Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q1 2020 (1 januari - 31 mars 2020)

Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 41 988 Tkr. Rörelseresultatet
före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar (EBITDA) uppgick till 688 Tkr.
Rörelseresultatet uppgick till -1 424 Tkr. Resultatet efter skatt
uppgick till -1 984 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,04
kr.

VD kommentar

Starkt kvartal på väg mot lönsamhet

24SevenOffice inledde året starkt med en ökning i nettoomsättningen
under första kvartalet med 30,7 procent till 41 998 Tkr. En positiv
EBITDA på 688 Tkr vittnar om att de justeringar vi gjort i strategi
och på kostnadssidan för att framgent kunna växa lönsamt redan börjat
få effekt.

Även om vi gjorde ett starkt första kvartal befinner vi oss
tillsammans med resten av världen i ett extraordinärt läge till följd
av coronapandemin. Vi drabbas alla av detta, såväl verksamheter som
anställda.

Vi följer situationen och våra nyckeltal noga

För att kunna motverka de konsekvenser coronapandemin har på våra
kunder och därigenom på oss, är det nödvändigt att vi kan fatta
beslut i tidigt skede. Som SaaS-bolag är det extra viktigt att vi har
kontroll på hur våra specifika SaaS-nyckeltal utvecklas. Våra
nyckeltal för återhämtning av kostnaden för att värva en ny kund,
samt genomsnittlig intäkt från kund under hela dess livslängd, har
under det första kvartalet ytterligare stabiliserats och förbättrats.

Som vi tidigare kommunicerat har vi till följd av världsläget
förändrat vår strategi och flyttat fokus från tillväxt till
lönsamhet. Flera åtgärder har vidtagits för att snabbt sänka
kostnadsmassan och öka effektiviteten. Fördelarna med vår
affärsmodell - som bygger på återkommande abonnemangsintäkter - visar
under rådande förhållanden sin styrka.

I dagsläget är det dock svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser
coronapandemin får på våra kunder, vad gäller konkurser,
personalminskningar och lägre ekonomisk aktivitet, vilket på längre
sikt även påverkar oss. Hur stora de negativa effekterna blir beror
på hur länge och hur hårt pandemin slår mot ekonomin och
näringslivet. Genom att noga följa utvecklingen kan 24SevenOffice
motverka de negativa konsekvenserna på den egna verksamheten.

En av 24SevenOffices styrkor är en starkt diversifierad kundportfölj,
som fördelas på många kunder av olika storlek i många olika
branscher. Vi följer marknadsläget och våra nyckeltal noga och är
redo att justera strategin ytterligare beroende på hur effekterna av
pandemin utvecklas.

Under de speciella omständigheter världen befinner sig i kommer vi,
för att säkra lönsamheten i bolaget, på kort sikt tillåta en lägre
tillväxttakt än den vi har haft under de senaste åren.

Fokus på teknologiutveckling och fintech

Vår vision är att stärka bolag för framtiden. Vi kommer därför att
fortsätta att förnya vår teknik, utveckla våra produkter och arbeta
med projekt som bidrar till att skapa framtida tillväxt, såsom att
addera nya moduler till systemet eller nya tjänster till befintliga
kunder.

Under kvartalet har vi lanserat ett antal produktförbättringar, med
nya funktioner och moduler som effektiviserar våra kunder och gör
våra redovisningspartners än bättre på att hjälpa sina kunder. Vi har
bland annat lanserat en helt ny dashboard, som ger företagen, våra
redovisningsbyråers kunder, ännu bättre översikt över sin ekonomiska
situation. Vi har dessutom en helt ny kundhantering som är optimerad
för försäljning av appar tillsammans med våra redovisningspartners
såsom för godkännande av fakturor, resor och utlägg, fakturering,
tidredovisning, och fakturabetalningar.

Vi märker också av en större efterfrågan på finansiella produkter som
fakturaköp och digitala företagslån, som vi erbjuder i både Norge och
Sverige i samarbete med Collector Bank. Att vi kan lansera nya
tjänster på flera marknader samtidigt visar skalbarheten i
24SevenOffices grundteknologi.

Som första affärssystem lanserade vi till exempel redan för många år
sedan betalningar direkt kopplade till banker från 24SevenOffice. Med
nya regleringar av banker och betalningslösningar kommer den
marknaden att fortsätta utvecklas i snabb takt med nya tjänster.
Kopplingen mellan bank och affärssystem kommer vi fortsätta att
investera i då vi på detta område ser stora tillväxtmöjligheter under
kommande år.

Digitalisering lönar sig

Vi är väl förberedda för att möta hälsomyndigheternas råd att
medarbetare ska kunna arbeta hemifrån. Vi är ett moget digitalt bolag
och använder självklart också våra egna system. Alla våra kringsystem
för till exempel kundservice, chat, marknadsföring, produkt och
utveckling, finns i molnet. Det gör att verksamheten nu kan fortsätta
som vanligt, fast på distans. Säljmöten, kundservice och
implementeringar som tidigare skett vid fysiska möten genomförs nu
digitalt. Eftersom vi alltid arbetat med molnet är vår kultur
alltsedan start byggd för detta arbetssätt. De signaler vi får från
våra kunder är att de också hanterat övergången till distansarbete
väl och att de nu än tydligare ser fördelarna med digitala system
levererade via molnet.

Vi och våra kunder ska komma ut starkare

Företag som bedriver verksamhet måste bland annat ha
redovisningssystem, fakturasystem, tillgång till CRM-system,
projektledning, tidredovisning etc. Genom att leverera detta som en
integrerad molnbaserad programvara för företagsmarknaden, är
24SevenOffice mycket väl positionerat. Företagen ser nu styrkan i
digitala molnbaserade lösningar som gör dem mer effektiva och det
kommer vara de mogna digitala bolagen som blir morgondagens vinnare.

Jag tror att företag som nu upplever att deras system inte är
tillgängliga utanför kontoret, kommer att byta till molnbaserade
system. De kommer efter krisen dessutom ta sig tid att vidta de
nödvändiga åtgärder som krävs för att byta till mer effektiva och
automatiserade ERP-system. En följd av coronapandemin kan bli en
ökning i efterfrågan på lösningar, som digitaliserar och
effektiviserar bolag och stärker dem inför framtiden.

24SevenOffice ska fortsätta ta marknadsandelar och växa, vi ska
fortsätta utveckla vår produkt och presentera nya effektiva och
digitala lösningar inom bland annat automatiserad bokföring,
betalningar och merförsäljning till befintliga kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i
Norden via molnbaserade lösningar. Systemet används idag av 53 000
bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som
redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna
tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar.
24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För
mer information se www.24sevenoffice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/16552/3104795/1242469.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.