Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

24SevenOffice Scandinavia AB: Kommuniké från årsstämman 2019 i 24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB (publ), org nr 559120-8870, har hållit
årsstämma den 8 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut
som fattades vid stämman.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att disponera årets vinst i enlighet med framlagt
förslag.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktör för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande
med 100 000 kr och med 65 000 kr vardera till styrelsens övriga
ledamöter.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att
antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, utse
Karl-Anders Grønland (ordf.), Ståle Risa, Madeleine Lindblom och
Henrik Vilselius (samtliga omval) till styrelseledamöter.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga
styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
föresträdesrätt, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier.
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om
att nyemission ska kunna ske mot apport, kvittning eller förenas med
andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i
Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002,
används idag av 40 700 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG
som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som
helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom
ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/kommunike-fran...
https://mb.cision.com/Main/16552/2807223/1040084.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.