Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

2cureX: 2cureX meddelar positiva resultat från pågående klinisk studie med kraftigt förbehandlade kolorektalcancerpatienter

2cureX AB ("2cureX") meddelar idag att bolagets första kliniska
prövning där IndiTreat® vägleder behandlingen har uppnått både den
primära och sekundära slutpunkten vid en interimanalys. Av åtta
patienter behandlade enligt IndiTreat® testresultat upplevde fem
patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd
behandling.

Patienter inkluderade i den kliniska prövningen med IndiTreat® inom
kolorektalcancer (CRC) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03251612)
har långt gången metastatisk kolorektalcancer som fortsatt utvecklas
efter två omgångar med standardbehandlingar. På grund av resistens
mot standardbehandlingar beslöt 2cureX och Vejle universitetssjukhus
att inkludera off-label-läkemedel, vilka är läkemedel godkända för
behandling inom andra cancerindikationer och inte ingår som
standardbehandling inom kolorektalcancer.

2cureX offentliggjorde i juni 2018 att den kliniska prövningen hade
uppfyllt en teknisk sekundär slutpunkt som visade framgång om 71 %
vad det gäller förberedande av 3D-mikrotumörer från nålbiopsier av
levermetastas. 2cureX kan nu även meddela att den planerade
interimanalysen har visat att försöket också har uppfyllt det primära
effektmåttet. För att fortlöpa den kliniska prövningen behövde minst
fem av patienterna som behandlats enligt IndiTreat®-testet ha PFS vid
sin första utvärdering. För närvarande har

60 % av de behandlade patienterna PFS vid undersökning åtta veckor
efter start av behandling baserad på IndiTreat®-test.

"Patienterna inkluderade i den pågående studien har en mycket dålig
prognos", säger Principal Investigator och Chief Oncologist Lars
Henrik Jensen vid Vejle universitetssjukhus. Han fortsätter: "Det är
därför glädjande att konstatera att vi halvvägs har nått både den
tekniska slutpunkten och de interna effektslutmålen för att slutföra
studien. Befintliga data har visat det går att genomföra
individanpassad behandling med hjälp av ett funktionellt test som
IndiTreat®. Vi kommer att fortsätta studien och arbeta mot en
randomiserad prövning. Långsiktigt hoppas vi även att IndiTreat®
kommer vara användbart i tidigare faser av kolorektalcancer".

"Att visa att IndiTreat® ökar behandlingseffektiviteten för denna
svårt sjuka patientgrupp är mycket uppmuntrande", säger Ole Thastrup,
VD för 2cureX. Han fortsätter: "Att nå både den primära och sekundära
slutpunkten vid denna halvtidsutvärdering understryker vår tro på
IndiTreat®-teknologin och innebär att vi i samarbete med prövaren
fortlöper studien mot slutsats. De positiva data från den pågående
studien inom kolorektalcancer ökar även våra förväntningar på de
andra IndiTreat®-studierna inom äggstockscancer och
bukspottkörtelcancer.

Den kliniska prövningen inom kolorektalcancer stöds av ett bidrag om 3
MEUR från EU:s Horizon 2020-program.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD Maarten van der Linden

E-post: OT@2cureX.com ML@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99 +45 20 90 24 69

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottskörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2curex/r/2curex-meddelar-positiva-resultat-fra...
https://mb.cision.com/Main/16432/2744938/994134.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.