas.