Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-11-14

Med en miljardmarknad framför fötterna

Medicinteknikbolaget PExA har redan samarbete med ett av världens största läkemedelsbolag. Nu genomför bolaget en företrädesemission för att accelerera tillväxten genom att utöka sin produktportfölj.

Lungsjukdomar skördar årligen över fem miljoner liv världen över och börjar oftast med förändringar i de minsta luftvägarna. Tidigare har det inte funnits tillräckligt bra och enkla metoder för att studera de bakomliggande orsakerna till dessa förändringarmen PExA har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt kan samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 20 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod.

Läs mer om Pexa här.

Samarbete med läkemedelsjätte

I en global tävling anordnad av Johnson & Johnson med syftet att hitta teknologier som kan möjliggöra identifikation av lungcancer i ett tidigare skedeutsågs PExA i februari 2019 till vinnare.  PExA-metoden ansågs vara den bästa lösningen ochtack vare vinsten erhåller Bolaget –utöver en prissumma om 250000 USD –mentorskap och coachning från Johnson & Johnson samt inträde i Johnson & Johnson Innovation, JLABS globala entreprenörsnätverk.

Vinsten har burit med sig djupgående diskussioner mellan PExA och forskningsledare inom Johnson & Johnsons dedikerade läkemedelsbolag Janssen Research & Development, vilka resulterat i ett samarbetsavtal om forskning mellan PExA, Janssen och Sahlgrenska Akademien.Janssen kommer att genomföra kliniska undersökningar av möjligheterna att med hjälp av PExAs teknik samla in potentiella biomarkörer som påvisar cancerogena skador som följd av rökning. Detta är både ett signifikant erkännande av styrkan i PExAs teknologi och även en fantastisk möjlighet att få ettinternationellt genomslag för teknikens kommersiella potential–en potential som kan innebära en mycket omfattande framtida marknad.

– Att just PExA och vår teknologi dessutom korats till vinnare är givetvis ett stort erkännande och en bekräftelse att PExA har potential att förändra framtida sjukvård, säger Vd Erik Ekbo.

wysiwyg_image

Utökad produktportfölj skapar tillväxtmöjligheter

Sedan försäljningen inleddes år 2016 har PExA märkt av en efterfrågan och identifierat en strategisk möjlighet att utveckla metoder för analys av det biokemiska innehållet i PEx-proverna. Denna utveckling innebär att PExA kan leverera en helhetslösning som fullt ut kapitaliserar på PExAs innovation. Med fler analysmöjligheter breddas användningsområdet för PExAs instrument Lungsjukdomar skördar årligen över fem miljoner liv världen över och börjar oftast med förändringar i de minsta luftvägarna. Tidigare har det inte funnits tillräckligt bra och enkla metoder för att studera de bakomliggande orsakerna till dessa förändringar men PExA har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat instrument som på ett smart sätt kan samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver.

Läs mer om Pexa här. 

PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 20 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolaget blickar nu även framåt mot de kommersiella möjligheter som finns när instrumentet anpassas för användning i klinik. vilket väsentligen kommer att underlätta och påskynda upptäckt av kliniska tillämpningar till nytta för patienterna samt öka instrumentförsäljningen.

wysiwyg_image

Kapitalanskaffning för att realisera värden

Nu genomför PExA en företrädesemission för att kapitalisera på de stora affärsmöjligheterna man upptäckt, med hjälp av dessa pengar förväntar bolaget en kraftig ökning av bolagets instrument.

Läs mer om Pexa här.

Läs bolagets Teaser här.

Teckna dina aktier med BankID här.

Läs mer om
wysiwyg_image

PExA utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och support. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

 

Läs mer om Pexa här.

 

Läs bolagets Teaser här.

 

Teckna dina aktier med BankID här.

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-11-14

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.