Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

24STORAGE DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021: STARK INTÄKTSÖKNING, FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ANDELEN DIGITALA AFFÄRER ÖVER 50 PROCENT

Det börsnoterade förrådsfastighetsbolaget 24Storage presenterar rapport för tredje kvartalet. Vi startade bolaget med visionen att digitalisera förrådsbranschen. Vi ser nu resultatet av den skalbara och digitala verksamheten i form av ökade intäkter om 26 procent till 27,6 MSEK (21,9) och ökat bruttoresultat med hela 67 procent. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 har intäkterna förbättrats med 49 procent och bruttoresultatet med 144 procent. Denna utveckling skapar förutsättningar för framtida högre lönsamhet och positivt kassaflöde.

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen steg med 26 procent till 27,6 MSEK (21,9).
 • Bruttoresultatet ökade med 67 procent till 11,7 MSEK (7,0). Bruttomarginalen förbättrades till 42 procent (32).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till 5,2 MSEK (-2,7).
 • Värdeförändring på fastighetsbeståndet var 9,5 MSEK (5,9). Värdeökningen förklaras av högre driftnetton.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 MSEK (-6,2) eller -0,18 SEK (-0,41) per aktie före och efter utspädning.
 • Obligationsemission om ytterligare 60 MSEK genomfördes inom ramen för befintligt ramverk om 800 MSEK.
 • Ökat fokus på hållbarhet genom klimatkart-läggning av verksamheten och livscykelanalys av en konceptanläggning samt genomförda energideklarationer.
 • Henrik Backman rekryterades som ny CFO och tillträder under första kvartalet 2022.
 • Anläggningen i Västerås öppnade.

JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen steg med 22 procent till 77,2 MSEK (63,5).
 • Bruttoresultatet ökade till 26,9 MSEK (18,3) och bruttomarginalen steg till 35 procent (29), varav för jämförbara anläggningar 38 procent (31).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till 0,7 MSEK (-12,4).
 • Värdeförändring på fastighetsbeståndet var 99,9 MSEK (17,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 41,3 MSEK (-22,6) eller 2,77 SEK (-1,51) per aktie före och 2,65 SEK (-1,51) efter utspädning.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Anläggningen i Mölndal öppnade, vilket tillförde 4 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
 • Förvärv av fastighet i Farsta, Stockholm där ny anläggning på 4 700 kvadratmeter planeras.

Kvartalsrapporten i sin helhet kan läsas här.

För mer information kontakta gärna:


Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss


24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 27 förrådsanläggningar, fördelat på 13 000 förråd motsvarande totalt 71 000 uthyrningsbara kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna 24storage.se.

Denna information är sådan information som 24Storage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-04 08:00 CET.

Bifogade filer


24Storage Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN