Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

24Storage AB: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Stabilt kvartal med fortsatt god tillväxt och förbättrad bruttomarginal

Intäkterna under kvartalet ökade med 23 procent till 21,2 MSEK (17,2) som en följd av ökad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar samt tillförd kapacitet. Samtidigt ökade driftkostnaderna med endast 15 procent, tack vare den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell. Bruttoresultatet ökade med cirka 55 procent jämfört med föregående år. I takt med att anläggningarna successivt når högre mognadsgrad kommer bruttomarginalen att öka över tid.

Under kvartalet slutfördes byggnationen av den andra etappen i Malmö Hyllie som tillför mer än 2 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Öppningen ägde rum efter kvartalets utgång i början av augusti.

I linje med bolagets tillväxtstrategi kommer redan beslutade projekt att tillföra drygt 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta under 2020.


Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (17,2).
 • Bruttoresultatet ökade till 5,1 MSEK (3,3) och bruttomarginalen ökade till 24,2 procent (19,1).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -5,3 MSEK (-7,5).
 • Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 5,4 MSEK (4,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-12,0) eller -0,59 kronor (-1,52) per aktie före och efter utspädning.
 • Fortsatt begränsad påverkan av Covid-19.


Perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,6 MSEK (33,7).
 • Bruttoresultatet ökade till 11,3 MSEK (7,4) och bruttomarginalen ökade till 27,1 procent (22,0).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -9,7 MSEK (-12,5).
 • Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 11,1 MSEK (7,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,4 MSEK (-22,3) eller -1,10 kronor (-2,82) per aktie före och efter utspädning.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Andra etappen av anläggningen i Malmö Hyllie öppnade.

För mer information kontakta gärna:


Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss


24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10 500 förråd motsvarande totalt över 56 000 uthyrningsbara kvadratmeter och fler än 6 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna 24storage.se.

Denna information är sådan information som 24Storage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-13 08:00 CEST.

Bifogade filer


Delårsrapport Q2 2020

Författare 24Storage

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.