Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q2 2019 (1 april - 30 juni 2019)

Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 33 155 Tkr. På grund av vårt
strategiska val att investera snabbare i uppbyggnad av
organisationen, marknadsföring och kampanjer, uppgick
rörelseresultatet till -8 474 Tkr. Resultatet före skatt blev -9 776
Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -9 776 Tkr och resultatet
per aktie uppgick till -0,18 kr.

Nettoomsättningen för första halvår uppgick till 65 281 Tkr.
Rörelseresultatet uppgick till -12 431 Tkr. Resultatet före skatt
blev -14 727 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -14 727 Tkr och
resultatet per aktie uppgick till -0,27 kr.

VD kommentar

Investeringar börjar att ge goda resultat

Vi avslutade kvartalet med att signera ett avtal med HSB för att
automatisera deras verksamhet med AI-baserad fakturahantering. Detta
avtal är ett bevis på att de investeringar vi har gjort i att bygga
en organisation och produkt för den svenska marknaden ger resultat
enligt den plan som blev lagt i samband med noteringen.

Med 4 000 bostadsrättsföreningar och 340 000 lägenheter, har HSB både
volym och komplexitet i sin fakturahantering vilket gör vår lösning
mycket intressant. Affären, givet nuvarande fakturavolymer och dagens
automatiseringsgrad kommer från 2021, när systemet ska vara fullt
implementerat, ge oss en omsättning på över 4 Mkr årligen. Lösningen
kommer att börja rullas ut löpande med start redan i kommande
kvartal. Detta avtal bekräftar vår position som ett skalbart system
som också passar för större företag med stora volymer.

Fortsatt stark tillväxt

Vi är nöjda med att den starka tillväxten fortsatte under andra
kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 33,2 MSEK
samtidigt som antalet kunder steg med 33 procent till 42 300. Med HSB
avtalet har vi också en stark kund som vi vet kommer att generera
årliga abonnemangsintäkter på minimum 4 Mkr när den är fullt
implementerad.

Investeringar i organisation och marknad

Vi siktar på att fortsätta att växa i högt tempo för att nå vårt mål
att bli en ledande aktör inom affärssystem i Norden. Vår strategi är
att investera i den svenska marknaden genom att bygga upp en
organisation som kan hantera större volymer av kunder och generera
tillväxt, samtidigt som vi marknadsför 24SevenOffice och gör vårt
varumärke känt i Sverige. Det var denna strategi vi hämtade in
kapital för i samband med noteringen för 1,5 år sedan. I slutet av
förra året och i början av detta har vi fått flera kvitton på att vår
produkt och strategi i Sverige kommer att ge resultat och valde
därför att bygga organisationen i snabbare takt än ursprungligen
planerat. Detta medför naturligtvis att kostnaderna ökar på kort sikt
och att rörelseresultatet blir lägre under denna period, speciellt
när det mesta av investeringen dras av direkt på resultatet och inte
blir aktiverad. Denna satsning är främsta skälet till att vi under
andra kvartalet hade ett negativt rörelseresultat. Utan de extra
investeringarna vi valt att göra under första halvåret skulle vi haft
ett positivt resultat på 4 Mkr.

I dag är vi 25 medarbetare som arbetar med Sverige heltid, mot endast
en till skillnad för ett år sedan. Vi kommer att fortsätta att bygga
ut organisationen för att fortsätta vår tillväxt, men när vi har nått
kritisk massa kommer vi att rekrytera och öka antalet anställda i
takt med att vi växer. Det fina med affärsmodellen med återkommande
intäkter är att när man har nått kritisk massa så blir det möjligt
att växa mycket lönsamt på det sättet vi gör i Norge. Vår strategi
har varit att snabbt öka totalmarknaden till 24SevenOffice genom att
investera mycket i Sverige på kort tid, så vi har en större
totalmarknad att sälja till istället för att tillväxten bromsas upp
när totalmarknaden är begränsad till bara ett Nordiskt land.

CloudLunch Roadshow och Cloudcamp

Under hösten i fjol hade vi en framgångsrik roadshow med CloudLunch
där vi besökte 21 orter i Sverige och ett stort evenemang med
CloudCamp i Norge. Genom dessa aktiviteter träffade vi ca 700
redovisningsbyråer. Vi upprepar framgången och kör en ny roadshow
under andra halvåret i år. I kombination med annan marknadsföring och
goda referenser lägger vi en mycket bra grund för fortsatt tillväxt i
både Norge och Sverige.

AI bygger framtiden

Sedan lanseringen i fjol har våra AI-lösningar mött ett mycket stort
intresse, både bland mindre och medelstora företag, vilket vi
utnyttjar för att stärka bilden av 24SevenOffice i Sverige. Den nya
tjänsten och de kampanjer vi gör för våra AI-lösningar ger konkreta
resultat i form av nya kunder, där HSB är den hittills största.

Framtidsutsikter

Att affärsmodellen gör både oss och redovisningsbyråerna till vinnare
är en viktig nyckel för vår framgång. I Norge växer de byråer som
använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. Det
visar att digitalisering med 24SevenOffice är ett vinnarkoncept som
nu har kommit till Sverige med samma framgångsrecept som i Norge.

Ståle Risa

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice
Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 augusti 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i
Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002,
används idag av 42 300 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG
som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som
helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom
ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/16552/2888948/1095867.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.