Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q3 2019 (1 juli - 30 september 2019)

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 35 332 Tkr. EBITDA blev -1 870
Tkr och rörelseresultatet uppgick till -3 013 Tkr. Resultatet före
skatt blev -4 122 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -4 122 Tkr
och resultatet per aktie uppgick till -0,07 kr.

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 100 613
Tkr. EBITDA blev -12 059 Tkr och rörelseresultatet uppgick till -15
445 Tkr. Resultatet före skatt blev -18 850 Tkr. Resultatet efter
skatt uppgick till -18 850 Tkr och resultatet per aktie uppgick till
-0,34 kr.

VD kommentar

Vi lägger ännu ett kvartal med god tillväxt bakom oss, med en ökad
omsättning på 33% under tredje kvartalet 2019 och når därmed en
nettoomsättning på 35,3 miljoner kronor. Lönsamheten visar också en
positiv trend jämfört med föregående kvartal med investeringar och vi
närmar oss målet om lönsam tillväxt i Norge och Sverige samlat.

Varje höst arrangerar vi CLOUDCAMP som är vårt årliga evenemang för
kunder och samarbetspartners. Årets tema var hur man blir
morgondagens vinnare inom redovisningsbranschen. Dagen användes till
spaningar från branschen, spännande case, inspiration och en
djupdykning i framtida teknologi- och redovisningstrender. På årets
evenemang deltog runt 600 personer från olika delar av
redovisningsbranschen och vi har valt CLOUDCAMP som tema för denna
rapport för att ni som inte var på plats också skall förstå hur vi
arbetar.

Stark tillväxt och bättre lönsamhet än föregående kvartal

Under det tredje kvartalet fortsatte vi att se en stark ökning både i
försäljning och antal kunder. Som tidigare kommunicerats har vi
medvetet valt att kraftfullt investera i tillväxt. Vi fortsätter
enligt denna plan och har under hela kvartalet investerat
personalintensivt i framförallt marknadsföring och
försäljningsarbete. Därför anställde vi totalt 14 nya personer på
olika positioner i företaget under kvartalet och då främst inom ovan
nämnda fokusområden. Vårt strategiska arbete med att vara en
attraktiv arbetsgivare ger resultat och vi har haft många sökande
till alla befattningar.

I enlighet med tillväxtstrategin noterar vi att ökningen i intäkter
ger en bättre lönsamhet än föregående kvartal och visar att vi är på
väg mot lönsam tillväxt i dagens marknader. De marknadsaktiviteter vi
gör ger konkreta resultat och ett ökat intresse för företaget.

Alla säljare håller bra fart och levererar planenligt. I
redovisningsbranschen är aktiviteten och därmed sammanhängande
tillväxten som högst under det första och fjärde kvartalet. Vi har
under det tredje kvartalet rustat organisationen för att hantera
förväntad ökning av aktiviteter och omsättning under de kommande
kvartalen.

Förstärkt satsning på timintensiva företag

För att komplettera vårt erbjudande mot tidsintensiva kunder köpte
24SevenOffice under det tredje kvartalet 51% av aktierna i Busy
Technologies AS, som har utvecklat produkten Busy. Detta i linje med
vår strategi att expandera inom fler efterfrågade kundområden. Busy
har utvecklat en tidrapporteringsmodul, som utifrån kalendern gör
automatiska beräkningar av tidsdata; bland annat normaltid,
tidssaldo, semestersaldo, övertid och faktureringsgrad. Busy är redan
integrerat med 24SevenOffice och kommer framgent att fungera både som
en integrerad modul och som en fristående produkt på marknaden.

AI och digitalisering på dagordningen

Under kvartalet har vi fortsättningsvis ett högt tryck på olika
marknadsaktiviteter för att öka synligheten för 24SevenOffice. Under
hösten har vårt populära evenemang CloudLunch genomförts i Sverige
med stor framgång. CloudLunch är en serie nätverksluncher som
organiseras av 24SevenOffice och Revisionsvärlden med den svenska
redovisningsbranschen som gäst. Genom dessa event har vi fått god
återkoppling från både stora och små redovisningsföretag. När denna
rapport publiceras har vi genomfört 18 CloudLuncher runt om i landet.
Har du ännu inte varit med har du fortfarande möjlighet i Luleå (13
november), Sundsvall (19 november) och Östersund (20 november).

Förutom CloudLunch har vi också deltagit i den stora mässan Ekonomi &
Företag 2019. Det är intressant att se att några av de största
trenderna i redovisningsbranschen handlar om digitalisering och AI.
Vår marknadsledande AI-teknik möter stort intresse både från små och
stora företag. Implementeringen av AI-lösningen för HSB Business
Support följer plan och har gett ett positivt mottagande av AI i
Sverige. Vikten av automatisering av redovisningsdata kommer enbart
att öka i framtiden, och det är med stort intresse kunden ser att vår
programvara redan idag hanterar ett antal uppgifter med hjälp av AI.

På CLOUDCAMP presenterade vi en undersökning bland VD:ar i
redovisningsbranschen om hur de tror att branschen kommer att se ut
om fem år. Svaren visar att cheferna i stor grad ser samma framtid
som vi gör. Majoriteten svarar att de tror att de viktigaste
affärsområdena för ökade intäkter är rapportering,
controlleruppgifter, integration och teknik. Hälften tror att över
50% av uppdragen kommer vara fastprisuppdrag i framtiden. 37% tror
att över 15% av försäljningen om fem år utgörs av programvara och
licenser. Dessutom tror de tillfrågade VD:arna att det viktigaste
urvalskriteriet vid val av redovisningspartner kommer att vara dess
allmänna förståelse för samspelet mellan IT och redovisning.

Ståle Risa

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice
Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i
Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002,
används idag av 44 800 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG
som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som
helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom
ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/16552/2959126/1139554.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.