Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-13

203 Web Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i 203 Web Group AB (publ) som hölls den 13
oktober beslutades om att genomföra en emission av högst 300 000
teckningsoptioner 2015/2018:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna
ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
anställda 203 Web Group AB (publ):s koncern.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
koncernen ska kunna behålla kompetent och engagerad personal genom
att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt
incitamentsprogram.

Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning om 0,50 kronor per
teckningsoption. Grunden för teckningskursen har varit
teckningsoptionens marknadsvärde enligt en extern värdering. Teckning
och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom en månad från
stämman.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en
teckningskurs om 175 procent av den för aktien i bolaget på NASDAQ
OMX First North noterade betalkursen den 12 oktober 2015, dock lägst
10 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att teckning verkställts. Teckning av nya aktier
med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 14 oktober
2015 till och med den 13 oktober 2018.

Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner samt fullt utnyttjande
av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med
högst 150 000 kronor, genom utgivande av högst 300 000 aktier, var
och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, vilket motsvarar en
utspädning om cirka 1,8 procent av aktiekapitalet.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan
komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver
en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets
Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/203-web-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/7124/9846706/430260.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.