Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-15

203 Web Group AB: 203 Web Group AB: Årsstämmokommuniké

På stämman den 15 juni 2016 fattades bl.a. följande beslut:

· Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.

· Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i
enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att
årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

· Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande
direktörerna.

· Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter
samt en revisor och en revisor suppleant.

· Till styrelseledamöter valdes Henrik Kvick (omval), Andereas Friis
(omval), Jonas Söderqvist (omval), Allan Voreck (omval) samt Baltsar
Sahlin (nyval). Stämman beslutade att styrelsearvode till ordförande
skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda
styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr. Arvode till revisor
skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

· Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Carlos Esterling
som huvudansvarig revisor samt Andreas Nyberg som revisorsuppleant.

· Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med
avvikande från aktieägarnas företrädesrätt.

· Stämman beslutade att bolagsordningen ändras enligt följande: § 1 skall lyda: Bolagets firma är myTaste AB (publ).

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver
en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets
Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/203-web-group-ab/r/203-web-group-ab--arsstammo...
http://mb.cision.com/Main/7124/2029475/528885.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.